Nebe

النَّبَأِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Neyi birbirlerine sorup dururlar?
 2. Pek ulu haberi.
 3. Öylesine haber ki onlar, bu hususta aykırılığa düşmüşlerdir.
 4. Hayır, bilirler yakında.
 5. Gene de hayır, bilirler yakında.
 6. Yeryüzünü, hazır bir yaygı olarak yaymadık mı?
 7. Ve dağları, çiviler gibi çaktık.
 8. Ve sizi, çift-çift yarattık.
 9. Ve uykunuzu, vakitli bir istirâhat zamânı kıldık.
 10. Ve geceyi, her şeyi örten bir örtü yaptık.
 11. Ve gündüzü de geçim zamânı.
 12. Ve üstünüzde, yedi sağlam yapı kurduk.
 13. Ve yalım-yalım yanan bir kandil yarattık.
 14. Ve sıkılan bulutlardan şarıl-şarıl sular akıttık.
 15. Akıttık da o sâyede tohumları, otları.
 16. Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri, bağları meydana getirdik.
 17. Şüphe yok ki ayırma gününün vakti de tâyin edilmiştir.
 18. O gün Sûr üfürülür de gelirsiniz bölük-bölük.
 19. Ve gök açılmış, kapılar haline gelmiştir.
 20. ve dağlar yürütülmüş, serâba dönmüştür.
 21. Şüphe yok ki cehennem pusudadır.
 22. Azanlara dönüp varılacak son yerdir.
 23. Yıllar boyunca kalırlar orada.
 24. Ne bir serinlik tadarlar, ne içilecek bir şey.
 25. Ancak bir kaynar su, ancak bir kan ve irin.
 26. Bir cezâdır ki tam uygun.
 27. Şüphe yok ki onlar, hiçbir soru ummazlardı.
 28. Ve delillerimizi boyuna yalanlarlardı.
 29. Ve biz her şeyi bir-bir sayıp yazdık.
 30. Artık tadın, ancak azâbınızı arttırırız sizin.
 31. Şüphe yok ki çekinenlere bir kurtuluş, bir kutluluk ve murâda eriş yeri var.
 32. Bahçeler, üzümler.
 33. Ve memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar.
 34. Ve dopdolu kadeh.
 35. Ne boş bir söz duyarlar orada, ne birbirlerini yalanlama.
 36. Rabbinden, fazlasıyle bir lütuf ve ihsân.
 37. Göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir rahman, onun hitâbına nâil olmazlar.
 38. O gün, Rûh ve melekler, saf saf dururlar; konuşamazlar, ancak rahmânın izin verdiği konuşur ve gerçek söyler.
 39. Bugün, gerçektir, artık dileyen, dönüp Rabbinin tapısına varmaya bir vesîle edinir.
 40. Şüphe yok ki biz sizi, yakın bir azapla korkutmadayız; o gün kişi, elleriyle hazırladığına bakar ve kâfir de ne olurdu der, keşke toprak olaydım.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Birbirlerine neyi soruyorlar?
 2. O büyük haberden mi?
 3. (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düşmektedirler.
 4. Hayır! Anlayacaklar!
 5. Yine hayır! Onlar anlayacaklar!
 6. Biz yeryüzünü bir döşek, yapmadık mı?
 7. Dağları da birer kazık.
 8. Sizi çifter çifter yarattık.
 9. Uykunuzu bir dinlenme kıldık.
 10. Geceyi bir örtü yaptık.
 11. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.
 12. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.
 13. (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık.
 14. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
 15. Size tohumlar, bitkiler yetiştirmek için
 16. Ve ağaçları (birbirine) sarmaş dolaş bahçeler.
 17. Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.
 18. Sûr´a üflendiği gün, bölük bölük Allah´a gelirsiniz.
 19. Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;
 20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
 21. Şüphesiz, cehennem pusuda beklemektedir.
 22. Azgınların barınacağı yerdir (cehennem).
 23. (Azgınlar) orada çağlar boyu kalacaklar,
 24. Orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar,
 25. Kaynar su ve irin (tadarlar).
 26. Ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak.
 27. Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı.
 28. Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.
 29. Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.
 30. Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.
 31. Şüphesiz takvâ sahipleri için de başarı ödülü vardır.
 32. Bahçeler, bağlar,
 33. Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,
 34. Ve içki dolu kâse(ler).
 35. Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler.
 36. Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır.
 37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O´na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.
 38. Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân´ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.
 39. İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.
 40. Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: "Keşke toprak olsaydım!" diyecektir.
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?
 2. O büyük haberi mi?
 3. Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.
 4. Hayır; yakında bileceklerdir.
 5. Yine hayır; yakında bileceklerdir.
 6. Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?
 7. Dağları da birer kazık?
 8. Sizi çift çift yarattık.
 9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
 10. Geceyi bir örtü yaptık.
 11. Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.
 12. Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik.
 13. Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.
 14. Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan ´bardaktan boşanırcasına su´ indirdik.
 15. Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye.
 16. Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.
 17. Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.
 18. Sur´a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.
 19. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.
 20. Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.
 21. Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.
 22. Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.
 23. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.
 24. Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.
 25. Kaynar sudan ve irinden başka.
 26. (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,
 27. Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.
 28. Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.
 29. Oysa Biz, herşeyi yazıp saymışızdır.
 30. Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını arttırmayacağız;
 31. Gerçek şu ki, muttakiler için ´bir kurtuluş ve mutluluk´ vardır.
 32. Nice bahçeler ve üzüm bağları.
 33. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.
 34. Dopdolu kadehler.
 35. İçinde, ne ´boş ve saçma bir söz´ işitirler, ne bir yalan.
 36. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).
 37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O’na hitap etmeye güç yetiremezler.
 38. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman´ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.
 39. İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüşyolu edinsin.
 40. Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: "Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim" diyecek.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. (Müşrikler) hangi (büyük) şeyden birbirlerine soruyorlar?
 2. (2-3) O hakkında ayrılığa düşmekte oldukları büyük haberden (öldükten sonra dirilmekten) mi? (Hem bununla alay mı ediyorlar?)
 3. (2-3) O hakkında ayrılığa düşmekte oldukları büyük haberden (öldükten sonra dirilmekten) mi? (Hem bununla alay mı ediyorlar?)
 4. Hayır, (ihtilâfa lüzum yok, iş dedikleri gibi değil). İleride (kıyamet günü, inkârlarının akıbetini) bilecekler.
 5. Hayır hayır, ileride bilecekler.
 6. Biz, yapmadık mı arzı bir döşek,
 7. Dağları da birer kazık?
 8. Sizleri de (erkek-dişi) çift çift yarattık.
 9. Uykunuzu ise, bir dinlenme yaptık.
 10. Geceyi bir örtü yaptık.
 11. Gündüzü ise, geçim vakti kıldık.
 12. Üstünüze, yedi sağlam gök bina ettik.
 13. İçlerinde parıl parıl ışıldayan bir kandil (güneş) astık.
 14. Rüzgârların sıkıştırıp yoğunlaştırdığı bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik;
 15. Onunla çıkaralım diye, daneler, otlar,
 16. Sarmaş dolaş bağlar, bahçeler...
 17. Şüphesiz ki, (haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü (kıyamet) muayyen bir vakit olmuştur.
