İhlâs

الْاِخْلَاصِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. De ki: O Allah, birdir.
 2. Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir.
 3. Doğurmaz ve doğmamıştır.
 4. Ve ona, bir tek eşit ve benzer olamaz, yoktur.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. De ki: O, Allah birdir.
 2. Allah sameddir.
 3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.
 4. Onun hiçbir dengi yoktur.
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. De ki: O Allah, birdir.
 2. Allah, Samed´dir (herşey O´na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).
 3. O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
 4. Ve hiçbir şey O´nun dengi değildir.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. (Ey Rasûlüm, Allah’ın nasıl bir varlık olduğunu bize açıkla diyen o Kureyş’e) de ki: O, Allah’dır, birdir (eşi ortağı yoktur).
 2. Allah, Samed’dir = her yaratığın muhtaç bulunduğu eksiksiz bir varlıktır.
 3. Doğurmadı O, doğurulmadı da...
 4. Hiç bir şey de, O’na denk olmamıştır.
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. De ki O Allah bir tektir.
 2. Allah her seyden mustagni ve her sey O´na muhtactir.
 3. O dogurmamis ve dogmamistir.
 4. Hic bir sey O´na denk degildir. *
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. De ki: O Allah Bir´dir.
 2. Allah dâimdir, mutlak anlamda ihtiyaçsızdır, her şey O´na muhtaçtır.
 3. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır.
 4. Hiçbir şey O´na denk ve benzer değildir (ve olamaz da).
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”
 2. “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”
 3. O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”
 4. “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. (1-4) De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.
 2. (1-4) De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.
 3. (1-4) De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.
 4. (1-4) De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. De ki: «O Allah tek birdir.
 2. Allah, o eksiksiz, Samed´dir (Her şey O´na muhtaçtır.)
 3. Doğurmadı ve doğurulmadı.
 4. O´na bir küfüv (denk) de olmadı!»
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. De ki; O Allah bir tektir.
 2. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O´na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)
 3. Doğurmadı ve doğurulmadı
 4. O´na bir denk de olmadı.
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. De ki: O Allah tektir.
 2. Allah Samed´dir.
 3. O doğurmamış ve doğmamıştır.
 4. Hiçbir şey O´nun dengi olmamıştır.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. De ki: O Tanrı, birdir.
 2. Tanrı, Sameddir
 3. O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
 4. Ve hiçbir şey O´nun dengi değildir.
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. De ki: O Allahdır, bir tekdir,
 2. (O), Allahdır, sameddir (zeval bulmayan bir baakıydir, dâimdir, herkesin ve herşey´in doğrudan doğruya muhtâc olduğu ve kasdetdiği yegâne varlıkdır, ulular ulusudur).
 3. Doğurmamışdır, doğurulmamışdır O.
 4. Hiçbir şey Onun dengi (ve benzeri) değildir.
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. De ki: O Allah; bir tektir.
 2. Allah´tır, Samed´dir.
 3. Doğurmamış ve doğurulmamıştır.
 4. Hiçbir şey O´na denk değildir.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. De ki: “O Allah, Bir´dir (Tek´tir).”
 2. Allah Samed´dir (herşey O´na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir).
 3. O, doğurmadı ve doğurulmadı.
 4. Ve O´nun bir dengi olmadı (olamaz).
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. De ki: "O, Tek Allah´tır:
 2. Allah, Öncesiz ve Sonrasız, Bütün Evrenin Asıl Sebebi.
 3. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır;
 4. ve hiçbir şey O´na denk tutulamaz."
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. De ki: «O Allah birdir.»
 2. «Allah, bütün mahlukatın kendisine teveccüh ve iltica edeceği zât-ı ehâdiyyettir.»
 3. «(O) Doğurmadı ve doğurulmamıştır.»
 4. «Ve O´na hiçbir şey denk (mümasil) olmamıştır.»
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. De ki: O, Allah´tır, gerçek İlahtır ve Birdir
 2. Allah Samed´dir.Samed: "Tam, eksiği olmayan, her şey Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan" demektir
 3. Ne doğurdu, ne de doğuruldu.
 4. Ne de herhangi bir şey O´na denk oldu
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. De ki: O Allâh birdir.
 2. Allâh Samed´dir.
 3. Kendisi doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
 4. Hiçbir şey O´nun dengi olmamıştır.
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. De ki: -O Allah birdir.
 2. Allah sameddir.
 3. Baba olmamıştır ve doğmamıştır.
 4. Hiç kimse de O’na denk olamaz.
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. De ki: O Allah, birdir.
 2. Allah, Samed´dir (her şey O´na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).
 3. O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
 4. Ve hiçbir şey O´nun dengi değildir.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. De ki: O, Allah´tır; Ahad´dır, tektir!
 2. Allah´tır; Samed´dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!
 3. Ne doğurmuştur O, ne doğurulmuştur!
 4. Hiç kimse O´nun dengi ve benzeri olmamıştır, olamaz!