Alak

الْعَلَقِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Oku Rabbinin adıyla ki bütün mahlûkatı yarattı.
 2. İnsanı da bir parça kan pıhtısından var etti.
 3. Oku ve Rabbin, pek büyük bir kerem sâhibidir.
 4. Öyle bir Rab ki kâlemle öğretmiştir.
 5. İnsana bilmediğini belletmiştir.
 6. İş öyle değil, şüphe yok ki insan, azar elbette.
 7. Kendini ihtiyâcı yok görürse.
 8. Şüphe yok ki dönüş, Rabbinin tapısına.
 9. Gördün mü nehyedeni.
 10. Bir kulu, namaz kılarsa.
 11. Bir düşün, ya o doğru yolu bulup giderse.
 12. Yahut da çekinmeyi emrederse.
 13. Gördün mü sen de, ya öbürü yalanlar ve yüz çevirirse.
 14. Bilmez mi ki Allah, bilir gerçekten de.
 15. İş öyle değil, vaz geçmezse eğer elbette tutarız perçeminden.
 16. Yalan söyleyenin, yanlış hareket edenin perçeminden.
 17. Derken hemdemlerini, kavmini, kabîlesini çağırır.
 18. Biz de yakında zebânileri çağırırız.
 19. İş öyle değil, itâat etme ona ve artık secde et de yaklaş.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
 2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
 3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
 4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
 5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.
 6. Gerçek şu ki, insan azar.
 7. Kendini kendine yeterli gördüğü için.
 8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
 9. Gördün mü şu men edeni,
 10. Namaz kılarken bir kulu (Peygamber´i namazdan)?
 11. Gördün mü, ya o (Peygamber) doğru yolda olur,
 12. Yahut takvâyı emrediyorsa?
 13. Ne dersin o (men eden, Peygamber´i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!
 14. (Bu adam) Allah´ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!
 15. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).
 16. O yalancı, günahkâr alından (perçemden),
 17. O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın.
 18. Biz de zebânîleri çağıracağız.
 19. Hayır! Ona uyma! Allah´a secde et ve (yalnızca O´na) yaklaş!
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. Yaratan Rabbin adıyla oku.
 2. O, insanı bir alak´tan yarattı.
 3. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;
 4. Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.
 5. İnsana bilmediğini öğretti.
 6. Hayır; gerçekten insan, azar.
 7. Kendini müstağni gördüğünden.
 8. Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.
 9. Engellemekte olanı gördün mü?
 10. Namaz kıldığı zaman bir kulu.
 11. Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,
 12. Ya da takvayı emrettiyse.
 13. Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.
 14. O, Allah´ın gördüğünü bilmiyor mu?
 15. Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;
 16. O yalancı, günahkar olan alnından.
 17. O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.
 18. Biz de zebanileri çağıracağız.
 19. Hayır; ona boyun eğme (Rabbine) Secde et ve yakınlaş.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. (Ey Rasûlüm, besmele getirerek) Rabbinin adı ile (Kur’an’ı) oku ki, (her şeyi) o yarattı.
 2. İnsanı bir kan pıhtısından yarattı.
 3. Oku... Senin Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir.
 4. Ki O, kalem ile (yazıyı) öğretti,
 5. İnsana bilmediği şeyleri öğretti.
 6. Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder,
 7. Kendini (sahib olduğu mal ile Allah’dan) müstağni görmekle...
 8. Muhakkak ki, (ey insan!) Nihayet Rabbinedir dönüş.
 9. (9-10) Gördün mü, namaz kıldığı zaman peygamberi yasaklayanı.
 10. (9-10) Gördün mü, namaz kıldığı zaman peygamberi yasaklayanı.
 11. (11-12) Ya o peygamber hidayet üzere ise; ya da takvâ ile emrediyorsa!...
 12. (11-12) Ya o peygamber hidayet üzere ise; ya da takvâ ile emrediyorsa!...
 13. (13-14) O (Kâfir Ebu Cehil de Kur’anı) yalanlıyor ve (imandan) yüz çeviriyorsa; bilmedimi ki Allah, (o kâfirin yaptıklarını) görüyor, (cezasını verecektir)!...
 14. (13-14) O (Kâfir Ebu Cehil de Kur’anı) yalanlıyor ve (imandan) yüz çeviriyorsa; bilmedimi ki Allah, (o kâfirin yaptıklarını) görüyor, (cezasını verecektir)!...
