Kevser

الْكَوْثَرِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Şüphe yok ki biziz sana kevseri veren.
 2. Artık namaz kıl Rabbine ve kurban kes sen.
 3. Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser´i verdik.
 2. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.
 3. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. Şüphesiz, Biz sana Kevser´i verdik.
 2. Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
 3. Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. (Ey Rasûlüm), gerçekten biz sana (cennetdeki Havz-ı) Kevseri = pek çok hayırları verdik.
 2. O halde, (buna şükür olarak) namaz kıl ve kurban kesiver.
 3. Doğrusu, sana (evlâdsız, nesli kesik deyip) dil uzatandır; hayırsız nesli kesik...
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. Dogrusu sana pek cok nimet vermisizdir.
 2. Oyleyse Rabbin icin namaz kil, kurban kes.
 3. Dogrusu adi sani ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir. *
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. ki biz sana Kevser´i verdik.
 2. Artık´ Rabb´ın için namaz kılmaya devam et ve n a h r yap (Kurban kes veya namazda rükû´dan kalkılırken ellerini göğüs seviyesine kaldır),
 3. Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin besleyip düşmanlık eden kimsedir.
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.
 2. O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
 3. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. (1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser´i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
 2. (1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser´i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
 3. (1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser´i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Muhakkak Biz, sana Kevseri´i verdik.
 2. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
 3. Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Muhakkak biz sana Kevser´i verdik.
 2. Öyleyse Rabb´in için namaz kıl ve kurban kes.
 3. Muhakkak ki sonu kesik olan, sana buğzedendir.
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Ey muhammed! Doğrusu biz sana pek çok nimet vermişizdir.
 2. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
 3. Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin tutan kimsedir.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Süphesiz, biz sana Kevser´i verdik.
 2. Şu halde rabbin için namaz kıl ve kurban kes
 3. Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. (Habîbim) hakikat, biz sana, Kevseri verdik.
 2. O halde Rabbin için namaz kıl. Kurban kes.
 3. Sana buğzeden (yok mu? İşte asıl) zürriyetsiz olan şübhesiz Odur.
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Gerçekten Biz; sana, Kevser´i verdik.
 2. Öyleyse Rabbın için namaz kıl ve kurban kes.
 3. Sana buğzeden; şüphesiz ki zürriyetsiz olan, işte odur.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. Muhakkak ki Biz, sana Kevser´i verdik.
 2. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
 3. Muhakkak ki sana (nesli kesik diye) buğzeden, o kendisi ebterdir (soyu kesiktir).
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. Bak, Biz sana bol nimet verdik:
 2. o halde (yalnız) Rabbine ibadet et ve (yalnız O´nun adına) kurban kes.
 3. Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. Şüphe yok ki, Biz sana Kevser´i verdik.
 2. Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver.
 3. Muhakkak ki o sana buğz edendir, (asıl) ebter (olan).
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Biz gerçekten sana verdik kevser
 2. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver.
 3. Doğrusu, seni kötüleyendir ebter
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Biz sana Kevser´i (bol ni´met, ilim ve büyük şeref) verdik.
 2. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve nahret (kurban kes veya ellerini boğazına kadar kaldırıp tekbir al).
 3. Asıl sonu kesik olan, sana buğzedendir.
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Biz sana sayısız nimetler verdik.
 2. Öyleyse sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
 3. Gerçek şu ki sana kin besleyen /düşmanının soyu kesiktir.
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. Şüphesiz, biz sana Kevser´i verdik.
 2. Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
 3. Senin düşmanın, asıl sonu kesik (ebter) olandır.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Hiç kuşkusuz, biz verdik sana Kevser´i/iyilik, bereket, mutluluk, güzellik, soy ve aydınlığın tükenmezini.
 2. O halde, sen de Rabbin için namaz kıl/dua et ve göğsünü gererek dimdik dur/sağ elini sol elinin üzerine koyup kıyam et/namazı vakti girer girmez kıl/kavrayışını bilgi ile derinleştir/eti yenecek hayvan kes!
 3. Kuşkun olmasın ki, ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!