Mâûn

الْمَاعُونِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Gördüm mü yalanlayanı dîni?
 2. İşte budur o kimse ki horlar yetîmi.
 3. Ve doyurmaz da, önayak olmaz da doyurmaya yoksulu.
 4. Vay hallerine o namaz kılanların.
 5. Öylesine namaz kılanların ki namazlarını unuturlar.
 6. Ve onlar, bütün işlerini gösteriş için yaparlar.
 7. Ve zekât vermeyi menederler.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Dini yalanlayanı gördün mü?
 2. İşte o, yetimi itip kakar;
 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;
 4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
 5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
 6. Onlar gösteriş yapanlardır,
 7. Ve hayra da mâni olurlar.
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. Dini yalanlayanı gördün mü?
 2. İşte yetimi itip-kakan;
 3. Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.
 4. İşte (şu) namaz kılanların vay haline,
 5. Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar,
 6. Onlar gösteriş yapmaktadırlar
 7. Ve ‘ufacık bir yardımı (veya zekatı) da engellemektedirler.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. Gördün mü, o hesab gününü inkâr edeni!... (Ebu Cehîl’i).
 2. İşte bu kimsedir ki, itib kakıyor yetimi;
 3. Yoksulu yedirmeğe de teşvik etmez (kimseyi)...
 4. Artık şiddetli azab olsun, (nifak sûretiyle) namaz kılanlara ki,
 5. Onlar, namazlarından gâfildirler,
 6. Onlar, (namazlarıyla insanlara) gösteriş yaparlar;
 7. Ve zekâtı vermezler...
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. Dini yalan sayani gordun mu?
 2. (2-3) Oksuzu kakistiran, yoksulu doyurmaga yanasmayan kimse iste odur.
 3. (2-3) Oksuzu kakistiran, yoksulu doyurmaga yanasmayan kimse iste odur.
 4. Vay o namaz kilanlarin haline ki:
 5. Onlar kildiklari namazdan gafildirler.
 6. Onlar gosteris yaparlar.
 7. Onlar basit seyleri dahi vermezler. *
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Dini (veya ceza ve hesap gününü) yalanlıyanı gördün mü ?
 2. (2-3) İşte odur yetimi itip kakan, yoksulu yedirmeyi teşvîk etmeyen.
 3. (2-3) İşte odur yetimi itip kakan, yoksulu yedirmeyi teşvîk etmeyen.
 4. Vay hâline o namaz kılanların ki,
 5. Namazlarında gaflet içindeler!.
 6. Durmadan gösteriş yaparlar.
 7. Zekâtı da, eğreti âlet edavatı da vermezler (yardımda bulunmaktan hiç hoşlanmazlar).
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!
 2. (2-3) İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.
 3. (2-3) İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.
 4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
 5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
 6. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.
 7. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. Dini yalanlayanı gördün mü?
 2. İşte o, yetimi itip kakar;
 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;
 4. (4-5) Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.
 5. (4-5) Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.
 6. (6-7) Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mâni olurlar.
 7. (6-7) Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mâni olurlar.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Gördün mü o dine yalan diyeni?
 2. İşte yetimi itip kakan odur!
 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
 4. Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
 5. namazlarında yanılmaktadırlar.
 6. Onlar ki, gösteriş yaparlar.
 7. Ve yardımlığı sakınır (zekatı yemezler).
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Dini yalanlayanı gördün mü?
 2. İşte o, öksüzü iter, kakar.
 3. Yoksulu doyurmaya önayak olmaz.
 4. Vay haline o namaz kılanların ki,
 5. Kıldıkları namazın değerine aldırış etmezler.
 6. Gösteriş yaparlar onlar,
 7. Ve yardımlığı sakınırlar (zekatı vermezler).
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Dini yalanlayanı gördün mü?
 2. İşte o, öksüzü iter, kakar.
 3. Yoksulu doyurmaya önayak olmaz.
 4. Vay, o namaz kılanların haline ki;
 5. Onlar kıldıkları namazdan gafildirler.
 6. Onlar gösteriş yaparlar.
 7. En ufak bir yardımı esirgerler.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Dini yalanlayanı gördün mü?
 2. İşte yetimi itip kakan.
 3. Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.
 4. Vay o namaz kılanların haline ki:
 5. Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar.
