Kureyş

قُرَيْشٍ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Bunu da Kurayş´ın uzlaşması, hallerinin düzene girmesi için yaptı.
 2. Yaz ve kış, alış-veriş için göçüp konarak yolculuk ederlerken uzlaşıp düzene girmeleri için.
 3. Artık kulluk edin bu evin Rabbine.
 4. Öyle Rab ki doyurdu da kurtardı sizi açlıktan ve emîn etti sizi korkudan.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Kureyş´e kolaylaştırıldığı,
 2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için,
 3. Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinler,ki,
 4. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. (Hiç değilse kendilerini) Kureyş’i ‘bir araya getirip anlaştırdığı’
 2. Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,
 3. Şu Ev (Ka’be’n)in Rabbine kulluk etsinler;
 4. Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. (Ey Rasûlüm, o Kureyş kabilesine haber ver ki, diğer nimetler bir yana, hiç olmazsa şu iki büyük nimet olan) Kureyş’in meydana getirilmiş ünsiyyet ve alışkanlıkları için:
 2. Kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) göç etmeğe alıştıkları için;
 3. Bu Beyt’in = Kâbe’nin Rabbine ibadet etsinler, (putlara tapmayı terk etsinler).
 4. O Rab ki, onları açlıktan doyurdu ve kendilerini (Ashab-ı Fîl’in saldığı) korkudan emin kıldı...
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. (1-2) Kureys kabilesinin yaz ve kis yolculuklarinda uzlasmasi ve anlasmasi saglanmistir.
 2. (1-2) Kureys kabilesinin yaz ve kis yolculuklarinda uzlasmasi ve anlasmasi saglanmistir.
 3. (3-4) Oyleyse kendilerini acken doyuran ve korku icindeyken guven veren bu Kabe´nin Rabbine kulluk etsinler. *
 4. (3-4) Oyleyse kendilerini acken doyuran ve korku icindeyken guven veren bu Kabe´nin Rabbine kulluk etsinler. *
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Kureyş kabilesi´nin anlaşıp bağdaşması (sağlandığı) için,
 2. (Evet), yaz ve kış seferlerinde anlaşıp bağdaştıkları için ;
 3. Şu Beytin (Kabe´nin) Rabbı´na ibâdet etsinler.
 4. O Rab ki, onları açlıktan (kurtarıp) doyurdu ve onları korkudan güvene kavuşturdu.
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. (1-4) Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.
 2. (1-4) Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.
 3. (1-4) Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.
 4. (1-4) Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. (1-4) Kureyş´e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.
 2. (1-4) Kureyş´e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.
 3. (1-4) Kureyş´e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.
 4. (1-4) Kureyş´e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Kureyş´e imkan sağlandığı için,
 2. kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
 3. hiç olmazsa onun için bu Beyt´in (Kabe´nin) Rabbine kulluk etsinler!
 4. Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Kureyş´in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için.
 2. Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için.
 3. Bu Beyt (Kâbe)nin Rabbine kulluk etsinler.
 4. O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir.
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Kureyş´in uzlaşıp anlaşması için,
 2. Yaz ve kış yolculuklarında uzlaşıp anlaşması için.
 3. Bu evin Rabbine kulluk etsin onlar.
 4. O Rabb ki kendilerini açlıktan doyurmuş ve korkudan güvenliğe eriştirmiştir.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. (Hiç değilse kendilerini) Kureyş´i ´bir araya getirip anlaştırdığı´;
 2. Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,
 3. Şu Ev (Ka´be´n)in rabbine kulluk etsinler;
 4. Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır (amenehüm).
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. (Baari) Kureyş emn-ü selâmete,
 2. kış ve yaz kendilerini seyr-ü seferde esenliğe (ve garantiye) kavuşdurduğundan dolayı,
 3. Şu Beytin (Kâ benin) Rabbine ibâdet etsinler onlar.
 4. (O Rab ki) onları açlıkdan (kurtarıb) doyuran, kendilerine korkudan emînlik verendir O.
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Kureyş´in alıştırılması için.
 2. Yaz ve kış yolculuklarına alıştırılmasından dolayı,
 3. Bu evin Rabbına ibadet etsinler.
 4. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarmış ve korkudan emin kılmıştır.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. Kureyşin ülfetini (emin ve rahat olmalarını) sağladığı için.
 2. Onları, yaz ve kış yolculuklarında (göçlerinde) ülfet ettirdiği (emin ve rahat olmalarını sağladığı) (için).
 3. Artık bu Beyt´in (Kâbe´nin) Rabbine kul olsunlar.
 4. O ki, onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. Kureyş´in emniyeti sağlanabilsin diye,
 2. kış ve yaz seferlerindeki emniyeti.
 3. O halde bu Mabed´in Rabbine kulluk etsinler,
 4. O ki, aç kalmasınlar diye onları beslemiş ve tehlikelerden emin kılmıştır.
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. Kureyş´in (seyahate) ülfet ettirildiğinden dolayı.
 2. Onların kış ve yaz seyahatine ülfet ettirilmiş oldukları için.
 3. Bu beytin (Kabe-i Muazzama´nın) Rabbine ibadette bulunsunlar ki,
 4. Onları açlıktan (kurtarıp) doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Kureyş´in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için
 2. Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için
 3. Yalnız bu Ev´in (Kâ´benin) Rabbine ibadet etsinler
 4. Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rab´lerine kulluk etsinler
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Kureyşi alıştırdığı için,
 2. Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,
 3. Bu Ev (Ka´be´n)in Rabbine kulluk etsinler.
 4. O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Kureyş’in güvenliği ve iyiliği için ..
 2. Onların kış ve yaz yolculuklarının güvenliğinden dolayı.
 3. Bu Beyt/Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler.
 4. Onları açlıktan doyuran ve korkularından emin kılana..
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. (Hiç değilse kendilerini) Kureyş´i ´bir araya getirip anlaştırdığı,´
 2. Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,
 3. Şu Ev (Kâ´be´n)in Rabbine kulluk etsinler;
 4. Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Kureyş´i alıştırıp ısındırdığı için,
 2. Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,
 3. Bu evin Rabbine ibadet etsinler!
 4. O ki, onları doyurup kurtardı açlıktan ve kendilerini güvene çıkardı korkudan.