 18. Sûr’a üfürüleceği o gün, (mezarlardan kalkıp mahşere) bölük bölük gelirsiniz.
 19. Bir de, sema açılmış da kapı kapı olmuştur.
 20. Dağlar yürütülmüş de bir serap olmuştur, (yerlerinde yeller esmektedir).
 21. Muhakkak ki cehennem, (melekler tarafından kâfirleri) bir gözetleme yeridir.
 22. Kâfirler için bir dönüş yeridir.
 23. Nice devirler boyunca içinde kalacaklar...
 24. Orada ne bir serinlik tadacaklar ne de içilecek bir şey!
 25. Bir kaynar su ve irin içecekler.
 26. Bir ceza ki, (işledikleri amellere) uygun...
 27. Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı,
 28. Âyetlerimizi de alabildiklerine yalanlamışlardı.
 29. Biz ise, her şeyi (Levh-i Mahfûz’da) yazıp tesbit ettik.
 30. (O kâfirlere şöyle denilir): Şimdi tadın, artık size azap artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz.
 31. Şüphesiz takva sahiblerine (her türlü kederden) kurtuluş (cennet) var.
 32. Bahçeler var, üzümler var;
 33. Aynı yaşta tomurcuk sîneliler,
 34. Hem dolgun kadehler var...
 35. Orada ne boş bir lâf işitilir, ne de bir yalan...
 36. (Bu, takva sahiplerinin işledikleri güzel amellere) bir karşılık ki, Rabbinden, bir ihsandır; yeter mi yeter...
 37. O, göklerle yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir; Rahmân’dır: O’na hiç bir sözde (ve itirazda) bulunamazlar.
 38. O gün Cebrâil ve melekler saf halinde duracaklar. Rahmân’ın, kendisine izin verip de doğruyu söylemiş olandan başkaları bir kelime söyliyemiyecekler...
 39. İşte bu kıyamet, çaresiz vuku bulacak gündür. Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol edinsin, (iman edip itaatten ayrılmasın).
 40. Çünkü biz, size, (ahirette olacak) yakın bir azabı haber verdik. O gün kişi, ellerinin kazanıp öne (ahirete) gönderdiği amellere bakacak ve kâfir şöyle diyecektir: “- Ah ne olurdu, ben bir toprak olaydım!...”
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. Neyi sorusturuyorlar?
 2. (2-3) Uzerinde anlasmazliga dustukleri, buyuk bir olay olan tekrar dirilme haberini mi?
 3. (2-3) Uzerinde anlasmazliga dustukleri, buyuk bir olay olan tekrar dirilme haberini mi?
 4. Hayir; suphesiz gorup bileceklerdir.
 5. Yine hayir; elbette gorup bileceklerdir.
 6. (6-7) Biz yeryuzunu bir besik, daglari da onun icin birer direk kilmadik mi?
 7. (6-7) Biz yeryuzunu bir besik, daglari da onun icin birer direk kilmadik mi?
 8. Sizi cift cift yarattik;
 9. Uykunuzu dinlenme vakti kildik;
 10. Geceyi bir ortu yaptik;
 11. Gunduzu gecimi saglama vakti kildik;
 12. Ustunuze yedi kat saglam gok bina ettik;
 13. Parlak isik veren gunesi varettik;
 14. (14-16) Taneler, bitkiler, agaclari sarmas dolas bahceler yetistirmek icin, yogunlasmis bulutlardan bol yagmur yagdirdik.
 15. (14-16) Taneler, bitkiler, agaclari sarmas dolas bahceler yetistirmek icin, yogunlasmis bulutlardan bol yagmur yagdirdik.
 16. (14-16) Taneler, bitkiler, agaclari sarmas dolas bahceler yetistirmek icin, yogunlasmis bulutlardan bol yagmur yagdirdik.
 17. Dogrusu, hukum gununun vakti elbette tesbit edilmistir.
 18. Sura ufuruldugu gun hepiniz boluk boluk gelirsiniz.
 19. Gokler kapi kapi acilacaktir.
 20. Daglar yurutulup serap olacakatir.
 21. (21-22) Cehennem, yalniz agzinlari bekleyen yerdir. Donecekleri yer orasidir.
 22. (21-22) Cehennem, yalniz agzinlari bekleyen yerdir. Donecekleri yer orasidir.
 23. Orada sonsuz kalacaklardir.
 24. (24-26) Orada serinlik bulamayacaklar, islediklerine uygun olan kaynar su ve irin disinda bir icecek tadamiyacaklardir.
 25. (24-26) Orada serinlik bulamayacaklar, islediklerine uygun olan kaynar su ve irin disinda bir icecek tadamiyacaklardir.
 26. (24-26) Orada serinlik bulamayacaklar, islediklerine uygun olan kaynar su ve irin disinda bir icecek tadamiyacaklardir.
 27. Cunku onlar, hesaba cekileceklerini sanmazlardi.
 28. Ayetlerimizi hep yalan sayip dururlardi.
 29. Biz de herseyi yazip saymisizdir.
 30. soyle deriz: «Artik tadiniz, bundan boyle size azabdan baska bir sey artirmayiz."*
 31. (31-34) Dogrusu, Allah´a karsi gelmekten sakinanlara kurtulus, bahceler, baglar, yasitlar ve dolu kadehler vardir.
 32. (31-34) Dogrusu, Allah´a karsi gelmekten sakinanlara kurtulus, bahceler, baglar, yasitlar ve dolu kadehler vardir.
 33. (31-34) Dogrusu, Allah´a karsi gelmekten sakinanlara kurtulus, bahceler, baglar, yasitlar ve dolu kadehler vardir.
 34. (31-34) Dogrusu, Allah´a karsi gelmekten sakinanlara kurtulus, bahceler, baglar, yasitlar ve dolu kadehler vardir.
 35. Orada bos ve yalan soz isitmezler.
 36. Bunlar Rabbinin katindan, hesablari karsiligi verilenlerdir.
 37. O, goklerin, yerlerin ve ikisi arasinda olanlarin Rabbidir. O, onunde kimsenin konusmayacagi Rahman olan Allah´tir.
 38. Cebrail ve meleklerin dizi dizi durduklari gun, Rahman olan Allah´in izni olmadan kimse konusamayacaktir. Konustugu zaman da dogruyu soyleyecektir.
 39. Iste gercek gun budur. Dileyen kimse, Rabbine goturecek bir yol benimser.
 40. Sizi, yakin gelecekteki bir azabla uyardik; o gun kisi elleriyle sunduguna bakar ve inkarci da: «Keske toprak olaydim» der. *
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Birbirlerinden neyi soruyorlar ?
 2. (2-3) Hakkında görüş ayrılığına düştükleri çok önemli haberi mi ?
 3. (2-3) Hakkında görüş ayrılığına düştükleri çok önemli haberi mi ?
 4. Hayır, (görüş ayrılığına gerek yok) ileride bilecekler.
 5. Hayır, hayır, (hiç gerek yok, elbette) ileride bilecekler.
 6. Yeryüzünü bir döşek,
 7. Dağlan (yerin bir bakıma dengesini sağlayan) kazıklar yapmadık mı ?
 8. Sizi çift çift (kadın-erkek) yarattık.
 9. Uykunuzu, dinlenmenizi sağlayıcı kıldık.
 10. Geceyi bir örtü,
 11. Gündüzü, geçiminizi kazanmanıza uygun kıldık.
 12. Üstünüzde yedi sağlam gök meydana getirdik.
 13. (Onda) alabildiğine yanıp tutuşarak parlak ışık veren bir kandil (Güneş)i var kıldık.
 14. (14-15-16) (Rüzgârın te´siriyle) sıkışıp yoğunlaşan bulutlardan döne ve (çeşitli) bitki çıkarmak; sarmaşık bahçeler yetiştirmek için bol bol yağmur indirdik.
