İnşirâh

الْاِنْشِرَاحِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
 2. Ve senin yükünü kaldırıp attık.
 3. Öylesine yük ki çökertmişti belini.
 4. Ve adını yücelttik.
 5. Artık şüphe yok ki her güçlükle berâber bir de kolaylık var.
 6. Şüphe yok ki her güçlükle berâber bir de kolaylık var.
 7. Artık sen de ibâdeti bitirince yorul.
 8. Ve ancak Rabbinden iste, ona doğrul.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
 2. Yükünü senden alıp atmadık mı?
 3. O senin belini büken yükü.
 4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?
 5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
 6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
 7. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul,
 8. Yalnız Rabbine yönel.
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi?
 2. Ve yükünü indirip-atmadık mı?
 3. Ki o, senin belini bükmüştü;
 4. Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?
 5. Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.
 6. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.
 7. Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.
 8. Ve yalnızca Rabbine rağbet et.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. (Ey Rasûlüm), senin saadetin için, göğsünü (hikmetle doldurub) genişletmedik mi?
 2. Senden (peygamberliğin ağır) yükünü hafifletib kaldırmadık mı?
 3. Öyle ki, (o yük) sırtını çatırdatıb bükmüştü.
 4. Senin şanını, (ismin ezan ve ikametlerde okunmakla) yükseltmedik mi?
 5. Demek ki, zorlukla beraber bir kolay var.
 6. Evet muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık var...
 7. O halde, (memur bulunduğun bir işi bitirib) boşaldın mı, (yine başka bir iş ve ibadet için) kalk yorul;
 8. Ve yalnız Rabbine rağbet edip (O’ndan) iste...
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. Senin gonlunu acmadik mi?
 2. (2-3) Belini buken yukunu uzerinden almadik mi?
 3. (2-3) Belini buken yukunu uzerinden almadik mi?
 4. Senin sanini yukseltmedik mi?
 5. Elbette guclukle beraber suphesiz bir kolaylik vardir.
 6. Gercekten, guclukle beraber bir kolaylik vardir.
 7. Oyleyse, bir isi bitirince digerine giris;
 8. Ve umit edecegini yalniz Rabbinden iste. *
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Senin göğsünü açıp genişletmedik mi ?
 2. (2-3) Belini (büküp) çatırdatan yükünü senden indirmedik mi ?
 3. (2-3) Belini (büküp) çatırdatan yükünü senden indirmedik mi ?
 4. Namını yine senin için yükseltmedik mi ?
 5. Şüphesiz ki zorluk ve sıkıntıyla beraber kolaylık vardır.
 6. Evet, şüphesiz zorluk ve sıkıntı ile beraber kolaylık vardır!
 7. O halde (bir iş ve ibâdetten) boşaldın mı (ikinci bir iş ve ibâdete) başlayıp yorul !.
 8. Ve yalnız Rabbına rağbet et; hep O´na yönel.
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
 2. (2-3) Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
 3. (2-3) Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
 4. Senin şânını yükseltmedik mi?
 5. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
 6. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
 7. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
 8. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
 2. (2-3) Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?
 3. (2-3) Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?
 4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?
 5. (5-6) Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
 6. (5-6) Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
 7. (7-8) Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.
 8. (7-8) Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Senin için bağrını açmadık mı?
 2. İndirmedik mi senden o yükünü?
 3. O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
 4. Senin şanını yüceltmedik mi?
 5. Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
 6. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
 7. O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
 8. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O´na doğrul!
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Biz senin için (mutluluğun) göğsünü açmadık mı?
 2. Senden yükünü indirmedik mi?
 3. O senin sırtını ezen yükü.
 4. Senin şanını yüceltmedik mi?
 5. Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
 6. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
 7. O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul.
 8. Ancak Rabbine yönel.
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Ey Muhammed! Senin göğsünü açmadık mı?
 2. Yükünü üzerinden almadık mı?
 3. Ki o belini bükmüştü,
 4. Senin şanını yüceltmedik mi?
 5. Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır,
 6. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
 7. Öyleyse bir işi bitirince diğerine giriş,
 8. Ümit edeceğini Rabbinden iste.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Biz, senin göğsünü yarıp genişletmedik mi?
 2. Ve yükünü indirip atmadık mı?
 3. Ki o, senin belini bükmüştü;
 4. Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?
 5. Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.
 6. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.
 7. Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya devam et.
 8. Ve yalnızca rabbine rağbet et.
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. (Habîbim) göğsünü senin (fâiden) için (açıb da) genişletmedik mi? (Genişletdik).
