Hümeze

الْهُمَزَةِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Bütün inceden-inceye alay eden kovucuların vay hallerine.
 2. Öylesine ki mal yığar ve onu sayar-durur.
 3. Sanır ki gerçekten de malı, onu ebedîleştirir.
 4. İş öyle değil, andolsun ki o, kırıp döken, silip süpüren cehenneme atılır.
 5. Ve ne bildirdi sana, o kırıp döken, silip süpüren cehennem nedir?
 6. Allah´ın tutuşturulmuş bir ateşidir.
 7. Öylesine ateş ki yürekleri sarar, kaplar.
 8. Şüphe yok ki üstlerine kapıları kapanmıştır.
 9. Upuzun uzatılmış direklerle.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!
 2. O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur.
 3. (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.
 4. Hayır! Andolsun ki o, Hutame´ye atılacaktır.
 5. Hutame´nin ne olduğunu bilir misin?
 6. Allah´ın, tutuşturulmuş ateşidir.
 7. (Yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar.
 8. O, onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir.
 9. (Bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar.
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;
 2. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.
 3. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor.
 4. Hayır; andolsun o, ´hutame´ye atılacaktır.
 5. "Hutame"nin ne olduğunu sana bildiren nedir?
 6. Allah´ın tutuşturulmuş ateşidir.
 7. Ki o, yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar.
 8. O, onların üzerine kilitlenecektir;
 9. (Kendileri de) Dikilip-yükseltilmiş sütunlarda (bağlanacaklardır).
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. Azab olsun, (insanları arkalarından çekiştiren) her ayıblayıcıya, yüzlerine karşı dil uzatıcıya!...
 2. O ki, bir çok mal toplamış ve onu sayıb durmaktadır...
 3. Sanıyor ki, onun malı, kendisini (dünyada) ebedîleştirecektir.
 4. Hayır, (malı onu kurtaramaz). Muhakkak o Hutame’ye (ateşe) atılacaktır.
 5. Bildin mi Hutame nedir?:
 6. O, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.
 7. Öyle ki, onun acısı kalblere kadar girer.
 8. O (ateş), kapatılacaktır onların üstüne;
 9. Uzatılmış direklere bağlı oldukları halde...
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. (1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle cekistirip alay eden kimsenin vay haline!
 2. (1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle cekistirip alay eden kimsenin vay haline!
 3. Malinin kendisini olumsuz kilacagini sanir.
 4. Hayir; o, and olsun ki, Hutame´ye atilacaktir.
 5. Hutame´nin ne oldugunu sen bilir misin?
 6. (6-7) O, yureklere cokecek olan, Allah´in tutusturulmus atesidir.
 7. (6-7) O, yureklere cokecek olan, Allah´in tutusturulmus atesidir.
 8. (8-9) Onlar, uzun sutunlar arasinda, her yonden o atesle kapatilmislardir. *
 9. (8-9) Onlar, uzun sutunlar arasinda, her yonden o atesle kapatilmislardir. *
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Vay hâline arkadan çekiştirip çamur atana, yüzüne karşı kaş-göz işaretiyle alay edene !
 2. O ki, mal toplayıp durmadan sayar,
 3. Malının kendisini (Dünya´da) ebedî yaşatacağını sanır.
 4. Hayır, hayır; and olsun ki o, Hutame´ye atılacaktır.
 5. Hutame´nin ne olduğunu bilir misin ?
 6. (6-7) Allah´ın, yürekler üstüne yükselip çıkan tutuşturulmuş ateşidir.
 7. (6-7) Allah´ın, yürekler üstüne yükselip çıkan tutuşturulmuş ateşidir.
 8. (8-9) Şüphesiz ki, o ateş onları uzun uzun sütunlara (bağlı oldukları halde) her taraftan kuşatacaktır.
 9. (8-9) Şüphesiz ki, o ateş onları uzun uzun sütunlara (bağlı oldukları halde) her taraftan kuşatacaktır.
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. (1-2) Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!
 2. (1-2) Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!
 3. O, malının, kendisini ebedîleştirdiğini sanır.
 4. Hayır! Andolsun ki o, Hutâme’ye atılacaktır.
 5. Hutame’nin ne olduğunu sen ne bileceksin?
 6. (6-7) O, Allah’ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
 7. (6-7) O, Allah’ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
 8. (8-9) Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları hâlde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.
 9. (8-9) Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları hâlde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. (1-2) Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.
 2. (1-2) Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.
 3. (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.
 4. Hayır! Andolsun ki o, Hutame´ye atılacaktır.
 5. Hutame´nin ne olduğunu bilir misin?
 6. (6-7) Allah´ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir.
