Asr

الْعَصْرِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Andolsun zamana.
 2. Şüphe yok ki insan, elbette zararda, ziyanda.
 3. Ancak inananlar ve iyi işlerde bulunanlar ve birbirlerine gerçeği gözetmeyi ve sabretmeyi tavsiye edenler başka.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Asr´a yemin ederim ki
 2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.
 3. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. Asra andolsun;
 2. Gerçekten insan, ziyandadır.
 3. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. And olsun asra (ikindi namazına, yahud peygamberlik devrine) ki,
 2. Gerçekten insan (çalışmalarında) ziyandadır;
 3. Ancak, iman edib de salih ameller işliyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve (ibadet üzere bulunmakta, günah işlememekte) sabrı birbirine tavsiye edenler müstesnadır (Çünkü bunlar ebedî saadete kavuşacaklardır).
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. Ikindi vaktine and olsun ki,
 2. Insan hic suphesiz husran icindedir.
 3. Ancak inanip yararli is isleyenler, birbirlerine gercegi tavsiye edenler ve sabirli olmayi tavsiye edenler bunun disindadir.
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Asra yemin olsun,
 2. insan gerçekten zarardadır.
 3. Ancak imân edip iyi-yararlı amellerde bulunanlar, birbirine Hakk´ı tavsiye edenler, birbirine sabrı tavsiye edenler müstesna..
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. (1-2) Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.
 2. (1-2) Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.
 3. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. (1-3) Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
 2. (1-3) Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
 3. (1-3) Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Andolsun Asr´a ki,
 2. insan mutlaka bir ziyandadır.
 3. Ancak iman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine hep hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiyeleşenler başka.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Asr´a yemin olsun ki,
 2. İnsan mutlaka ziyandadır.
 3. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Asr´a andolsun ki.
 2. İnsan mutlak hüsrandadır.
 3. Ancak iman edenler, iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı öğütleyenler bunun dışındadır.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Asr´a andolsun;
 2. Gerçekten insan, ziyandadır.
 3. Ancak inanıp salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. Andolsun asra ki,
 2. muhakkak insan kat´î bir ziyandadır.
 3. Ancak îman edenlerle güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar, bir de birbirine hakkı tavsiye, sabrı tavsiye edenler böyle değil (Onlar ziyandan müstesnadırlar).
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Asr´a andolsun ki:
 2. Muhakkak insan, hüsrandadır.
 3. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler müstesnadır. Bir de birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. Asra yemin olsun.
 2. Muhakkak ki insan, gerçekten hüsrandadır.
 3. Ama âmenû olanlar (ilk 7 basamağı aşanlar), nefs tezkiyesi yapanlar (ikinci 7 basamağı aşanlar), Allah´a ruhu ulaşıp Hakk´ı tavsiye edenler (üçüncü 7 basamağı aşanlar) ve sabrı tavsiye edenler (dördüncü 7 basamağı aşanlar) hariç.
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. Düşün zamanın akıp gidişini!
 2. Gerçek şu ki, insan ziyandadır;
 3. meğer ki imana erip doğru ve yararlı işler yapanlardan olsun ve birbirlerine hakkı tavsiye edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden...
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. Asr´a kasem olsun ki,
 2. Şüphe yok insan, elbette bir ziyandadır.
 3. Ancak o kimseler ki imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular ve birbirlerine hakkı tavsiyede ve sabrı tavsiyede bulundular, onlar müstesna.
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Yemin ederim zamana
 2. İnsanlar hüsranda
 3. Ancak şunlar müstesna:İman edip makbul ve güzel işler yapanlar,Bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Asr´a andolsun ki,
 2. İnsan ziyandadır.
 3. Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler ziyânda değillerdir.
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Andolsun Asr´a!
 2. İnsanlık hüsranda.
 3. Ancak iman edenler ve doğruları yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. Asr´a andolsun;
 2. Gerçekten insan, ziyan içindedir.
 3. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Yemin olsun zamana/çağa/gündüzün iki ucuna/sabah namazına/ikindi vaktine/Asrısaadet´e ki,
 2. İnsan, gerçekten tam bir hüsran içindedir!
 3. İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.