 15. (14-15-16) (Rüzgârın te´siriyle) sıkışıp yoğunlaşan bulutlardan döne ve (çeşitli) bitki çıkarmak; sarmaşık bahçeler yetiştirmek için bol bol yağmur indirdik.
 16. (14-15-16) (Rüzgârın te´siriyle) sıkışıp yoğunlaşan bulutlardan döne ve (çeşitli) bitki çıkarmak; sarmaşık bahçeler yetiştirmek için bol bol yağmur indirdik.
 17. Şüphesiz ki (Hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden, haklıyı haksızdan) ayırd etme günü (Allah katında) belirlenmiş bir vakittir.
 18. Sûr´a üfürüleceği gün gruplar hâlinde gelirsiniz.
 19. Gökler açılacak, kapı kapı olacak.
 20. Dağlar yerinden kopup yürütülecek, (tuz-buz olup) seraba dönecek.
 21. (21-22) Cehennem, hiç şüphesiz ki bir pusu, azgın sapıkların varıp döneceği bir yerdir.
 22. (21-22) Cehennem, hiç şüphesiz ki bir pusu, azgın sapıkların varıp döneceği bir yerdir.
 23. Orada uzun süre kalacaklar.
 24. (24-25-26) Ne serinlik, ne de (serin, tatlı bir) içecek tadacaklar, (amellerine) uygun bir ceza olarak sadece kaynar su ve bir de irinli, çok soğuk bir su içecekler.
 25. (24-25-26) Ne serinlik, ne de (serin, tatlı bir) içecek tadacaklar, (amellerine) uygun bir ceza olarak sadece kaynar su ve bir de irinli, çok soğuk bir su içecekler.
 26. (24-25-26) Ne serinlik, ne de (serin, tatlı bir) içecek tadacaklar, (amellerine) uygun bir ceza olarak sadece kaynar su ve bir de irinli, çok soğuk bir su içecekler.
 27. Çünkü onlar hiç de hesabı ummazlardı.
 28. Âyetlerimizi yalan saydılar da saydılar.
 29. Biz herşeyi (bir bir) sayıp kitaba geçirmişizdir.
 30. Artık hep (bu azabı) tadın, size elbette azâbdan başka bir şey artırmıyacağız.
 31. (31-32-33-34) (Allah´tan derin bir saygı ile) korkup (fenalıklardan) sakınanlara kurtuluş, başarıya erişme, bahçeler, bağlar, göğüsleri yeni kabarmış yaşıtlar; dolu dolu kadehler vardır.
 32. (31-32-33-34) (Allah´tan derin bir saygı ile) korkup (fenalıklardan) sakınanlara kurtuluş, başarıya erişme, bahçeler, bağlar, göğüsleri yeni kabarmış yaşıtlar; dolu dolu kadehler vardır.
 33. (31-32-33-34) (Allah´tan derin bir saygı ile) korkup (fenalıklardan) sakınanlara kurtuluş, başarıya erişme, bahçeler, bağlar, göğüsleri yeni kabarmış yaşıtlar; dolu dolu kadehler vardır.
 34. (31-32-33-34) (Allah´tan derin bir saygı ile) korkup (fenalıklardan) sakınanlara kurtuluş, başarıya erişme, bahçeler, bağlar, göğüsleri yeni kabarmış yaşıtlar; dolu dolu kadehler vardır.
 35. Orada ne boş-anlamsız söz, ne de yalan işitirler.
 36. Rabbından bir mükâfat, yeterli bir bağıştır (bunlar)!
 37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahmân´dır; O´na söz söylemeye güç getiremezler.
 38. O gün o (büyük) Ruh (Melek Cebrail) ve melekler ayakta saf hâlinde duracaklar. Rahmân´ın izin verdiklerinin dışında kimseler konuşamıyacak. İzin verilen de ancak doğruyu söyleyecek.
 39. İşte hakk olan gün, budur. Arzu eden kimse Rabbına bir varış yolu edinsin !
 40. Doğrusu biz, sizi yakın bir azâb ile uyardık; o gün, kişi, ellerinin önden gönderdiğine bakacak. Hakk´ı inkâr eden ise, (büyük bir pişmanlık içinde) «keşke (bugün) toprak olaydım !» diyecek.
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. Birbirlerine neyi soruyorlar?
 2. (2-3) Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?
 3. (2-3) Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?
 4. Hayır, ileride bilecekler.
 5. Yine hayır; ileride bilecekler.
 6. (6-7) Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?
 7. (6-7) Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?
 8. Sizleri (erkekli dişili) eşler hâlinde yarattık.
 9. Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.
 10. Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık.
 11. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.
 12. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.
 13. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.
 14. (14-16) Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.
 15. (14-16) Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.
 16. (14-16) Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.
 17. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.
 18. Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.
 19. Gök açılır ve kapı kapı olur.
 20. Dağlar yürütülür, serap hâline gelir.
 21. (21-23) Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.
 22. (21-23) Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.
 23. (21-23) Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.
 24. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar!
 25. (25-26) Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
 26. (25-26) Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
 27. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.
 28. Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.
 29. Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) tamamiyle sayıp tespit ettik.
 30. Kâfirlere şöyle denilir: “Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız.”
 31. (31-34) Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
 32. (31-34) Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
 33. (31-34) Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
 34. (31-34) Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
 35. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.
 36. (36-38) Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
 37. (36-38) Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
 38. (36-38) Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
 39. İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
 40. Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, “Keşke toprak olaydım!” diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. Birbirlerine neyi soruyorlar?
 2. (2-3) (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düştükleri büyük haberi mi?
 3. (2-3) (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düştükleri büyük haberi mi?
 4. Hayır! Anlayacaklar!
 5. Yine hayır! Onlar anlayacaklar!
 6. (6-7) Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?
 7. (6-7) Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?
 8. Sizi çifter çifter yarattık.
 9. Uykunuzu bir dinlenme kıldık.
 10. Geceyi bir örtü yaptık.
 11. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.
 12. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.
 13. (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık.
 14. (14-16) Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
 15. (14-16) Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
 16. (14-16) Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
 17. Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.
 18. Sûr´a üflendiği gün, bölük bölük Allah´a gelirsiniz;
 19. Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;
 20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
 21. (21-22) Şüphesiz, azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir.
 22. (21-22) Şüphesiz, azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir.
 23. (23-26) (Azgınlar) orada çağlar boyu kalırlar, orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar, ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar.
 24. (23-26) (Azgınlar) orada çağlar boyu kalırlar, orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar, ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar.
 25. (23-26) (Azgınlar) orada çağlar boyu kalırlar, orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar, ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar.
 26. (23-26) (Azgınlar) orada çağlar boyu kalırlar, orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar, ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar.
 27. Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı.
 28. Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.
 29. Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.
 30. Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.
 31. (31-34) Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır.
 32. (31-34) Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır.
 33. (31-34) Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır.
 34. (31-34) Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır.
 35. Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler.
 36. Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır.
 37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O´na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.
 38. Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân´ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.
 39. İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.
 40. Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: «Keşke toprak olsaydım!» diyecektir.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Neden soruşuyorlar?
 2. O büyük peygamberlik haberinden
 3. ki Onlar onda görüş ayrılığına düşüyorlar.
 4. Hayır, ileride bilecekler!
 5. Hayır, hayır, ileride bilecekler!
 6. Biz, yeryüzünü bir döşek yapmadık mı?
 7. Dağları da birer kazık (yapmadık mı)?
 8. Sizleri çift çift yarattık.
 9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
 10. Geceyi bir örtü yaptık.
 11. Gündüzü bir geçim vakti yaptık.
 12. Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.