 7. (6-7) Allah´ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir.
 8. (8-9) Onlar (bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o (ateş) üzerlerine kapatılmıştır.
 9. (8-9) Onlar (bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o (ateş) üzerlerine kapatılmıştır.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe
 2. ve bir mal toplayıp hep onu sayana!
 3. Sanır ki, malı kendisini ebedileştirmiştir.
 4. Hayır, andolsun ki, o Hutame´ye (cehenneme) atılacaktır!
 5. Bildin mi Hutame nedir?
 6. Allah´ın, tutuşturulmuş ateşidir
 7. ki, gönüllerin ta üstüne çıkar!
 8. O (ateş), onların üstüne kapatılacaktır mutlaka,
 9. uzatılmış sütunlar içinde olarak.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. (1-2) Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!
 2. (1-2) Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!
 3. Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
 4. Hayır, andolsun ki, o hutame´ye (cehennem) atılacaktır.
 5. Hutame´nin ne olduğunu bilir misin?
 6. (6-7) O, kalplerin içine işleyecek, Allah´ın tutuşturulmuş bir ateşidir.
 7. (6-7) O, kalplerin içine işleyecek, Allah´ın tutuşturulmuş bir ateşidir.
 8. (8-9) Cehennemlikler, dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapıları üzerlerine kapatılacaktır.
 9. (8-9) Cehennemlikler, dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapıları üzerlerine kapatılacaktır.
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. İnsanları dilleri ile arkalarından çekiştiren ve karşılarında kaş, göz hareketleri ile onları aşağılayan herkese yazıklar olsun!
 2. Malı toplayıp onu teker teker sayana.
 3. Malının kendisini ölümsüzleştireceğini zannedene yazıklar olsun.
 4. Hayır. O kırıp geçen yere atılacaktır.
 5. O kırıp geçenin ne olduğunu bilir misin sen?
 6. Allah´ın tutuşturulmuş ateşidir o.
 7. Tırmanıp yüreklerin üstüne çıkan.
 8. Cehennem onların üzerine kapatılacaktır.
 9. Uzun sütunlar içinde.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;
 2. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.
 3. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor.
 4. Hayır; andolsun o, ´hutame´ye atılacaktır.
 5. ´Hutame´nin ne olduğunu sana bildiren nedir?
 6. Tanrı´nın tutuşturulmuş ateşidir.
 7. Ki o, yüreklerin (efide) üstüne tırmanıp çıkar.
 8. O, onların üzerine kilitlenecektir;
 9. (Kendileri de) Dikilip yükseltilmiş sütunlarda (bağlanacaklardır).
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. Arkadan çekişdirmeyi, yüze karşı (el, kaş ve göz işaretleriyle) eğlenmeyi ve ayıblamayı aadet edinen her kişinin vay haaline!
 2. Ki o, malı yığıb onu tekrar tekrar sayandır.
 3. Malı hakıykaten kendisine (dünyâda) ebedî hayât verdiğini sanır o.
 4. Hayır, O, andolsun (hor ve hakîr) «Hutame» ye (tamuya) atılacak.
 5. O Hutamenin neydiğini sana bildiren ne?
 6. (O), Allahın tutuşdurulmuş bir ateşidir,
 7. ki tırmanıb yüreklerin ta üstüne çıkacak (kaplayacak) dır o.
 8. Bu (ateşin kapıları da) onların üzerine kapatılmışdır.
 9. (kendileri) uzatılmış sütun (larda bağlı olarak).
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Diliyle çekiştirip yüzünde de alay edenin vay haline.
 2. Ki o, mal toplayıp onu sayar.
 3. Malının kendisini ebedi kılacağını sanır.
 4. Hayır; andolsun ki o, Hutame´ye atılacaktır.
 5. Hutame´nin ne olduğunu bilir misin sen?
 6. O, Allah´ın tutuşturulmuş bir ateşidir.
 7. Ki tırmanıp yüreklerin içine işler.
 8. Bu, onların üzerine kapatılmıştır.
 9. Uzatılmış sütunlar arasında.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş-gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline!
 2. O ki, malı toplardı ve onu, tekrar tekrar sayardı.
 3. Malının onu ebedî kılacağını sanıyor.
 4. Hayır, o mutlaka hutameye (tutuşturulmuş ateşe) atılacak.
 5. Ve hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir?
 6. (O), Allah´ın tutuşturulmuş ateşidir.
 7. Ki o (hutame) yüreklerin üstüne çıkar (yükselir).
 8. Muhakkak ki o, onların (kâfirlerin) üzerine kapatılmıştır.
 9. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar (bağlanacaklar).
