Fil

الْف۪يلِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Fil ashâbına Rabbin ne yaptı, neler etti, görmedin mi?
 2. Düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
 3. Ve onlara, çeşitli yerlerden bölük-bölük, birbiri ardınca kuşlar göndermedi mi?
 4. Onları, balçıktan taşlarla taşladılar.
 5. Onlar da içi boş ekin saplarına, kırılıp ezilmiş samanlara döndüler.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
 2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
 3. Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.
 4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
 5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi?
 2. Onların ´tasarladıkları planlarını´ boşa çıkarmadı mı?
 3. Onların üzerine ebabil (sürü sürü) kuşlarını gönderdi.
 4. Onlara ´pişirilip-sertleştirilmiş balçık taşları´ atıyorlardı.
 5. Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. (Ey Rasûlüm, Kâbe’yi tahrip etmek istiyen), Ashab-ı Fil’e (fillerle techiz edilmiş Ebrehe ordusuna) Rabbinin ettiğini görmedin mi?
 2. Onların kötü kuruntularını boşa çıkarmadı mı?
 3. Üzerlerine sürü sürü kuşlar salıverdi,
 4. Onlara siccîl’den (pişmiş çamurdan) taşlar atıyorlardı.
 5. Derken Rabbin, onları (kurtlar tarafından kemirilib doğranan) yenik ekin yaprakları haline getirdi.
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. Fil sahiplerine Rabbinin ne ettigini gormedin mi?
 2. Onlarin duzenlerini bosa cikarmadi mi?
 3. (3-4) Onlarin uzerine, sert taslar atan surulerle kuslar gonderdi.
 4. (3-4) Onlarin uzerine, sert taslar atan surulerle kuslar gonderdi.
 5. Sonunda onlari, yenilmis ekin gibi yapti.*
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Fil sahiplerine Rabbı´nın neler ettiğini görmedin mi ?
 2. Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı ?
 3. Üzerlerine balçıktan yapılan sert taşlar atan Ebabil kuşlarını gönderdi de,
 4. Üzerlerine balçıktan yapılan sert taşlar atan Ebabil kuşlarını gönderdi de,
 5. Onları yenik ekin çöpüne benzetti.
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
 2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
 3. (3-5) Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi.
 4. (3-5) Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi.
 5. (3-5) Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi.
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
 2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
 3. Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.
 4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
 5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
 2. Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
 3. Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
 4. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
 5. Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Görmedin mi Rabb´in fil sahiplerine ne yaptı?
 2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
 3. Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.
 4. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı.
 5. Ve onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi?
 2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
 3. Onların üzerine sürülerle kuşlar gönderdi.
 4. Onların üzerine pişkin tuğladan taşlar atıyorlardı.
 5. Nihayet onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi?
 2. Onların ´tasarladıkları planlarını´ boşa çıkarmadı mı?
 3. Onların üzerine ebabil (sürü sürü) kuşlarını gönderdi.
 4. Onlara ´pişirilip sertleştirilmiş balçık taşları´ atıyorlardı;
 5. Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı.
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. (Habîbim) Rabbinin fil saahiblerine nasıl (muaamele) etdiğini görmedin mi?
 2. O, bunların kötü plânlarını boşa çıkarmadı mı?
 3. O, bunların üzerine sürü sürü kuş (lar) gönderdi,
 4. ki bunlar onlara pişkin tuğladan (yapılmış) taş (lar) atıyorlar) dı.
 5. Derken (Allah) onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi.
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Rabbının; fil sahiplerine ne ettiğini görmedin mi?
 2. O; bunların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
 3. O; bunların üzerine sürülerle kuşlar gönderdi.
 4. Ki, onların üzerine pişkin tuğladan taşlar atıyorlardı.
 5. Nihayet onları, yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı, görmedin mi (bilmiyor musun)?
 2. Onların hilesini boşa çıkarmadı mı?
 3. Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi (veya uçan ebabilleri gönderdi).
 4. Pişmiş sert tuğladan taşları, onların üzerine atıyorlardı (öyle ki).
 5. Böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar.
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. Haberin yok mu Rabbin Fil Ordusu´na ne yaptı?
 2. Onların kurnazca planlarını tamamen bozmadı mı?
 3. Üzerlerine kalabalık sürüler halinde uçan varlıklar saldı,
 4. onlara önceden tesbit edilmiş taş gibi sert azap darbeleri vurdular,
 5. ve onları yalnız sap dipleri kalasıya yenmiş bir ekin tarlasına benzettiler.
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. Görmedin mi, Rabbin fil sahiplerine nasıl etti?
 2. Onların kurdukları tuzağı bozgunluk içinde kılmadı mı?
 3. Ve onların üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi.
 4. Onlara (o kuşlar) siccîlden (katı, sert çamurlardan) taşlar atıyorlardı.
 5. Artık onları yenilmiş ekin yaprağı gibi kıldı.
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Rabbinin Ashab-ı fil´e ettiklerini görmedin mi
 2. Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı
 3. Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuşları salıverdi
 4. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı
 5. Derken onları kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Rabbinin, Fil sâhiplerine ne yaptığını görmedin m?
 2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
 3. Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi,
 4. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atan (kuşlar).
 5. Nihâyet onları, kurt yeniği ekin yaprağı gibi yaptı.
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Rabbinin, fil sahiplerini ne hale getirdiğini görmedin mi?
 2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
 3. (3-4) Onların üzerine damgalanmış taşlar atan ebâbil kuşlarını gönderdi.
 4. (3-4) Onların üzerine damgalanmış taşlar atan ebâbil kuşlarını gönderdi.
 5. Onları yenilmiş ekin gibi yaptı.
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. Görmedin mi, Rabb´in fil sâhiplerine ne yaptı?
 2. Onların ´tasarladıkları planlarını´ boşa çıkarmadı mı?
 3. Onların üzerine ebabil (sürü sürü) kuşlarını gönderdi.
 4. Onlara ´pişirilip sertleştirilmiş balçık taşları´ atıyorlardı;
 5. Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Görmedin mi ne yaptı Rabbin fil yâranına!
 2. Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı onların?
 3. Gönderdi üzerlerine sürüler halinde kuş,
 4. Atıyorlardı onlara kurumuş çamurdan damgalı taş.
 5. Nihayet, onları yenik ekin yaprağına çevirdi.