 13. İçlerine parıl parıl parlayan bir kandil astık.
 14. O yoğun bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.
 15. Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.
 16. Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler.
 17. Şüphesiz ki, o fasıl (kıyamet) günü belirlenmiş bir vakit olmuştur.
 18. Sur´a üfürüldüğü gün, bölük bölük gelirsiniz!
 19. Gök de açılmış, kapılar oluşmuştur.
 20. Dağlar yürütülmüş, bir serap olmuştur.
 21. Şüphesiz, cehennem bir gözetleme yeri olmuştur.
 22. Azgınlara bir barınak olmuştur.
 23. İçinde devirlerce kalacaklardır.
 24. Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek.
 25. Yalnızca bir kaynar su ve irin.
 26. Yaptıklarına tamamen uygun bir ceza olarak.
 27. Çünkü onlar, hiçbir hesap ummazlardı.
 28. Ayetlerimize yalan diye diye tam bir yalancı olmuşlardı.
 29. Biz ise her şeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.
 30. Artık tadın! Artık, azabınızı artırmaktan başka birşey yapacak değiliz!
 31. Şüphesiz, takva sahipleri için bir kurtuluş ve murada erme var
 32. Bahçeler var, bağlar var.
 33. Turunç göğüslü yaşıt (kızlar) var.
 34. Dopdolu bir kadeh var.
 35. Orada ne boş bir laf işitirler ne de bir yalan isnadı.
 36. Rabbinden bir karşılık ki, yeter mi yeter!
 37. O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman´dır. O´na bir hitapta bulunma gücüne sahip olamazlar.
 38. Ruh´un (Cebrail´in) ve meleklerin saf saf kıyama duracakları gün, Rahman´ın izin verdiğinden başka hiç kimse konuşamaz; o da doğruyu konuşacaktır.
 39. O gün gerçektir, o halde dileyen Rabbine varacak bir yüz edinsin, bir yol tutsun!
 40. Çünkü Biz size yakın bir azabı ihtar ettik. O gün kişi ellerinin önceden gönderdiğine bakacak ve kafir ise: «Ah ne olurdu ben bir toprak olsaydım!» diyecektir.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Birbirlerine neyi soruyorlar?
 2. O büyük haberden (kıyametten) mi?
 3. Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.
 4. Hayır, ilerde bilecekler.
 5. Hayır hayır, ilerde bilecekler.
 6. Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
 7. Dağları da birer kazık kılmadık mı?
 8. Sizleri çift çift yarattık.
 9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
 10. Geceyi bir örtü yaptık.
 11. Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık.
 12. Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.
 13. İçlerine ışık saçan bir kandil astık.
 14. Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.
 15. Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.
 16. Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler (çıkaralım diye).
 17. Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.
 18. O gün Sûr´a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.
 19. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.
 20. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.
 21. Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur.
 22. Azgınlar için son varılacak yer olmuştur.
 23. Orada çağlarca kalacaklardır.
 24. Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey.
 25. Ancak bir kaynar su ve irin (içecekler).
 26. Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun.
 27. Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı.
 28. Âyetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı.
 29. Biz ise herşeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.
 30. (Onlara): «Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız» (denir).
 31. Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var.
 32. Bahçeler var, bağlar var.
 33. Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.
 34. Dopdolu kadehler var.
 35. Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.
 36. (Bunlar) Rabbinden yeterli bir bağış olarak (verilir).
 37. O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rahmân´dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.
 38. O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân´ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.
 39. İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.
 40. Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: «Ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım.»
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Birbirlerine neyi soruyorlar?
 2. O büyük haberi mi?
 3. Ki onlar onda ayrılığa düştüler.
 4. Hayır yakında bilecekler.
 5. Yine hayır, yakında bilecekler.
 6. Yeryüzünü bir beşik,
 7. Dağları da onun için birer direk kıldık.
 8. Ve sizi çift çift yarattık.
 9. Uykunuzu dinlenme vakti yaptık.
 10. Geceyi bir örtü yaptık.
 11. Gündüzü geçiminiz için çalışıp kazanma zamanı yaptık.
 12. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.
 13. Oraya parlak kandiller astık.
 14. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik ki,
 15. (15-16) Onunla taneler, bitkiler ve birbirine sarmaş dolaş olmuş ağaçlı bahçeler çıkaralım.
 16. (15-16) Onunla taneler, bitkiler ve birbirine sarmaş dolaş olmuş ağaçlı bahçeler çıkaralım.
 17. Muhakkak ki hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.
 18. Sur´a üflendiği gün, bölük bölük Allah´a gelirsiniz.
 19. O gün gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur.
 20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
 21. Cehennem de suçluları gözetleyip durmaktadır.
 22. Orası azgınların varacağı yerdir.
 23. Orada sonsuza dek kalacaklardır.
 24. Orada ne bir serinlik ne de içilecek bir şey tadarlar.
 25. Yalnız kaynar su ve irin içerler.
 26. Yaptıklarına uygun bir ceza olarak
 27. Çünkü onlar bir hesab görüleceğini ummuyorlardı.
 28. Ayetlerimizi de tamamen yalanlamışlardı.
 29. Biz de herşeyi sayıp yazmıştık.
 30. Şimdi tadın, artık size azabtan başka bir şeyi artırmıyacağız.
 31. Takva sahipleri için de başarı ödülü vardır.
 32. Nice bahçeler, bağlar,
 33. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar ve
 34. Dolu dolu kadehler
 35. Orada ne boş bir söz ve ne de yalan işitirler.
 36. Bunlar Rabbinin katından yaptıklarına karşılığı verilenlerdir.
 37. O, göklerin yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. O, önünde kimsenin konuşamayacağı Rahman olan Allah´tır.
 38. Cebrail ve meleklerin dizi dizi durdukları gün, Rahman olan Allah´ın izni olmadan kimse konuşamayacaktır. Konuştuğu zaman da doğruyu söyleyecektir.
 39. işte gerçek gün budur. Dileyen kimse Rabbine götürecek bir yol benimser.
 40. Sizi yakın gelecekteki azabla uyardık; o gün kişi elleriyle sunduğuna bakar ve inkarcı da «Keşke toprak olsaydım» der.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?
 2. O büyük haberi mi?
 3. Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.
 4. Hayır; yakında bileceklerdir.
 5. Yine hayır; yakında bileceklerdir.
 6. Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?
 7. Dağları da birer kazık?
 8. Sizi çift çift yarattık.
 9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
 10. Geceyi bir örtü yaptık.
 11. Gündüzü bir geçim vakti kıldık.
 12. Sizin üstünüze sapasağlam yedi gök bina ettik.
 13. Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.
 14. Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan ´bardaktan boşanırcasına su´ indirdik.
 15. Bununla taneler ve bitkiler bitirip çıkaralım diye.
 16. Ve birbirine sarmaş dolaş bahçeleri de.
 17. Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.
 18. Sur´a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.
 19. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.
 20. Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.
 21. Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.
 22. Taşkınlık edip azanlar için son dönüş yeridir.
 23. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.
 24. Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.
 25. Kaynar sudan ve irinden başka.
 26. (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,
 27. Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.
 28. Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.
 29. Oysa biz her şeyi yazıp saymışızdır.
 30. Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını arttırmayacağız;
 31. Gerçek şu ki, muttakiler için ´bir kurtuluş ve mutluluk´ vardır.
 32. Nice bahçeler ve üzüm bağları.
 33. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.
 34. Dopdolu kadehler.
 35. İçinde, ne ´boş ve saçma bir söz´ işitirler ne bir yalan.
 36. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağıştır bu.