 15. (Peygamberi namazdan alıkoymak isteyen kâfir Ebu Cehil, teşebbüs ve düşüncelerinden) vazgeçsin. Celâlim hakkı için, eğer (aklını başına alıb) vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden yakalayıb (ateşe) sürükleyeceğiz:
 16. Yalancı, günahkâr perçeminden...(Perçem sahibi o yalancı müşriki sürükleyib cehenneme atacağız).
 17. O vakit, (kendisine yardım için) taraftarlarını çağırıb toplasın.
 18. Biz, (onu cehenneme atsınlar diye) Zebani’leri çağıracağız.
 19. Hayır, (Ebu Cehilin yolu sapıktır). Sakın onu dinleme, secdene (namazına) devam et de (Rabbinin rahmetine) yaklaş; (Ey Rasûlüm!) (*) * Dikkat!.. Secde âyetidir.
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. Yaratan Rabbinin adiyla oku!
 2. O, insani pihtilasmis kandan yaratti.
 3. (3-5) Oku! Kalemle ogreten, insana bilmedigini bildiren Rabbin, en buyuk kerem sahibidir.
 4. (3-5) Oku! Kalemle ogreten, insana bilmedigini bildiren Rabbin, en buyuk kerem sahibidir.
 5. (3-5) Oku! Kalemle ogreten, insana bilmedigini bildiren Rabbin, en buyuk kerem sahibidir.
 6. (6-7) Ama, insanoglu kendini mustagni sayarak azginlik eder.
 7. (6-7) Ama, insanoglu kendini mustagni sayarak azginlik eder.
 8. Donus suphesiz Rabbinedir.
 9. (9-10) Sen, namaz kilan kulu bundan menedeni gordun mu?
 10. (9-10) Sen, namaz kilan kulu bundan menedeni gordun mu?
 11. (11-13) Soyle bakalim, o kul dogru yolda giden veya Allah´a karsi gelmekten sakinmayi buyuran bir kimse olsun; veya soyle, yalanlayip yuz ceviren birisi olsun
 12. (11-13) Soyle bakalim, o kul dogru yolda giden veya Allah´a karsi gelmekten sakinmayi buyuran bir kimse olsun; veya soyle, yalanlayip yuz ceviren birisi olsun
 13. (11-13) Soyle bakalim, o kul dogru yolda giden veya Allah´a karsi gelmekten sakinmayi buyuran bir kimse olsun; veya soyle, yalanlayip yuz ceviren birisi olsun
 14. Allah´in her seyi gormekte oldugunu bilmez mi?
 15. Ama bundan vazgecmezse, and olsun ki, onu perceminden,
 16. Yalanci ve gunahkar perceminden cehenneme surukleriz.
 17. O zaman, kafadarlarini cagirsin,
 18. Biz de zebanileri cagiracagiz.
 19. SÙ Sakin ona uyma; sen secde et, Rabbine yaklas.*
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku !
 2. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.
 3. Oku! Rabbin, karşılıksız iyilik ve ihsan sahibidir.
 4. O ki, kalem ile öğretti.
 5. İnsana bilmediğini öğretip belletti.
 6. (6-7) Hayır, hayır; (Allah´a her an muhtaç bulunduğunu unutma). Doğrusu insan kendini zengin görünce azar.
 7. (6-7) Hayır, hayır; (Allah´a her an muhtaç bulunduğunu unutma). Doğrusu insan kendini zengin görünce azar.
 8. Şüphesiz ki dönüş ancak Rabbınadır.
 9. (9-10) Namaz kılan bir kulu, ondan alıkoyanı gördün mü ?
 10. (9-10) Namaz kılan bir kulu, ondan alıkoyanı gördün mü ?
 11. Baksan ya, bu (kul) doğru yol üzerinde bulunuyorsa,
 12. Veya takva (Allah´tan saygı ile korkup kötülüklerden alıkoymak) ile emrediyorsa...
 13. Baksan ya, o (alıkoymak isteyen) yalanlıyor ve arka çeviriyorsa ;
 14. Allah´ın (her şeyi) gördüğünü bilmiyor mu ?
 15. (15-16) Hayır, hayır; o bu tutumundan vazgeçmezse, elbette onu alnından tutup, o yalancı günahkâr alından (Cehennem´e sürükleyeceğiz).
 16. (15-16) Hayır, hayır; o bu tutumundan vazgeçmezse, elbette onu alnından tutup, o yalancı günahkâr alından (Cehennem´e sürükleyeceğiz).