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. Vay haline iftira atanın ve ayıp kusur arayanın!
 2. (Vay haline o kişinin) ki, serveti biriktirir ve onu bir kalkan sayar,
 3. zanneder ki serveti onu sonsuza dek yaşatacak!
 4. Hayır, tersine, (öteki dünyada) çökerten bir azaba terk edilecektir o!
 5. Bilir misin nedir o çökerten azap?
 6. Allah tarafından tutuşturulan bir ateş,
 7. (günahkar) kalplerin üstünde yükselen:
 8. üzerlerine salınacak (bir ateş),
 9. sonsuz sütunlar arasında!
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. Arkadan çekiştiren, gözü ile kaşı ile eğlenen her bir kimsenin vay haline!
 2. (2-3) Öyle kimse ki, bir malı toplamış ve onu tekrar tekrar saymakta bulunmuştur. Sanır ki onu, malı daima yaşatacaktır.
 3. (2-3) Öyle kimse ki, bir malı toplamış ve onu tekrar tekrar saymakta bulunmuştur. Sanır ki onu, malı daima yaşatacaktır.
 4. Yok yok öyle değil, elbette ki o Hutame´ye atılacaktır.
 5. Hutame´nin ne olduğunu sana ne şey bildirdi?
 6. (6-7) Allah´ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Öyle ki, yüreklerin üzerine yüklenecektir.
 7. (6-7) Allah´ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Öyle ki, yüreklerin üzerine yüklenecektir.
 8. (8-9) Şüphe yok ki, bu, onların üzerlerine kapatılmıştır. Uzatılmış sütunlarda (bağlı bulunacaklardır).
 9. (8-9) Şüphe yok ki, bu, onların üzerlerine kapatılmıştır. Uzatılmış sütunlarda (bağlı bulunacaklardır).
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Vay haline her hümeze ve lümeze´nin
 2. Böylesi mal yığar ve onu sayar durur
 3. Malının kendisini ebedî yaşatacağını sanır
 4. Hayır! (Vazgeçsin bu hülyadan, malı kendisini kurtaramaz) Mutlaka o Hutame´ye fırlatılır
 5. Bilir misin Hutame nedir
 6. Allah´ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Bir ateş ki ta kalplere kadar işleyip yakar
 7. Bu ateş mahzeninin kapıları üzerlerine kapatılacaktır.Kendileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. (İnsanları) Diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işâretler yapıp alay eden her fesâd kişinin vay haline!
 2. O ki mal yığdı, onu saydı durdu.
 3. Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor.
 4. Hayır, andolsun ki o, Hutame´ye atılacaktır.
 5. Hutame´nin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
 6. Allâh´ın tutuşturulmuş ateşidir.
 7. (Bir ateş) Ki gönüllere işler.
 8. O, onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir.
 9. (Kendileri,) Uzatılmış direkler arasında (bağlı) olarak (kalacaklardır).
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Bütün koğuculuk yapanların, insanları arkadan çekiştirenlerin vay haline!
 2. Mal toplayıp, onu tekrar tekrar sayan ..
 3. Zannediyor ki malı kendisini kalıcı kılacak.
 4. Hayır, Kesinlikle o hutameye atılacak.
 5. Hutame nedir?
 6. Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.
 7. Kalplere işleyen...
 8. O üzerlerine kapatılacak,
 9. Uzatılmış sütunlar arasında ..
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;
 2. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.
 3. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır.
 4. Hayır; andolsun o, «hutame»´ye atılacaktır.
 5. «Hutame»nin ne olduğunu sana bildiren nedir?
 6. Allah´ın tutuluşturulmuş bir ateşidir,
 7. Ki o, yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır.
 8. O, onların üzerine kilitlenecektir;
 9. (Kendileri de) Dikilip yükseltilmiş sütunlarda (bağlanacaklardır).
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlerin, kaş göz işareti yapıp alay edenlerin tümüne!
 2. O ki, mal biriktirdi, onu saydı da saydı,
 3. Sanır ki, malı sonsuzlaştıracaktır kendisini.
 4. Hayır, iş, sandığı gibi değil! Yemin olsun ki fırlatılıp atılacaktır o kırıp geçirene, yalayıp yutana/Hutame´ye.
 5. Hutame´nin ne olduğunu sana öğreten nedir?
 6. Allah´ın, tutuşturulmuş ateşidir o,
 7. Ki tırmanıp işler yüreklere.
 8. O, onların üzerine kilitlenecektir.
 9. Uzatılmış sütunlar arasında...