 37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların rabbi Rahman; O´na hitap etmeye güç yetiremezler.
 38. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün, Rahmanın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da) Doğruyu söyleyecektir.
 39. İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen rabbine bir dönüş yeri edinsin.
 40. Gerçekten biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: "Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim" diyecek.
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. Onlar birbirlerine neyi soruşduruyorlar?
 2. (2-3) Hakkında ihtilâf edici oldukları o büyük haberi (mi)?
 3. (2-3) Hakkında ihtilâf edici oldukları o büyük haberi (mi)?
 4. Hayır (ihtilâfa ve soruşdurmıya hacet yok), ileride (onu) bilecekler.
 5. Yine hayır, ileride bilecekler onlar.
 6. (6-7) Biz yeri bir beşik, dağları kazıklar yapmadık mı?
 7. (6-7) Biz yeri bir beşik, dağları kazıklar yapmadık mı?
 8. Sizi çift çift yaratdık.
 9. Uykunuzu dinlenme yapdık.
 10. Geceyi örtü kıldık.
 11. Gündüzü maişet vakti yapdık.
 12. Üstünüze sağlam sağlam yedi (gök) bina etdik.
 13. (Ona) parıl parıl parıldayan bir kandil asdık.
 14. O sıkıcı mengenelerden de şarıl şarıl su indirdik,
 15. (15-16) Onunla dâne, nebat ve (ağadan birbirine) sarmaşmış bağçeler çıkaralım diye.
 16. (15-16) Onunla dâne, nebat ve (ağadan birbirine) sarmaşmış bağçeler çıkaralım diye.
 17. Şübhe yok ki o (hak ile batılı) ayırd etme ve hukûm verme günü ta´yîn edilmiş bir vakıtdır,
 18. o gün «Suur» a üfürülecek de hepiniz bölük bölük geleceksiniz,
 19. (o gün) gök açılmış, kapı kapı olmuş,
 20. dağlar (yerlerinden koparılıb) yürütülmüş, bir serab haaline gelmişdir.
 21. Şübhesiz ki cehennem bir pusudur.
 22. Azgınların dönüb dolaşıb girecekleri bir yerdir.
 23. Sonsuz devirler boyunca içinde kalacaklar,
 24. orada ne bir serinlik, ne de içilecek bir şey tatmayacaklar.
 25. Sâde bir kaynar su, bir de irin (içeceklerdir),
 26. (Amellerine) uyaun bir ceza olarak.
 27. Çünkü onlar hiçbir hisâb ummuyorlardı,
 28. bizim âyetlerimizi alabildiklerine yalan sayıyorlardı.
 29. Biz ise her şey´i yazıb saymışızdır.
 30. (Onlara şöyle denilir:) «İşte tadın (cezanızı)! Artık size azâb (ınız) ı artırmakdan başka bir şey yapmayacağız».
 31. Şübhesiz takva saahibleri için (her korkudan) selâmet (ve her arzuuya) vuslet vardır.
 32. (Ya o) bağçeler, üzüm bağları,
 33. memeleri tomurcuklanmış bir yaşıt kızlar,
 34. dolu kadeh (ler)!
 35. Orada ne boş bir lâkırdı, ne de birbirine yalan söyleme (nedir) işitmezler.
 36. (Bunlar) Rabbinden bir mükâfat ve yeter bir bağış olarak (verilir).
 37. (Evet) göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbi, rahmeti umuuma yaygın olan (Allah) dan (bir mükâfat ve yeter bir bağışdır bu. Mahluklar) Ona hitabda bulunmıya asla muktedir olamazlar,
 38. O gün Ruuh ve melekler saf haalinde ayakda duracakdır. Rahmeti umuuma yaygın olan (Allah) ın, kendilerine izin verdiğinden başkaları (o gün) konuşmazlar. O (nlar) da (ancak) doğruyu söylemiş (ler) dir (söyleyeceklerdir).
 39. İşte bu, hak olan o gündür. O halde dileyen kişi Rabbine bir dönüş ve gidiş yeri edinsin.
 40. Çünkü hakıykaten biz size yakın bir azabın tehlikesini haber verdik. O gün (her) kes iki elinin önden yolladığı ne ise (ona) bakacak, kâfir ise «Ah, ne olurdu ben bir toprak olaydım» diyecek.
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Neyi soruşturuyorlar?
 2. Büyük haberi mi?
 3. Ki onlar, bunun üzerinde ihtilafa düşmektedirler.
 4. Hayır; ilerde, bileceklerdir.
 5. Yine hayır; ilerde, bileceklerdir.
 6. Yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
 7. Dağları da birer kazık?
 8. Ve sizi çift çift yarattık.
 9. Uykunuzu dinlenme kıldık.
 10. Geceyi bir örtü kıldık.
 11. Gündüzü de maişet vakti kıldık.
 12. Üstünüzde yedi sağlamı bina ettik.
 13. Pırıl pırıl parlayan bir kandil astık.
 14. Sıkıştırılmlşlardan da şarıl şarıl bir su indirdik.
 15. Ki onunla taneler ve bitkiler çıkaralım.
 16. Ve sarmaş dolaş bahçeler yetirelim.
 17. Doğrusu, hüküm günü; ta´yin edilmiş bir vakittir.
 18. Sur´a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz.
 19. Gök açılmış, kapı kapı olmuştur.
 20. Dağlar yürütülmüş, serab olmuştur.
 21. Şüphesiz ki cehennem; bir gözetleme yeridir.
 22. Azgınlar için varılacak bir yer.
 23. Sonsuz devirler boyunca orada kalacaklardır.
 24. Orada serinlik ve içecekler tadamayacaklardır.
 25. Sade kaynar bir su ve bir de irinden başka.
 26. İşlediklerine uygun bir ceza olarak.
 27. Çünkü onlar hiç bir hesab beklemezlerdi.
 28. Ve ayetlerimizi yalan sayıp dururlardı.
 29. Oysa Biz, her şeyi yazıp saymıştık.
 30. Öyleyse tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız.
 31. Şüphesiz ki muttakiler için kurtuluş vardır.
 32. Bahçeler ve bağlar.
 33. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.
 34. Ve dolu kaseler.
 35. Orada yalan ve boş söz işitmezler.
 36. Rabbından bir mükafat ve bağış olarak.
 37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbı Rahman´dan. O´na hitabda bulunmaya kimse muktadir olamaz.
 38. O gün; ruh ve melekler, saf halinde duracaklardır. Rahman´ın izin verdiklerinden başkaları konuşamazlar. O da doğruyu söyler.
 39. İşte bu; hak gündür. Dileyen Rabbına doğru bir yol edinir.
 40. Biz, sizi yakın bir azabla uyardık. O gün; kişi elleriyle sunduğuna bakacak. Ve kafir: Keşki ben, toprak olsaydım, diyecektir.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. Birbirlerine neyi soruyorlar?
 2. Büyük haberden.
 3. Ki onlar, onun hakkında ihtilâf içindeler.
 4. Hayır, yakında bilecekler.
 5. Sonra, hayır yakında bilecekler.
 6. Arzı döşek kılmadık mı?
 7. Ve dağları (yeri sabit tutan) kazıklar (yapmadık mı?)
 8. Ve Biz, sizi çift olarak yarattık.
 9. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık.
 10. Ve geceyi libas (örtü) kıldık.
 11. Ve gündüzü maişet (geçim) zamanı kıldık.
 12. Ve sizin üstünüzde sağlam (kuvvetli) yedi kat bina ettik.
 13. Ve (orada) pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık.
 14. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik.
 15. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye.