 17. Artık o yandaşlarını çağırsın.
 18. Biz de zebanileri çağıracağız.
 19. Sakın ona uyma. Secde et ve yaklaş!.
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. (1-2) Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak”dan yarattı.
 2. (1-2) Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak”dan yarattı.
 3. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.
 4. (4-5) O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.
 5. (4-5) O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.
 6. (6-7) Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.
 7. (6-7) Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.
 8. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.
 9. (9-10) Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü?
 10. (9-10) Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü?
 11. (11-12) Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah’a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyorsa?
 12. (11-12) Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah’a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyorsa?
 13. Ne dersin engelleyen, Peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse!?
 14. O Allah’ın, her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
 15. (15-16) Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.
 16. (15-16) Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.
 17. Haydi, taraftarlarını çağırsın.
 18. Biz de zebânileri çağıracağız.
 19. Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş.
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. (1-2) Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
 2. (1-2) Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
 3. (3-5) Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
 4. (3-5) Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
 5. (3-5) Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
 6. (6-8) Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
 7. (6-8) Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
 8. (6-8) Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
 9. (9-10) Namaz kılarken bir kulu (Peygamber´i namazdan) men edeni gördün mü?
 10. (9-10) Namaz kılarken bir kulu (Peygamber´i namazdan) men edeni gördün mü?
 11. (11-12) Ne dersin, o (Peygamber) doğru yolda ise yahut takvâyı emrediyorsa?
 12. (11-12) Ne dersin, o (Peygamber) doğru yolda ise yahut takvâyı emrediyorsa?
 13. Ne dersin o (men eden, Peygamber´i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa?
 14. (Bu adam) Allah´ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!
 15. (15-19) Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah´a secde et ve (yalnızca O´na) yaklaş!
 16. (15-19) Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah´a secde et ve (yalnızca O´na) yaklaş!
 17. (15-19) Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah´a secde et ve (yalnızca O´na) yaklaş!
 18. (15-19) Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah´a secde et ve (yalnızca O´na) yaklaş!
 19. (15-19) Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah´a secde et ve (yalnızca O´na) yaklaş!
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Oku O yaratan Rabbinin adıyla!
 2. İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!
 3. Oku, O, cömertliğinin sonu olmayan Rabbindir!
 4. Kalem ile (yazmayı) öğreten de.
 5. O, insana bilmediği şeyleri öğretti.
 6. Sakın okumazlık etme! Çünkü insan, muhakkak azıtır!
 7. Kendisini artık ihtiyacı yokmuş görmekle.
 8. Kesinlikle sonunda Rabbinedir dönüş!
 9. Baksana o engelleyene,
 10. namaz kılmakta olan bir kulu!
 11. Baksana o doğru yolda giderse
 12. ya da takva sahibi olmayı emrederce, fena mı?
 13. Baksana, yalanlar ve tersine giderse, iyi mi?
 14. Muhakkak Allah´ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
 15. Sakın, şanım hakkı için, eğer (akıllanıp) vazgeçmezse, muhakkak Biz sürükleyeceğiz o alnı!
 16. Yalancı, cani bir alnı!
 17. O zaman çağırsın kurultayını, meclisini!
 18. Biz çağıracağız zebanileri!
 19. Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
 2. O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.
 3. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
 4. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.
 5. İnsana bilmediği şeyleri öğretti.
 6. Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.
 7. Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.
 8. Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.
 9. (9-10) Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?
 10. (9-10) Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?
 11. Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,
 12. Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?
 13. Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüz çevirirse,
 14. O adam, Allah´ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?
 15. (15-16) Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.
 16. (15-16) Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.
 17. O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.
 18. Biz de Zebanileri çağıracağız.
 19. Sakın onu dinleme de (Rabbine) secde et ve yaklaş.
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku.
 2. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.
 3. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir.
 4. O, insana kalemle yazmayı öğretti.
 5. İnsana bilmediğini öğretti.
 6. Hayır insan azar.
 7. Kendini zengin gördüğü için.
 8. Dönüş Rabbinedir.
 9. Gördün mü şu men edeni.
 10. Namaz kılarken bir kulu.
 11. Gördün mü, ya o kul doğru yolda ise.
 12. Yahut kötülüklerden sakınmayı emrederse.
 13. Gördün mü, ya bu adam yalanlar, yüz çevirirse.
 14. O, Allah´ın gördüğünü bilmiyor mu?
 15. Hayır eğer bundan vazgeçmezse onu perçeminden yakalarız.
 16. O yalancı günahkar perçeminden.
 17. O zaman gitsin de taraftarlarını çağırsın.
 18. Biz de zebanileri çağıracağız.
 19. Hayır ona boyun eğme. Rabbine secde et ve yaklaş.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Yaratan rabbin adıyla oku.
