Kadir

الْقَدْرِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Şüphe yok ki indirdik Kur’ân´ı Kadir gecesi.
 2. Ve ne bildirdi sana, nedir Kadir gecesi?
 3. Bin aydan daha da hayırlıdır Kadir gecesi.
 4. O gece melekler ve Rûh, takdîr edilen her iş için, Rablerinin izniyle inerler.
 5. Esenliktir, o gece, gün ışığıncaya dek sürer.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Biz onu (Kur´an´ı) Kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
 3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
 4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
 5. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar.
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. Gerçek şu ki, Biz onu kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?
 3. Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
 5. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir (selamdır) o.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. Şübhesiz onu (Kur’an’ı), Kadir gecesinde (Levh-i Mahfûz’dan aşağı semaya) biz indirdik.
 2. Bildin mi nedir Kadir gecesi?
 3. Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır; (ki bu mübarek ve şerefli gece, ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir).
 4. O gecede melekler ve Rûh = Cebrâil Rablerinin izni ile, (o sene takdir edilen) her iş için arka arkaya iner.
 5. O gece, fecrin doğuşuna kadar selâmettir. (Allah o gece yalnız selâmet ve hayır takdir eder, yahud melekler müminlere selâm verir dururlar.)
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. Dogrusu, Biz, Kuran´i kadir gecesinde indirmisizdir.
 2. Kadir gecesinin ne oldugunu sen bilir misin?
 3. Kadir gecesi bin aydan hayirlidir.
 4. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her turlu is icin inerler.
 5. O gece, tan yerinin agarmasina kadar bir esenliktir.
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Şüphesiz ki biz O´nu (Kur´ân´ı) Kadir Gecesi indirdik.
 2. Kadir Gecesi´nin ne olduğunu bilir misin ?
 3. Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.
 4. O gece melekler ve Ruh, Rablarının izniyle her emir (iş, durum, hüküm ve takdir) ile inerler.
 5. O gece, fecir doğuncaya kadar bir selâmdır.
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. Biz onu (Kur´an´ı) Kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
 3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
 4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
 5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Doğrusu Biz onu (Kur´an´ı) Kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu ne bildirdi ki sana?
 3. Bin aydan hayırlıdır o Kadir gecesi.
 4. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle (yapılacak) her iş için peyderpey inerler.
 5. Bir selam (güvenlik)dir o gece, ta tan atana kadar.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Biz o (Kur´ân)ı Kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
 5. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Biz Kur´ân´ı kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
 3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner.
 5. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Gerçek şu ki, biz onu kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?
 3. Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Melekler ve ruh, onda rablerinin izniyle inerler; hepsi buyruktandır.
 5. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir (selamdır) o.
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. Gerçek, biz onu kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir?
 3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
 4. Onda melekler ve Ruuh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner.
 5. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır.
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Doğrusu Biz; onu, Kadr gecesinde indirdik.
 2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?
 3. Kadr gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Melekler ve Ruh, o gece Rabblarının izniyle her iş için iner de iner.
 5. O, tanyeri ağarıncaya kadar bir selamettir.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. Muhakkak ki Biz, O´nu (Kur´ân´ı) Kadir Gecesi´nde Biz indirdik.
 2. Ve Kadir Gece´sinin ne olduğunu sana bildiren nedir?
 3. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Melekler ve ruh, onda (o gecede) Rab´lerinin izniyle herbir emir için inerler.
 5. O (gece), fecrin doğuşuna kadar selâmdır (selâmettir).
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. Biz bu (ilahi kelam)ı Kadir Gecesi´nde indirdik.
 2. Bilir misin nedir Kadir Gecesi?
 3. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır:
 4. o gece melekler, Rablerinin izniyle ilahi bir esin taşıyarak bölük bölük inerler; (insanı) her türlü (kötülük)ten
 5. emin kılar bu (gece), ta şafak vaktine kadar.
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. Muhakkak ki Biz onu Kâdir gecesinde indirdik.
 2. Kâdir gecesinin ne olduğunu sana ne şey bildirdi?
 3. Kâdir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Onda melekler ve Ruh, Rabbilerinin izni ile her bir emirden iniverir.
 5. O (gece) tan yeri ağarıncaya değin bir selâmettir.
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Biz Kur´ân´ı indirdik kadir gecesi.
 2. Bilir misin nedir kadir gecesi
 3. Bin aydan daha hayırlıdır kadir gecesi
 4. O gece Rab´lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner..
 5. Artık o gece bir esenliktir gider...Tâ tan ağarana kadar..
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Biz o(Kur´â)n´ı Kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
 3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
 4. Melekler ve Rûh, o gece Rab´lerinin izniyle her iş için iner de iner.
 5. Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Şüphesiz biz, (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?
 3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
 4. Melekler ve Ruh, Rabbinin izni ile her iş için o gece iner.
 5. O, tan yeri ağarana dek esenliktir.
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. Gerçek şu ki, biz onu kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?
 3. Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
 5. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir (selamdır) o.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Biz onu Kadir Gecesi´nde indirdik.
 2. Kadir Gecesi´nin niteliğini sana gösteren nedir?
 3. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır!
 4. Melekler ve Rûh, Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner!
 5. Bir esenlik ve huzur vardır; sürüp gider o, tan yeri ağarıncaya kadar!