Fâtiha

الْفَاتِحَةِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Rahman ve Rahîm Allah Adýyla
 2. Hamd, alemlerin rabbi Allah´a:
 3. Rahmandýr, rahîmdir,
 4. Din gününün sahibidir.
 5. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardým dileriz.
 6. Bize doðru yolu göster,
 7. Nimetlendirdiðin kiþilerin yolunu; Gazebe uðramýþlarýn da deðil, sapýklarýn da
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.
 2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
 3. O, rahmândır ve rahîmdir.
 4. Ceza gününün mâlikidir.
 5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
 6. Bize doğru yolu göster.
 7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. Rahman Rahim olan Allah´ın adıyla
 2. Hamd* Alemlerin Rabbinedir.
 3. Rahman ve Rahimdir.
 4. Din gününün malikidir.
 5. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.
 6. Bizi doğru yola ilet;
 7. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. O Rahman, O Rahim olan Allah’ın adıyla (okumağa başlarım). (Halka hayat ve bekâ ihsan eden, korkulardan koruyan hakikî mabûd Cenab-ı Allah’ın adı ile okumağa başlarım.)
 2. (Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah’adır.
 3. (Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;
 4. Ceza (âhiretteki hesap) gününün sâhibidir.
 5. Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz.
 6. Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...)
 7. Kendilerine, (fazlından ve ihsanından) nimet verdiğin kimselerin (Peygamberlerle velilerin) yoluna (hakkı kabul etmeyip küfre vardıklarından) gazâba uğrayanların ve sapıklarınkine değil... (Amin= Kabul buyur, Allah’ım!...)
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. Rahman ve Rahim olan Allah´in adiyla:
 2. Hamd, alemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
 3. O Rahman ve Rahim´dir,
 4. Din Gununun sahibidir.
 5. Ancak Sana kulluk eder ve yalniz Senden yardim dileriz.
 6. Bizi dogru yola eristir.
 7. Nimete erdirdigin kimselerin yoluna; gazaba ugrayanlarin, ya da sapitanlarin yoluna degil. *
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. BİSMİ´LLAHİ´R-RAHMÂNİ´R-RAHÎM
 2. (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah´a mahsûstur.
 3. (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah´a mahsûstur.
 4. (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah´a mahsûstur.
 5. (Allahım !) Yalnız Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dileriz.
 6. Bizi doğru yola ilet.
 7. Nîmetine erdirdiğin kimselerin yoluna... Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. Bismillâhirrahmânirrahîm.
 2. (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
 3. (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
 4. (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
 5. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
 6. (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
 7. (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
 2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
 3. O, rahmândır ve rahîmdir.
 4. Ceza gününün mâlikidir.
 5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
 6. Bize doğru yolu göster.
 7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.
 2. Hamd o alemlerin Rabbi,
 3. O Rahman, Rahim,
 4. O din gününün maliki Allah´ın!
 5. Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!
 6. Hidayet eyle bizi doğru yola!
 7. O kendilerine nimet verdiğin mesutların yoluna! Ne o gazap olunanların ne de sapkınların!
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın ismiyle.
 2. Hamd o âlemlerin Rabbi,
 3. O Rahmân ve Rahim,
 4. O, din gününün maliki Allah´ın.
 5. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
 6. Hidayet eyle bizi doğru yola,
 7. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla
 2. Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah´a mahsustur.
 3. Rahman ve Rahim
 4. Din gününün sahibi (maliki)
 5. (Allah´ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.
 6. Bizleri doğru yola ilet,
 7. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla
 2. (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı´yadır.
 3. (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı´yadır.
 4. (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı´yadır.
 5. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.
 6. (6-7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil.
 7. (6-7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil.
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. (1-2-3) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü´nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.
 2. (1-2-3) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü´nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.
 3. (1-2-3) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü´nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.
 4. Yalınız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz.
 5. (5-6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni´met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.
 6. (5-6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni´met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.
 7. (5-6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni´met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Rahman, Rahim olan Allah´ın adıyla
 2. Hamd; alemlerin Rabbı Allah´a mahsustur.
 3. Rahman´dır, Rahimdir.
 4. Din gününün malikidir.
 5. Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.
 6. Bizi dosdoğru yola ilet.
 7. Nimete erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerinkine değil.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. Bismillâhirrahmânirrahîm.
 2. Hamd; âlemlerin Rabbi olan Allah´adir.
 3. Rahmân´dır, Rahîm´dir.
 4. Dîn gününün MALİK´idir.
 5. (Allah´ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz.
 6. (Bu istiane´n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM´e (Allah´a ulaştıran yola) hidayet et (ulaştır).
 7. O (SIRATI MUSTAKÎM) ki; (başlarının) üzerlerine (Devrin İmamı´nın ruhunu) ni´met olarak verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalâlette kalmışların (Allah´a ulaşmayı dilemeyenlerin) yolu değil.
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. RAHMAN, RAHİM ALLAH ADINA
 2. Her türlü övgü yalnızca Allah´a özgüdür, bütün alemlerin Rabbi,
 3. Rahman, Rahim,
 4. Hesap Günü´nün Hakimi.
 5. Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.
 6. Bizi dosdoğru yola ilet,
 7. Nimet bahşettiklerinin yoluna; gazab(ın)a uğrayanların ve sapkınlarınkine değil!
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. Rahmân ve Rahîm olan Allah Teâlâ´nın ismiyle (tilâvete başlarım).
 2. (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ´ya mahsustur.
 3. (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ´ya mahsustur.
 4. (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ´ya mahsustur.
 5. Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen´den yardım dileriz.
 6. (6-7) Bizleri doğru yola hidâyet et, o kendilerine in´am etmiş olduğun zâtların yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların yoluna değil.
 7. (6-7) Bizleri doğru yola hidâyet et, o kendilerine in´am etmiş olduğun zâtların yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların yoluna değil.
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla
 2. Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah´adır
 3. O rahmândır, rahîmdir
 4. Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
 5. (Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
 6. Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet
 7. Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Rahmân ve Rahim Allâh´ın adıyla
 2. Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah´a hamdolsun.
 3. (O) Rahmân´dır, Rahim´dir.
 4. Din (cezâ ve mükâfât) gününün sâhibidir.
 5. (Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!
 6. Bizi doğru yola ilet!
 7. ni´met verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazabedilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil. (ya Rabbi)!
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Bismillahirrahmânirrahîm.
 2. (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.
 3. (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.
 4. (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.
 5. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
 6. (6-7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil..
 7. (6-7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil..
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla
 2. (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah´adır.
 3. (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah´adır.
 4. (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah´adır.
 5. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen´den yardım dileriz.
 6. (6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.
 7. (6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Rahman ve Rahîm Allah´ın adıyla...
 2. Hamt, âlemlerin Rabbi Allah´adır.
 3. Rahman´dır, Rahîm´dir O.
 4. Din gününün Mâlik´i/ sultanıdır O...
 5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
 6. Dosdoğru giden yola ilet bizi...
 7. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa/şaşkınlığa saplanmamışların yoluna...