 2. Senden yükünü de (kaldırıb) atdık.
 3. (Öyle yükdü ki o) senin sırtına ağır gelmiş, (kemiklerini gıcırdatmış) dı.
 4. Senin nâmına da yükseltdik.
 5. Demek, hakıykaten güçlükle beraber kolaylık var.
 6. Muhakkak güdükle beraber kolaylık var.
 7. O halde boş kaldın mı hemen yorul.
 8. Ve (her işinde) ancak Rabbine sarıl.
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Senin göğsünü açmadık mı?
 2. Yükünü üzerinden atmadık mı?
 3. Ki o senin belini bükmüştü.
 4. Ve senin şanını yükseltmedik mi?
 5. Muhakkak ki güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
 6. Elbette güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
 7. Öyleyse boş kaldın mı hemen koyul,
 8. Ve Rabbına koş.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. Göğsünü senin için şerhetmedik mi (yarıp genişletmedik mi)?
 2. Ve senden yükünü kaldırdık (kaldırmadık mı?).
 3. Ki o (yük) senin sırtını bükmüştü.
 4. Ve senin için, zikrini yükselttik.
 5. O halde, muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir.
 6. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir.
 7. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et.
 8. Ve öyleyse Rabbine rağbet et (O´nu öv, hamdet, zikret, tesbih et).
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. Biz kalbini aç(ıp ferahlat)madık mı,
 2. ve üzerinden yükü kaldırmadık mı,
 3. o belini büken (yükü)?
 4. Şerefini ve itibarını yükseltmedik mi?
 5. Elbette her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır:
 6. Şüphesiz, her güçlükle bir kolaylık!
 7. Öyleyse (sıkıntıdan) kurtulduğun zaman sağlam dur,
 8. ve yalnız Rabbine sevgi ile yönel.
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. Senin için göğsünü açıp genişletmedik mi?
 2. (2-3) Ve senden yükünü indirmedik mi? Öyle ki, senin sırtına pek ağırlık vermişti.
 3. (2-3) Ve senden yükünü indirmedik mi? Öyle ki, senin sırtına pek ağırlık vermişti.
 4. (4-5) Ve senin için şanını yükselttik. Artık şüphe yok, çetinlikle beraber bir kolaylık vardır.
 5. (4-5) Ve senin için şanını yükselttik. Artık şüphe yok, çetinlikle beraber bir kolaylık vardır.
 6. Hakikaten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
 7. (7-8) Artık boş kaldın mı hemen çalış. Ve ancak Rabbine teveccüh et.
 8. (7-8) Artık boş kaldın mı hemen çalış. Ve ancak Rabbine teveccüh et.
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi
 2. Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi
 3. Hem senin şanını yüceltmedik mi
 4. Demek ki güçlükle beraber kolaylık vardır
 5. Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır
 6. O halde bir işi bitirince, hemen başka işe giriş, onunla uğraş
 7. Hep Rabbine yönel, O´na yaklaş
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Biz senin (bunalan) göğsünü açmadık mı (ondaki bunalımları, sıkıntıları giderip, onu ilim, hikmet ve huzur ile genişletmedik mi)?
 2. Ve atmadık mı senin üzerinden yükünü?
 3. Ki (o, ağırlığından) sırtını çatırdatmıştı!
 4. Senin şânını yükseltmedik mi?
 5. Muhakkak her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
 6. Evet, her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
 7. O halde (işlerinden) boşaldığın zaman (ibâdete) dur.
 8. Rabb´ine niyaz et, yalvar.
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Senin göğsünü ferahlatıp, genişletmedik mi?
 2. Yükünü üzerinden indirmedik mi?
 3. Ki o belini bükmüştü.
 4. Şanını / anlayışını yükseltmedik mi?
 5. Şüphesiz her zorlukla, bir kolaylık vardır.
 6. Yine her zorlukla bir kolaylık vardır.
 7. Öyleyse bir işi bitirince diğerine giriş.
 8. Yalnız Rabbine rağbet et / yönel.
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. Biz, senin göğsünü yarıp genişletmedik mi?
 2. Ve yükünü indirip atmadık mı?
 3. Ki o, senin belini bükmüştü;
 4. Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?
 5. Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık da vardır,
 6. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık da vardır.
 7. Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya devam et.
 8. Ve yalnızca Rabbine rağbet et.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Açıp genişletmedik mi senin göğsünü!
 2. İndirmedik mi üzerinden ağır yükünü!
 3. Ki o, belini çatırdatmıştı senin.
 4. Ve yüceltmedik mi senin şanını!
 5. Demek ki, zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var!
 6. Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var!
 7. O halde,bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!
 8. Ve yalnız Rabbine yönelip doğrul!