 16. Sarmaş dolaş olmuş (içiçe) bağlar ve bahçeler (oluşsun diye).
 17. Muhakkak ki fasıl (ayrılma) günü, (önceden) tayin edilmiş bir vakitti.
 18. Sur´a üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz.
 19. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur.
 20. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur.
 21. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur.
 22. Azgınlar için meab (sığınılacak yer) olarak.
 23. (Onlar) orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır.
 24. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar.
 25. Gassak (irin) ve hamimden (kaynar su) başka.
 26. Uygun bir ceza (karşılık) olarak.
 27. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı.
 28. Ve âyetlerimizi tekzip ederek yalanladılar.
 29. Ve Biz, herşeyi yazarak saydık (tespit ettik).
 30. Haydi (azabı) tadın! Size artık azaptan başkasını artırmayacağız.
 31. Muhakkak ki, muttakiler (takva sahipleri) için kurtuluş (ve kazanç) vardır.
 32. Bahçeler ve üzüm bağları vardır.
 33. Ve aynı yaşta, şahane endamlı genç kızlar.
 34. Ve içi dolu kadehler vardır.
 35. Orada boş söz ve yalan işitmezler.
 36. (Bunlar) Rabbin tarafından, hesaba karşılık verilen mükâfattır (ihsanlardır).
 37. (Allah) göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahmân olan Rabbidir. (Hiç kimse) ondan bir hitaba mâlik değildir.
 38. O gün, ruh (devrin imamının ruhu) ve (arşı tutan) melekler, saf saf hazır bulunurlar. Rahmân´ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve (izin verilen) sadece sevap söylemiştir.
 39. İşte o gün (mürşidin eli Hakk´a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tâbî olunduğu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah´a ulaşmayı dileyen) kişi, kendisine Rabbine ulaştıran (yolu, Sıratı Mustakîm´i) yol ittihaz eder (edinir). (Allah´a ulaşan kişiye Allah) meab (sığınak, melce) olur.
 40. Muhakkak ki, sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi, elleri ile takdim ettiği şeye bakacak. Ve kâfir olan: “Keşke ben toprak olsaydım.” diyecek.
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. Birbirlerine (bu kadar sık) neyi soruyorlar?
 2. O müthiş (yeniden dirilme) haberini (mi),
 3. üzerinde (hiçbir şekilde) anlaşamadıkları.
 4. Elbette, zamanı geldiğinde (onu) anlayacaklar!
 5. Ve bir kez daha: Elbette, zamanı geldiğinde anlayacaklar!
 6. Yeryüzünü (sizin için) bir dinlenme yeri yapmadık mı,
 7. ve dağları da (onun) sütunları?
 8. Sizi çiftler halinde yarattık;
 9. uykunuzu ölüm(ün bir sembolü) kıldık
 10. ve geceyi (onun) örtüsü yaptık,
 11. gündüzü de hayat(ın sembolü).
 12. Üstünüze yedi gök kubbe bina ettik,
 13. ve (oraya güneşi,) parıldayan ışık yüklü lambayı yerleştirdik.
 14. Ve rüzgarın sürüklediği bulutlardan şarıldayan sular indirdik,
 15. (indirdik) ki onunla taneler ve bitkiler yetiştirelim,
 16. ve ağaçlarla kaplı bahçeler.
 17. Gerçek şu ki, (doğru ile yanlış arasında) Ayrım Günü´nün belirlenmiş bir vakti vardır:
 18. (yeniden dirilme) surun(un) üflendiği ve hepinizin kalabalıklar halinde ortaya çıkacağınız Gün;
 19. göklerin açıldığı ve (kanatları açık) kapılar haline geldiği (gün);
 20. ve dağların bir serapmış gibi kaybolup gittiği (gün).
 21. (O Gün,) cehennem, (hakikati inkar edenleri) kuşatmak için bekleyecek;
 22. hak ve adalet sınırlarını ihlal etmiş olanların durağı!
 23. Onlar orada uzun süre kalacaklar.
 24. Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de (susuzluk giderici) bir içecek;
 25. yalnız yakıcı bir ümitsizlik ve buz gibi bir karanlık:
 26. (günahlarına) uygun bir karşılık!
 27. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı,
 28. mesajlarımızı tek tek ve tümüyle yalanladıkları halde;
 29. ama Biz, (yaptıkları) her şeyi bir kayda almışızdır.
 30. (Ve onlara şöyle diyeceğiz:) "O halde, (yaptığınız kötülüklerin meyvelerini) tadın, artık size şiddetli azaptan başka bir şey vermeyeceğiz!"
 31. (Ama,) Allah´a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar için büyük bir tatmin vardır:
 32. muhteşem bahçeler ve bağlar,
 33. müthiş uyumlu harika eşler,
 34. ve dolup taşan (mutluluk) kadehleri.
 35. Orada, (cennette,) ne boş sözler ne de yalanlar duyacaklar.
 36. (Bütün bunlar,) Rabbinden bir ödül, (Kendi) hesabına göre bir armağandır;
 37. göklerin ve yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi(nden), Rahman(dan bir ödül)! (Ve) hiç kimse O´na karşı sesini yükseltme gücüne sahip değildir,
 38. bütün (insan) ruhların(ın) ve bütün meleklerin saf saf sıralandıkları Gün: Rahman´ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşmayacak ve (herkes, yalnız) doğruyu söyleyecek.
 39. Bu, Nihai Hakikat Günü olacaktır. O halde, dileyen Rabbine giden yolu tutsun!
 40. Gerçek şu ki, Biz sizi yakındaki bir azaba karşı uyarmaktayız; insanın ilerisi için yapıp ettiklerini (açıkça) göreceği ve hakikati inkar edenin: "Eyvah, keşke toprak olsaydım..!" diyeceği Gün(ün azabına)!
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. (1-2) Ne şeyden soruşturuyorlar? O pek büyük haberden.
 2. (1-2) Ne şeyden soruşturuyorlar? O pek büyük haberden.
 3. O haber ki, onlar onda ihtilafa düşmüşlerdir.
 4. (4-5) Hayır. Yakında bileceklerdir. Sonra hayır. Yakında bileceklerdir.
 5. (4-5) Hayır. Yakında bileceklerdir. Sonra hayır. Yakında bileceklerdir.
 6. (6-7) Yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık yapmadık mı?
 7. (6-7) Yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık yapmadık mı?
 8. (8-9) Ve sizleri çiftler olarak yarattık. Uykunuzu da bir dinleniş kıldık.
 9. (8-9) Ve sizleri çiftler olarak yarattık. Uykunuzu da bir dinleniş kıldık.
 10. (10-11) Geceyi de bir örtü kılmış olduk. Gündüzü de bir geçim vakti yaptık.
 11. (10-11) Geceyi de bir örtü kılmış olduk. Gündüzü de bir geçim vakti yaptık.
 12. (12-13) Ve üzerinize sağlam sağlam yedi gök bina ettik. Ve çok parıldayan kandil kıldık.
 13. (12-13) Ve üzerinize sağlam sağlam yedi gök bina ettik. Ve çok parıldayan kandil kıldık.
 14. Ve o sıkıştıranlardan şarıl şarıl bir su indirdik.
 15. (15-16) Onunla daneler ve otlar çıkaralım (diye). Ve sarmaşık bahçeler yetiştirelim diye.
 16. (15-16) Onunla daneler ve otlar çıkaralım (diye). Ve sarmaşık bahçeler yetiştirelim diye.
 17. Şüphe yok ki, O ayırdetme günü, tayin edilmiş bir vakittir.