 6. Onlar gösteriş yapmaktadırlar.
 7. Ve ´ufacık bir yardımı (veya zekatı) da´ engellemektedirler.
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. Dîni yalan sayanı gördün mü?
 2. İşte yetimi unf-ü şiddetle iten,
 3. yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.
 4. İşte (bu vasıflarla beraber) namaz kılan (münafık) ların vay haaline ki,
 5. onlar namazlarından gaafildirler,
 6. onlar riyakârların ta kendileridir.
 7. Zekâtı da men´ederler onlar.
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Dini yalanlayanı gördün mü?
 2. İşte o´dur yetimi şiddetle iten,
 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmeyen,
 4. Vay o namaz kılanların haline,
 5. Ki onlar; kıldıkları namazdan gafildirler.
 6. Ki onlar; gösteriş yaparlar,
 7. Ve zekatı da men´ederler.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. Dîni yalanlayanı gördün mü?
 2. Oysa yetimi itip kakan işte odur.
 3. Ve miskini (yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı) doyurmaya teşvik etmez.
 4. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun.
 5. Onlar ki, namazlarından gâfil olanlardır.
 6. Onlar riya yapanlardır (gösteriş için yapanlardır).
 7. Ve mâûna (zekâta ve yardımlaşmaya) mani olurlar.
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. Hiç bütün bir ahlaki değerler sistemini yalanlayan (birini) tasavvur edebilir misin?
 2. İşte böyle biridir, yetimi itip kakan,
 3. yoksulu doyurma arzusu/gayreti duymayan.
 4. Yazıklar olsun şu namaz kılıp duranlara,
 5. onlar ki kalpleri namazlarına yabancıdır,
 6. onlar ki niyetleri yalnızca görülüp takdir edilmektir,
 7. ve üstelik onlar, (insanlara) en ufak bir yardımı bile reddederler!
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. Gördün mü o kimseyi ki, dini tekzîp eder.
 2. İmdi o kimsedir ki yetimi itiverir.
 3. Ve yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz.
 4. Artık vay haline o namaz kılanların ki,
 5. O kimseler ki, onlar namazlarında yanılanlardır.
 6. O kimseler ki, onlar riyâkardırlar.
 7. Ve men edilmesi mutad olmayan bir şeyi bile men ediverirler.
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Baksana şu dini, mahşer ve hesabı yalan sayana
 2. O, yetimi şiddetle itip kakar
 3. Muhtacı doyurmayı hiç teşvik etmez
 4. Vay haline şöyle namaz kılanların
 5. Ki onlar namazlarından gafildirler (Kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler). İbadetlerini gösteriş için yapar, zekât ve diğer yardımlarını esirger, vermezler.
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Din (âhiret cezâsın)ı yalanlayan(adam)ı gördün mü?
 2. İşte o, öksüzü iter, kakar;
 3. Yoksulu doyurmağa önayak olmaz.
 4. Şu namaz kılanların vay haline,
 5. Ki, onlar namazlarından gaflet ederler (kıldıkları namazın değerini bilmez, ona önem vermezler).
 6. Onlar gösteriş (için ibâdet) yaparlar.
 7. En ufak bir yardımı esirgerler.
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Hüküm gününü yalanlayanı gördün mü?
 2. Yetimi itip kakan işte odur.
 3. Düşkünü doyurmaktan hoşlanmaz.
 4. Öyleyse yazıklar olsun o namaz kılanlara.
 5. Kıldıkları namazdan gafil olanlara.
 6. Gösteriş yapanlara.
 7. Ufak tefek yardıma bile engel olanlara..
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. Gördün mü o şahıs ki ahiretteki ceza ve mükafatı yalanlar.
 2. İşte yetimi itip kakan,
 3. Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.
 4. İşte (şu) namaz kılanların vay haline,
 5. Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar,
 6. Onlar gösteriş yapmaktadırlar,
 7. Ve ´ufacık bir yardımı (veya zekâtı) da´ engellemektedirler.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Gördün mü o, dini yalan sayanı?
 2. İşte odur yetimi itip kakan;
 3. Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
 4. Vay haline o namaz kılanların/dua edenlerin ki,
 5. Namazlarından/dualarından gaflet içindedir onlar!
 6. Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.
 7. Ve onlar, kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe engel olurlar.