 2. O insanı bir alaktan yarattı.
 3. Oku, rabbin en büyük kerem sahibidir;
 4. Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.
 5. İnsana bilmediğini öğretti.
 6. Hayır gerçekten insan, azar.
 7. Kendini müstağni gördüğünden.
 8. Şüphesiz, dönüş yalnızca rabbinedir.
 9. Engellemekte olanı gördün mü?
 10. Namaz kıldığı zaman bir kulu.
 11. Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,
 12. Ya da takvayı buyurduysa.
 13. Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.
 14. O, Tanrı´nın gördüğünü bilmiyor mu?
 15. Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;
 16. O yalancı, günahkar olan alnından.
 17. O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.
 18. Biz de zebanileri çağıracağız.
 19. Hayır; ona boyun eğme (rabbine) secde et ve yakınlaş.
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. Yaratan Rabbinin adiyle oku.
 2. O, insanı bir kan pıhtısından yaratdı.
 3. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem saahibidir.
 4. Ki O, kalemle (yazı yazmayı) öğretendir.
 5. İnsana bilmediğini O öğretdi.
 6. (Okumamakdan) sakın! Çünkü insan muhakkak azar,
 7. Kendisini (mal sebebiyle) ihtiyacdan vareste gördü diye.
 8. (Ey insan) şübhesiz dönüş (ün) ancak Rabbinedir.
 9. (9-10) Bir kulu, namaz kılarken, men edecek (adam) gördün mü sen?
 10. (9-10) Bir kulu, namaz kılarken, men edecek (adam) gördün mü sen?
 11. Gördün mü (şu cür´eti)? Ya o doğru yol üzerinde ise.
 12. Yahud takvayı emretdiyse,
 13. gördün mü? Ya (öbürü hakkı) yalan saydı, (îmandan) yüz çevirdi ise...
 14. (O adam) Allahın muhakkak (herşey´i) görüb durduğunu hiç de bitmemiş mi
 15. (Böyle şeylerden) sakınsın o. Eğer (küfründen) vaz geçmezse, andolsun, onu aln (ının saç) ından tutub (cehenneme) sürükleriz,
 16. (Ya´nî) yalancı, günahkâr aln (ının saç) ından.
 17. O vakit (durmasın) meclisini da´vet etsin!
 18. Biz (de) zebanileri çağırırız.
 19. Sakın (Habîbim) ona boyun eğme. Secde et. Yaklaş.
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Yaratan Rabbının adıyla oku.
 2. O; insanı pıhtılaşmış kandan yarattı.
 3. Oku, Rabbın nihayetsiz kerem sahibidir.
 4. Ki O, kalemle öğretti.
 5. İnsana bilmediğini öğretmiştir.
 6. Hayır; insan azgınlık eder.
 7. Kendini müstağni gördüğü için.
 8. Dönüş, şüphesiz ancak Rabbınadır.
 9. O yasaklayanı gördün mü?
 10. Bir kulu, namaz kılarken?
 11. Gördün mü; ya o kul doğru yolda ise?
 12. Veya takvayı emrettiyse?
 13. Gördün mü; ya yalan saydı ve yüz çevirdi ise?
 14. Bilmez mi ki; Allah gerçekten görmektedir?
 15. Ama bundan vazgeçmezse; andolsun ki; onu alnından tutup sürükleriz.
 16. Yalancı, günahkar alnından.
 17. Öyleyse topluluğunu çağırsın dursun.
 18. Biz de zebanileri çağırırız.
 19. Sakın, sen ona uyma. Secde et ve yaklaş.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. Yaratan Rabbinin İsmi ile oku.
 2. İnsanı bir alaktan (embriyodan) yarattı.
 3. Oku ve senin Rabbin, sonsuz kerem sahibidir.
 4. Ki O, kalem ile öğretti.
 5. İnsana bilmediği şeyleri öğretti.
 6. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar.
 7. Kendini müstağni görmesi (Allah´a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması) sebebiyle.
 8. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir.