 18. O gün ki, Sûr´a üfürülür, artık bölük bölük geliverirsiniz.
 19. (19-20) Gök de açılmış artık kapı kapı oluvermiştir. Dağlar da yürütülmüş de, su gibi görülen bir hayâl olmuştur.
 20. (19-20) Gök de açılmış artık kapı kapı oluvermiştir. Dağlar da yürütülmüş de, su gibi görülen bir hayâl olmuştur.
 21. Muhakkak ki, cehennem bir gözetilen yerdir.
 22. Azgınlar için bir dolaşılıp gidilecek yerdir.
 23. (23-25) Onun içinde devirlerce kalıcılardır. Orada bir serinlik, içilecek bir su tadamazlar. Ancak bir kaynar su ve bir irin tadarlar.
 24. (23-25) Onun içinde devirlerce kalıcılardır. Orada bir serinlik, içilecek bir su tadamazlar. Ancak bir kaynar su ve bir irin tadarlar.
 25. (23-25) Onun içinde devirlerce kalıcılardır. Orada bir serinlik, içilecek bir su tadamazlar. Ancak bir kaynar su ve bir irin tadarlar.
 26. (26-27) Uygun bir ceza olarak. Şüphe yok ki onlar, bir hesabı ummaz olmuşlardı.
 27. (26-27) Uygun bir ceza olarak. Şüphe yok ki onlar, bir hesabı ummaz olmuşlardı.
 28. Ve âyetlerimizi yalan saymakla yalan sayar olmuşlardı.
 29. Ve her ne şey var ise Biz onu bir kitapta saydık (kaydettik.)
 30. Artık tadınız, imdi size azaptan başkasını artırmayacağız.
 31. Muhakkak ki, muttakîler için necât bulacak bir yer vardır.
 32. Bahçeler ve üzümler (vardır).
 33. Ve nar memeli, hep bir yaşta (cariyeler vardır).
 34. Ve dopdolu kaseler vardır.
 35. Orada bir boş lakırdı ve bir yalanlama işitmezler.
 36. (Bunlar) Rabbinden bir mükâfaat ve bir kâfî ihsandır.
 37. Göklerin ve yerin ve bunların aralarındakilerin Rabbi, Rahmân ki O´ndan bir hitaba mâlik olamazlar.
 38. O gün ki Rûh ve melekler saf saf ayakta duracaklardır. Kendisine Rahmân´ın izin verdiğinden başkaları konuşamıyacaklar ve (o da) doğruyu söylemiş olur.
 39. İşte bu, o hak olan gündür, artık kim dilerse Rabbine sığınacak bir mahal edinsin.
 40. Şüphe yok ki Biz, sizi yakın bir azap ile korkutmuş olduk. O gün ki herkes iki elinin ne takdim etmiş olduğuna bakacaktır. Kâfir de, «Ah! Ben keşke, bir toprak olaydım,» diyecektir.
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar
 2. Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi
 3. Hayır! (İhtilafa ne hacet,) yakında anlayacaklar
 4. Elbette ve elbette yakında gerçeği öğrenecekler
 5. Biz yeri bir döşek yapmadık mı
 6. Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı
 7. Hem, sizi çift yarattık.
 8. Uykunuzu dinlenme yaptık
 9. Geceyi bir örtü, gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık
 10. Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik
 11. Orada pırıl pırıl yanan bir lamba koyduk
 12. Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye, sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik
 13. (İmdi bunları anladıysanız, hakkında ihtilaf ettiğiniz o mahşer dirilişini de anlarsınız. İşte bunları kim yapmışsa, ölüleri de O diriltecektir.) Evet, o "karar günü," vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür
 14. O gün sûra üfürülür, siz de bölük bölük gelirsiniz
 15. Gökler kapı kapı açılır (her tarafı kapı haline gelen gökten melâike orduları birden indirme yapar)
 16. Dağlar yürütülür, serab olur gider, her taraf dümdüz olur.
 17. Cehennem pusuda... her an eline düşecek avlarını gözlemektedir
 18. Azgınların dönüp dolaşıp varacakları yuvalarıdır
 19. Devirler boyunca orada kalacaklardır
 20. Orada ne bir serinlik, ne bir içecek tadarlar
 21. İçecek olarak sadece kaynar su ile irin bulurlar
 22. Bu, yaptıklarının tam karşılığıdır
 23. Çünkü onlar bu hesap gününe inanmıyor (onu hesaba almıyorlardı)
 24. İşleri güçleri ayetlerimizi yalan saymaktı
 25. Biz de (her şeyi kaydettiğimiz gibi), onların yaptıklarını da tek tek tesbit ettik
 26. Onun için onlara şöyle diyeceğiz: Yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın!Artık Bizden sizin azabınızı artırmaktan başka bir şey beklemeyin
 27. Ama Allah´ı sayıp günahlıklardan sakınanlar, başarı ve mutluluğa ererler
 28. Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var.
 29. Orada boş sözler, yalanlar işitmezler
 30. İşte bu da Rabbinden mükâfat, yeter mi yeter
 31. Göklerin, yerin ve bunların arasındaki varlıkların Rabbinden, O Rahman´dan bir mükâfattır.O´nun huzurunda ağzını açacak, söz söyleyecek hiç kimse yoktur.
 32. O gün Rûh ve melekler saf saf sıralanır. Rahman´ın izin verdiklerinin dışında, asla konuşmazlar. Konuşan da yerli yerinde söz söyler
 33. İşte bu, gerçekliği kesin olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan yolu tutar, O´na sığınır
 34. Biz, gelmesi yaklaşmış bir azabı bildirerek sizi uyarıyoruz. O gün gelecek,ve her şahıs önünde, yalnız yapıp ettiklerini bulup bakacak ve kâfir: "Ah ne olurdu, keşke toprak olaydım!" diyecek.
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Birbirlerine hangi şeyden soruyorlar?
 2. O büyük haberden mi?
 3. Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.
 4. Hayır (dedikleri gibi değil), yakında bilecekler.
 5. Sonra hayır (dedikleri gibi değil), yakında bilecekler.
 6. Yapmadık mı biz, Arzı bir beşik,
 7. Dağları birer kazık?
 8. Ve sizi çift çift yarattık.
 9. Uykunuzu dinlenme yaptık.
 10. Geceyi (sizi sarıp örten) bir giysi yaptık.
 11. Gündüzü de geçim zamanı yaptık.
 12. Üstünüzde yedi sağlam (gök) binâ ettik.
 13. Ve (orada) parıl parıl parlayan bir lamba yarattık.
 14. Sıkışan (bulut)lardan şarıl şarıl su indirdik,
 15. Ki onunla çıkaralım: Dâne(ler), bitki(ler),
 16. Ve (ağaçları) birbirine sarmaş dolaş bahçeler.
 17. Muhakkak ki (haklının, haksızın ayırdedileceği) hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.
 18. O gün Sûr´a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.
 19. Gök açılmış, kapı kapı olmuştur.
 20. Dağlar yürütülmüş, bir serab olmuştur.
 21. Cehennem de gözetleme yeri olmuş (suçluları gözetleyip durmakta)dır.
 22. Azgınların varacağı yerdir.
 23. Orada çağlar boyu kalacalardır.
 24. Orada ne bir serinlik, ne de içilecek bir şey tadarlar,
 25. Yalnız kaynar su ve irin (içerler);
 26. Yaptıklarına uygun bir cezâ olarak.
 27. Çünkü onlar bir hesap (görüleceğini) ummuyorlardı.
