Nasr

النَّصْرِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Allah´ın yardımı ve fetih, gelip çattı mı.
 2. Ve insanların, bölük-bölük, Allah dînine girdiğini gördün mü.
 3. Artık, Rabbine hamd ederek tenzîh et onu ve yarlıganma dile ondan; şüphe yok ki o, bütün tövbeleri kabûl eder.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Allah´ın yardımı ve zaferi geldiği,
 2. Ve insanların bölük bölük Allah´ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit,
 3. Rabbine hamdederek O´nu tesbih et ve O´ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. Allah´ın yardımı ve fetih geldiği zaman,
 2. Ve insanların Allah´ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde,
 3. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O´ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. (Ey Rasûlüm, düşmanlar üzerine) Allah’ın zaferi ve Mekke’nin fethi gelib de;
 2. İnsanları, Allah’ın dinine (İslâm’a) bölük bölük girerlerken gördüğün zaman,
 3. Artık Rabbini hamd ile tesbih et, (Allah’a hamd ederek Sübhanellah de, yahud Allah için namaz kıl) ve O’ndan mağfiret dile. Muhakkak ki O, Tevvâb’dır = tevbeleri kabu edendir.
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. (1-3) Allah´in yardimi ve zafer gunu gelip, insanlarin Allah´in dinine akin akin girdiklerini gorunce, Rabbini overek tesbih et; O´ndan bagislama dile, cunku O, tevbeleri daima kabul edendir. *
 2. (1-3) Allah´in yardimi ve zafer gunu gelip, insanlarin Allah´in dinine akin akin girdiklerini gorunce, Rabbini overek tesbih et; O´ndan bagislama dile, cunku O, tevbeleri daima kabul edendir. *
 3. (1-3) Allah´in yardimi ve zafer gunu gelip, insanlarin Allah´in dinine akin akin girdiklerini gorunce, Rabbini overek tesbih et; O´ndan bagislama dile, cunku O, tevbeleri daima kabul edendir. *
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Allah´ın yardımı ve fetih günü geldiği,
 2. İnsanların Allah´ın (son) dinine bölük bölük akın ederek girdiğini gördüğün zaman,
 3. Rabbini hamd ile tesbîh et, bağışlanmanı dile. Günkü O, gerçekten tevbeleri çokça kabul edendir.
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. (1-3) Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.
 2. (1-3) Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.
 3. (1-3) Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. (1-3) Allah´ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah´ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O´nu tesbih et ve O´ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
 2. (1-3) Allah´ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah´ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O´nu tesbih et ve O´ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
 3. (1-3) Allah´ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah´ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O´nu tesbih et ve O´ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Allah´ın yardımı ve fetih geldiğinde,
 2. insanları bölük, bölük Allah´ın dinine girerlerken gördüğünde.
 3. artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Allah´ın yardımı ve fetih geldiğinde,
 2. Ve insanların dalga dalga Allah´ın dinine girdiklerini gördüğünde,
 3. Rabbini överek tesbih et, O´ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Allah´ın yardımı ve fethi geldiğinde
 2. İnsanların dalga dalga Allah´ın dinine girdiğini gördüğünde,
 3. Rabbini överek tesbih et, O´ndan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri kabul edendir.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Tanrı´nın yardımı ve fetih geldiği zaman,
 2. Ve insanların Tanrı´nın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde,
 3. Hemen rabbini hamd ile tesbih et ve O´ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. Allahın nusreti ve fetih gelince,
 2. sen de insanların fevc fevc Allahın dînine gireceklerini görünce,
 3. hemen Rabbini, hamd ile, tesbîh (ve tenzîh) et. Onun yarlığamasını iste. Şübhesiz ki O, tevbeleri çok kabul edendir.
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Allah´ın nusreti ve fetih geldiğinde,
 2. Ve insanların fevc fevc Allah´ın dinine girdiklerini gördüğünde;
 3. Hemen Rabbını hamd ile tesbih et ve O´ndan mağfiret dile. Şüphesiz ki O; Tevvab olandır.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. Allah´ın yardımı ve fetih geldiği zaman.
 2. Ve insanların grup grup Allah´ın dînine girdiğini gördüğün (zaman).
 3. O zaman Rabbini hamd ile tespih et. Ve O´ndan mağfiret dile. Muhakkak ki O, tövbeleri kabul edendir.
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. Allah´ın yardımı ve zafer geldiğinde,
 2. ve insanların Allah´ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde,
 3. Rabbinin sınırsız şanını yücelt, O´na hamdet ve O´ndan mağfiret dile çünkü O, her zaman tevbeleri kabul edendir.
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. Allah´ın nusreti ve fethi geldiği zaman.
 2. Ve Allah´ın dinine nâsın fevc fevc girer olduğunu göreceğin vakit.
 3. Artık Rabbine hamdederek tesbihte bulun ve O´ndan mağfiret dile. Şüphe yok ki O, tevbeleri çok kabul edici olmuştur.
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Allah´ın yardım ve zaferi geldiği zaman
 2. Ve insanların kafile kafile Allah´ın dinine girdiklerini gördüğün zaman
 3. Rabbine hamd ile tesbih et ve O´ndan af dile.Çünkü O tevvabdır, tövbeleri çok kabul eder
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Allâh´ın yardımı ve fetih geldiği,
 2. Ve insanların dalga dalga Allâh´ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,
 3. Rabbini överek tesbih et, O´ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeyi kabul edendir.
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Allah’ın yardımı/zaferi ve fetih geldiği zaman.
 2. İnsanların akın akın Allah’ın dinine girdiğini gördüğün zaman.
 3. Hemen, hamd ederek Rabbini tesbih et ve O’ndan bağışlanma dile. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır.
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. Allah´ın yardımı ve fetih geldiği zaman,
 2. Ve insanların Allah´ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde,
 3. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O´ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Allah´ın yardımı ve fetih geldiğinde,
 2. Ve insanları kitleler halinde Allah´ın dinine girerken gördüğünde,
 3. Tespih et Rabbini O´na hamt ile! Ve O´ndan af dile! Çünkü O, Tevvâb´dır, günahları affeder sınırsız bir şekilde.