 9. Nehyedeni (men edeni) gördün mü?
 10. Bir kulu namaz kıldığı zaman.
 11. Sen gördün mü? Eğer o (kul), hidayet üzere ise.
 12. Veya takvayı emretti ise.
 13. Sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise?
 14. Allah´ın (onu) gördüğünü bilmiyor mu?
 15. Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz).
 16. Yalancı günahkâr alın.
 17. Haydi, meclisini (yardımcılarını) çağırsın.
 18. Biz yakında zebanileri çağıracağız.
 19. Hayır! Ona itaat etme ve secde et ve (Allah´a) yakın ol!
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. Oku yaratan Rabbin adına,
 2. insanı bir yumurta hücresinden yaratan!
 3. Oku, çünkü Rabbin Sonsuz Kerem Sahibidir,
 4. (insana) kalemi kullanmayı öğretendir,
 5. insana bilmediğini belleten!
 6. Gerçek şu ki insan fütursuzca azar,
 7. ne zaman kendini yeterli görse:
 8. oysa, herkes eninde sonunda Rabbine dönecektir.
 9. Hiç düşündün mü şu engellemeye kalkışanı
 10. (Allah´ın) bir kulu(nu) namazdan?
 11. Hiç düşündün mü o doğru yolda mıdır,
 12. ya da Allah´a karşı sorumluluk bilinciyle yüklü mü?
 13. Hiç düşündün mü onun hakikati yalanla(ma)yabileceğini ve sırtını (ona) dön(mey)ebileceğini?
 14. O bilmez mi ki Allah (her şeyi) görür?
 15. Hayır, eğer vazgeçmezse, onu alnından tutup sürükleyeceğiz,
 16. o yalancı, isyankar alnından!
 17. Bırak, kendi aklının (asılsız, düzmece) tavsiyelerini (yardımına) çağırsın,
 18. (o zaman) Biz de semavi azap güçlerini çağırırız!
 19. Hayır, ona kulak verme, ama (Allah´ın huzurunda) yere kapan ve (O´na) yakınlaş!
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. (1-2) Oku, Rabbin ismiyle ki, o yaratmıştır. İnsanı bir uyuşmuş kandan yaratmıştır.
 2. (1-2) Oku, Rabbin ismiyle ki, o yaratmıştır. İnsanı bir uyuşmuş kandan yaratmıştır.
 3. Oku, ve Rabbin bînihaye kerem sahibidir.
 4. Ki O, kalem ile öğretmiştir,
 5. İnsana bilmediği şeyleri bildirmiştir.
 6. (6-7) Sakın. Şüphe yok ki, insan elbette azar. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce.
 7. (6-7) Sakın. Şüphe yok ki, insan elbette azar. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce.
 8. Muhakkak ki dönüş, ancak Rabbinedir.
 9. (9-10) O kimseyi gördün mü ki, men ediyordu? Bir kulu namaz kıldığı vakit.
 10. (9-10) O kimseyi gördün mü ki, men ediyordu? Bir kulu namaz kıldığı vakit.
 11. Gördün mü, eğer hidâyet üzere olmuş ise.
 12. Veya takvâ ile emretmiş ise. (Artık, o menedilir mi?)
 13. Gördün mü, eğer tekzîp eder ve yüz çevirirse (iyi mi yapmış olur?)
 14. Bilmez mi ki Allah Teâlâ şüphe yok görür.
 15. Yok, yok... Eğer nihâyet vermezse, elbette ki Biz o alnı sürükleyeceğizdir.
 16. Yalancı, günahkâr olan bir alnı.
 17. Artık, o, encümeni çağırsın.
 18. Biz de çağıracağızdır zebanîleri.
 19. Hayır hayır. Ona itaat etme. Ve secde et ve Yaklaş.
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku
 2. İnsanı (rahim cidarına) yapışan bir hücreden yaratan
 3. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir
 4. Kalemle yazmayı öğretendir
 5. İnsana bilmediklerini öğretendir
 6. Hayır! Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kâfir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar
 7. Ama dönüş elbette Rabbinedir
 8. Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye
 9. Ne dersin, o hidâyette olsa ve Allah´ı sayıp O´na karşı gelmemeyi tavsiye etse, ne iyi olurdu
 10. Ne dersin, o kul, dini yalan saysa ve haktan yüz çevirse iyi mi olurdu
 11. O bilmiyor mu ki Allah, olan biten her şeyi görür
 12. Hayır! Hayır! Olmaz böyle şey! Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz
 13. İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın
 14. Biz de Zebanîleri çağırırız
 15. Hayır! Ona boyun eğme! Rabbine secde et, O´na yaklaş
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Yaratan Rabbinin adıyle oku.