 28. Âyetlerimizi de tamamen yalanlamışlardı.
 29. Biz de her şeyi sayıp yazmıştık.
 30. "Şimdi tadın (yaptıklarınızın tadını), artık size azâbdan başka bir şey artırmayacağız!
 31. Korunanlar için de başarı ödülü vardır.
 32. Bahçeler, bağlar,
 33. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.
 34. Ve dolu kadeh(ler).
 35. Orada ne boş söz ne de yalan işitirler;
 36. Rabbinden bir karşılık, yeterli bir bağış olarak.
 37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, çok merhametli (Rab). O´nun (izni olmadan) huzurunda konuşamazlar.
 38. O gün Rûh ve melekler, sıra sıra dururlar. Ancak Rahmân´ın izin verdiği konuşabilir, o da doğruyu söyler.
 39. İşte bu, hak günüdür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.
 40. Biz sizi yakın bir azâb ile uyardık. O gün kişi, ellerinin (yapıp) öne sürdüğü işlere bakar ve kâfir: "Keşke ben, toprak olsaydım!" der.
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Neyi soruşturup duruyorlar?
 2. Büyük haberi mi?
 3. Onlar ki, hakkında ihtilaf ediyorlar.
 4. Hayır, yakında öğrenecekler.
 5. Sonra, Hayır, yakında öğrenecekler.
 6. Yeri bir beşik kılmadık mı?
 7. Dağları da birer kazık.
 8. Sizi de çift çift yarattık.
 9. Uykunuzu dinlenme kıldık.
 10. Geceyi örtü kıldık.
 11. Gündüzü de geçimlik kıldık.
 12. Üstünüze de sapasağlam yedi kat bina ettik.
 13. Işık saçan bir de lamba yarattık.
 14. Yoğun bulutlardan şarıl şarıl su indirdik.
 15. Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.
 16. Ve birbirine girmiş sarmaş dolaş bahçeler...
 17. Ayırım/fasl günü belirlenmiş bir vakittir.
 18. Sur’a üflendiği gün bölük bölük geleceksiniz.
 19. (O gün) gök açılıp, kapı kapı olmuştur.
 20. Dağlar yürütülüp, serap olmuştur.
 21. Cehennem de gözlemektedir.
 22. Azgınların varacağı yerdir..
 23. Orada çağlar boyu kalacaklardır.
 24. Orada ne serinlik ne de içecek..
 25. Kaynar su ve irinden başka...
 26. Uygun bir ceza!
 27. Çünkü onlar, hesabı ummuyorlardı.
 28. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.
 29. Her şeyi sayıp bir kitap/yazıt olarak kaydetmiştik.
 30. -İşte, tadına bakın, size azaptan başka bir şey artırmayacağız.
 31. Muttakiler için kurtuluş ..
 32. Bahçeler ve bağlar..
 33. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar..
 34. Dolu dolu kadehler..
 35. Orada boş ve yalan söz işitmezler.
 36. Rabbinden bir karşılık, yeterli bir bağış olarak..
 37. Göklerin, yerin ve arasındakilerin merhametli Rabbinden.. Onun huzurunda konuşamazlar.
 38. Ruh ve meleklerin saf halinde durdukları gün, ancak Rahman’ın kendisine izin verdiği konuşabilir. O da doğruyu söyler.
 39. İşte o, hak günüdür. Dileyen Rabbi´ne doğru yol tutar.
 40. Biz, sizi yakın bir azap ile uyardık. Kişi o gün, elleri ile ne sunduğuna bakar. Kafir olan da: -Keşke toprak olsaydım! der.
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?
 2. O büyük haberi mi?
 3. Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.
 4. Hayır, yakında bileceklerdir.
 5. Yine hayır; yakında bileceklerdir.
 6. Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?
 7. Dağları da birer kazık?
 8. Sizi çift çift yarattık.
 9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
 10. Geceyi bir örtü yaptık.
 11. Gündüzü bir geçim vakti kıldık.
 12. Sizin üstünüze de sapasağlam yedi gök bina ettik.
 13. Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.
 14. Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan da ´bardaktan boşanırcasına bir su´ indirdik.
 15. Bununla taneler ve bitkiler bitirip çıkaralım diye
 16. Ve birbirine sarmaş dolaş bahçeleri de.
 17. Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.
 18. Sur´a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.
 19. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.
 20. Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.
 21. Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.
 22. Taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir.
 23. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.
 24. Orada ne serinlik tadacaklar, ne de bir içecek.
 25. Kaynar sudan ve irinden başka.
 26. (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,
 27. Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.
 28. Bizim ayetlerimizi de yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.
 29. Oysa biz, her şeyi yazıp saymışızdır.
 30. Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını artırmayacağız;
 31. Gerçek şu ki, muttakiler için ´bir kurtuluş ve mutluluk´ vardır.
 32. Nice bahçeler ve üzüm bağları.
 33. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.
 34. Dopdolu kadehler.
 35. İçinde, ne ´boş ve saçma bir söz´ işitirler, ne bir yalan.
 36. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).
 37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); ona hitap etmeye güç yetiremezler.
 38. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman´ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar, konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.
 39. İşte bu, hak olan gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.
 40. Gerçekten biz sizi yakın bir azab ile uyarıp korkuttuk. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kâfir olan da; «Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim» diyecek.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Hangi şeyden sorup duruyorlar birbirlerine?
 2. O büyük haberden mi?
 3. Ki onda tartışma içindedirler.
 4. Hayır, sandıkları gibi değil! Yakında bilecekler.
 5. Hayır, hayır! Düşündükleri gibi değil, yakında bilecekler.
 6. Biz bu yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
 7. Dağları birer kazık yapmadık mı?
 8. Sizleri çiftler olarak yarattık.
 9. Sizin uykunuzu bir dinlenme/bir rahatlama/bir tür ölüm yaptık.
 10. Geceyi bir giysi yaptık.
 11. Gündüzü, geçim için çalışma zamanı yaptık.
 12. Üstünüzde yedi sağlam/aşınmaz kurduk.
 13. Bir de parıl parıl parlayan kandil yerleştirdik.
 14. Sıkarak su çıkaranlardan şarıl şarıl bir su indirdik,
 15. Ki çıkaralım onlardan dâneler ve otlar;
 16. Ve içiçe girmiş bağlar-bahçeler.
 17. Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.
 18. Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz.
 19. Gök açılmış, kapı kapı oluvermiştir.
 20. Dağlar yürütülmüş, bir serap oluvermiştir.
 21. Cehennem, bir gözetleme yeri olmuştur.
 22. Azgınlar için bir barınak.
 23. Devirlerce kalacaklardır içinde.
 24. Ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
 25. Sadece kaynar su, atık su,
 26. Çok uygun bir karşılık olarak.
 27. Doğrusu onlar böyle bir hesap ummuyorlardı.
 28. Ayetlerimizi pervasızca yalanlamışlardı.
 29. Oysaki biz, her şeyi iyiden iyiye sayıp kitaplaştırmıştık.
 30. "Hadi, tadıverin! Size azaptan başka bir şey asla artırmayacağız."
 31. Takva sahipleri için bir kurtuluş ve bir zafer vardır.
 32. Sulak bahçeler, bağlar, üzümler,
 33. Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar,
 34. Dopdolu kadehler vardır.
 35. Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.
 36. Rabbinden bir ödül, tam kıvamında bir bağış.
 37. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman´dır. O´nun huzurunda söze cüret edemezler.
 38. O gün, Rûh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahman´ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler.
 39. İşte budur hak olan gün! Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!
 40. Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der: "Keşke toprak olsaydım!"