 2. O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.
 3. Oku, Rabbin en büyük kerem sâhibidir.
 4. O ki kalemle (yazmayı) öğretti.
 5. İnsana bilmediğini öğretti.
 6. Hayır, (Rabbinin bu kadar iyiliğine rağmen yine) insan azar;
 7. Kendini zengin (kendine yeterli) gördüğü için,
 8. Ama dönüş Rabbinedir (O´nun huzurunda bu azgınlığının hesabını verecektir).
 9. Gördün mü şu men edeni?
 10. Namaz kılarken bir kulu (namazdan)?
 11. Gördün mü, ya o (kul) doğru yolda olur,
 12. Yahut kötülüklerden korunmayı emrederse?
 13. Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar yüz çevirirse? (O zaman bu yaptığı kendisi için iyi mi olur?)
 14. Allâh´ın (dâimâ kendisini) gördüğünü bilmedi mi (o)?
 15. Hayır, (olmaz böyle şey), eğer bundan vazgeçmezse (onu) perçem(in)den yakalar (ateşe sürükler)iz,
 16. O yalancı, günâhkâr perçem(den)!
 17. O zaman (o gitsin) de meclisini (adamlarını) çağırsın.
 18. Biz de zebânileri çağıracağız.
 19. Hayır, ona boyun eğme; (Rabbine) secde et ve yaklaş!
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. -Oku! Yaratan Rabbinin adıyla..
 2. İnsanı alaktan yaratan..
 3. -Oku! Rabbin, en cömerttir.
 4. Kalemle öğreten..
 5. İnsana bilmediğini öğretendir.
 6. -Hayır! Şüphesiz insan azgınlık ediyor.
 7. Kendisini ihtiyaçsız görmekle ..
 8. Oysa, dönüş Rabbinedir.
 9. -Engelleyeni gördün mü?
 10. Kulu, namaz kılarken..
 11. Gördün mü? Eğer hidayet üzerinde ise,
 12. Veya takvayı emrettiyse?
 13. -Gördün mü? Eğer, yalanlamış ve yüz çevirmişse,
 14. -Allah’ın gördüğünü bilmiyor mu?
 15. -Hayır! Eğer son vermezse, elbette perçeminden yakalayıp, sürükleriz.
 16. Yalancı, günahkar perçeminden.
 17. -Haydi çağırsın çetesini/meclisini.
 18. Çağıracağız zebanileri..
 19. -Hayır! ona itaat etme! Secde et ve yaklaş!
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. Oku Rabb´inin ismiyle ki sizi O yarattı.
 2. O, insanı bir alak´tan yarattı.
 3. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;
 4. Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.
 5. İnsana bilmediğini öğretti.
 6. Hayır; gerçekten insan, azar.
 7. Kendini müstağni gördüğünden.
 8. Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.
 9. Engellemekte olanı gördün mü?
 10. Namaz kıldığı zaman bir kulu.
 11. Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,
 12. Ya da takvayı emrettiyse.
 13. Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.
 14. O, Allah´ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
 15. Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;
 16. O yalancı, günahkâr olan alnından.
 17. O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.
 18. Biz de zebanileri çağıracağız.
 19. Hayır; ona boyun eğme (Rabbine) Secde et ve yakınlaş.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır!
 2. İnsanı, embriyodan/ilişip yapışan bir sudan/sevgi ve ilgiden/husûmetten yarattı.
 3. Oku! Rabbin Ekrem´dir/en büyük cömertliğin sahibidir.
 4. O´dur kalemle öğreten!
 5. İnsana bilmediğini öğretti.
 6. İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar:
 7. Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.
 8. Oysaki, dönüş yalnız Rabbinedir!
 9. Gördün mü o yasaklayanı,
 10. Bir kulu namaz kılarken/dua ederken;
 11. Gördün mü! Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise?!
 12. Ya o, takvayı emrediyorsa!
 13. Gördün mü! Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse!
 14. Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür!
 15. İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!
 16. O yalancı, o günahkâr alnı.
 17. Hadi çağırsın derneğini/kurultayını!
 18. Biz de çağıracağız zebanileri!
 19. Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş!