Rahmân

الرَّحْمٰنِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Rahman.
 2. Kur´ân´ı öğretti.
 3. insânı halketti,
 4. ona dilleri, konuşmayı belletti.
 5. Güneş ve ay, hesapla hareket eyler.
 6. Ve gövdesiz bitki ve gövdeli ağaç secde eder.
 7. Ve göğü yüceltti ve ölçüyü koydu.
 8. Ölçüde, tartıda insafsızlık etmeyin.
 9. Terâziyi doğru tutun, adâletle tartın ve eksik tartmayın.
 10. Yeryüzünü alçalttı halka.
 11. Orada meyveler ve lifli, kabuklu hurmalar var.
 12. Yapraklı tâneler var ve güzel kokulu otlar.
 13. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 14. İyice pişmiş gibi kupkuru balçıktan, insanı halketti.
 15. Ve cinleri, coşup kaynayan ateşten yarattı.
 16. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlıyabilirsiniz?
 17. Rabbidir iki doğunun ve Rabbi-dir iki batının.
 18. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 19. İki denizi salmıştır, nerdeyse karışacaklar.
 20. Fakat aralarında bir berzah var, birbirlerine karışmazlar.
 21. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlıyabilirsiniz?
 22. Her ikisinden de inci ve mercan çıkar.
 23. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 24. Ve onundur denizde akıp giden dağlar gibi gemiler.
 25. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 26. Yerin üstünde ne varsa fânîdir.
 27. Ve ancak ululuk ve kerem ıssı Rabbinin zâtıdır kalan.
 28. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 29. Ondan ister kim varsa göklerde ve yeryüzünde; o, her gün bir iştedir.
 30. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 31. Ey iki ağır topluluk, insanlar ve cinler, yakında hesâbınıza bakacağız.
 32. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 33. Ey cin ve insan topluluğu, ölümden kurtulmak için, göklerin ve yer yüzünün bucaklarından geçip kaçmaya gücünüz yeterse geçin, kaçın; fakat geçemezsiniz bir kudret olmadıkça.
 34. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 35. Üstünüze bir ateş yalımı ve erimiş bakır gönderilir de kaçamazsınız.
 36. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 37. Derken gök yarılıp kırmızı bir gül rengine gelerek yağ gibi eriyince...
 38. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 39. Ne insan, ne cin, artık o gün suçlu mudur, sorulmaz.
 40. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 41. Suçlular, yüzlerindeki alâmetten tanınırlar da perçemlerinden ve ayaklarından tutulurlar.
 42. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 43. İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennem.
 44. Cehennemle içecekleri kaynar suyun arasında dolanıp dururlar.
 45. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 46. Rabbinin tapısına varmaktan korkana iki cennet var.
 47. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 48. İkisinde de türlü-türlü nîmetler var, çeşit-çeşit ağaçlar.
 49. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 50. İkisinde de iki ırmak var, akar.
 51. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 52. İkisinde de her çeşit meyve, çifter-çifter var.
 53. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 54. Öylesine döşemelere yaslanacaklar ki astarları kalın ipekten, her iki cennetin, devşirilip toplanacak meyveleri de ellerinin altında, pek yakın.
 55. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 56. O cennetlerde, gözlerini, eşlerinden ayırmayan ve eşlerinden önce ne bir insan tarafından dokunulmuş, ne bir cin tarafından dokunulmuş eşler var.
 57. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 58. O eşler, sanki yakut ve mercan.
 59. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 60. İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey olabilir mi?
 61. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha var.
 63. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 64. İkisi de koyu yeşil.
 65. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 66. İkisinde de iki pınar var, fışkırıp çıkar da akar.
 67. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 68. Her ikisinde de meyveler ve hurma ve nar var.
 69. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 70. O cennetlerde güzel huylu güzeller var.
 71. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 72. Beyaz tenli, kara gözlü, otağlarda hûriler.
 73. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 74. Eşlerinden önce ne bir insan dokunmuş onlara, ne bir cin.
 75. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 76. Yeşil ipeklilerle düşenmiş sedirlere ve güzelim döşemelere yaslanırlar.
 77. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 78. Ululuk ve kerem ıssı Rabbinin adının şanı, pek yücedir.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Çok merhametli (Allah)
 2. Kur´an´ı öğretti.
 3. İnsanı yarattı.
 4. Ona açıklamayı öğretti.
 5. Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir.
 6. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler.
 7. Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu.
 8. Sakın dengeyi bozmayın.
 9. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın.
 10. Allah, yeri canlılar için yaratmıştır.
 11. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
 12. Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.
 13. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 14. Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.
 15. Cinleri öz ateşten yarattı.
 16. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 17. (O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
 18. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 19. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.
 20. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.
 21. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.
 23. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 24. Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O´nundur.
 25. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 26. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak.
 27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.
 28. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 29. Göklerde ve yerde bulunan herkes, O´ndan ister. O, her an yaratma halindedir.
 30. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 31. Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.
 32. Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz.
 34. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 35. Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız.
 36. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 37. Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman,
 38. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 39. İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz.
 40. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 41. Suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
 42. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 43. İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir.
 44. Onlar, cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar.
 45. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 46. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır.
 47. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 48. İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.
 49. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 50. İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
 51. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 52. İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır.
 53. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 54. Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır.
 55. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 56. Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
 57. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 58. Sanki onlar yakut ve mercandırlar.
 59. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 60. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?
 61. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 62. Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.
 63. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 64. Bu cennetler koyu yeşildirler.
 65. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 66. İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır.
 67. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 68. İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır.
 69. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 70. İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır.
 71. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 72. Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır.
 73. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 74. Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.
 75. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 76. Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel döşemelere yaslanırlar.
 77. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 78. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. Rahman (olan Allah)
 2. Kur´an´ı öğretti.
 3. İnsanı yarattı.
 4. Ona beyanı öğretti.
 5. Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.
 6. Bitki ve ağaç (O´na) secde etmektedirler.
 7. Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı koydu.
 8. Sakın mizanda ´haksızlık ve taşkınlık yapmayın.´
 9. Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.
 10. Yere gelince, onu da (yaratılmış bütün) varlıklar için alçalttı-koydu.
 11. Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var.
 12. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler.
 13. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 14. İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.
 15. Cann´ı (cinni) da ´yalın-dumansız bir ateşten´ yarattı.
 16. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 17. O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.
 18. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 19. Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.
 20. İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.
 21. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.
 23. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 24. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O´nundur.
 25. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 26. (Yer) Üzerindeki herşey yok olucudur;
 27. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (Kendisi) baki kalacaktır.
 28. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 29. Göklerde ve yerde olan ne varsa O´ndan ister. O, her gün bir iştedir.
 30. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 31. Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin), yakında (ahirette hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.
 32. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 33. Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın; ancak ´üstün bir güç (sultan)´ olmaksızın aşamazsınız.
 34. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 35. İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de ´kurtulup-başaramazsınız.´
 36. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 37. Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;
 38. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 39. İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.
 40. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 41. (Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.
 42. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 43. İşte bu, suçlu-günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir.
 44. Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp-dolaşırlar.
 45. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 46. Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.
 47. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 48. Çeşit çeşit ´inceliklere ve güzelliklere´ (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler.
 49. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 50. İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.
 51. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 52. İkisinde de her meyveden iki çift vardır.
 53. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 54. Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve-devşirmesi (ordakilere) yakın (kolay)dır.
 55. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 56. Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.
 57. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 58. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.
 59. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 60. İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır?
 61. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 62. Bu-ikisinin ötesinde iki cennet daha var.
 63. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 64. Alabildiğine yemyeşildirler.
 65. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 66. İçlerinde durmaksızın fışkırıp-akan iki pınar vardır.
 67. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 68. İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır.
 69. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 70. Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.
 71. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 72. Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.
 73. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 74. Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.
 75. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 76. Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar.
 77. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 78. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne Yücedir.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. Rahmân,
 2. Kur’an’ı öğretti.
 3. İnsanı yarattı;
 4. Ona beyanı (iç duyguların ifadesini) ilham etti.
 5. Güneş ve ay (menzillerinde ettikleri hareket) hesablı...
 6. Nebat da, ağaç da (yaratılışları icabı hep Rahmâna) secde ederler, (emrine boyun eğerler).
 7. Göğü ise, yükseltti ve ölçüyü koydu,
 8. Ki ölçü ve adaletle hududu aşmıyasınız.
 9. Bir de tartıyı adaletle tutun da teraziyi noksan etmeyin.
 10. Arzı da (bütün) mahlûkat için alçaltıb döşedi.
 11. Orada meyva çeşitleri, tomurcuklu hurma ağaçları;
 12. Samanlı hububat, hoş kokulu nebatlar var.
 13. O halde (ey cinler ve insanlar!) Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 14. O (Rahmân), insanı (onun aslı olan Adem’i) yanmış kerpiç gibi kuru bir çamurdan yarattı.
 15. Cinlerin babasını da dumansız bir ateşten yarattı.
 16. O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 17. O (Rahmân), hem (güneşin yaz ve kış) iki doğuş yerinin, hem iki batış yerinin, (bütün cihetlerin hâkimi ve) Rabbidir.
 18. O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 19. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiş, birbirlerine kavuşuyorlar.
 20. (Fakat) birbirlerine karışmağa engel (Allah tarafından) bir perde var.
 21. O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 22. O (tuzlu) denizlerden inci ile mercan çıkar.
 23. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 24. Onundur, denizde yüksek dağlar gibi akıp giden gemiler...
 25. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 26. Yeryüzünde olan her canlı fanidir.
 27. Fakat azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bakîdir.
 28. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 29. O’ndan dilenir göklerde ve yerde olan. Her gün, O, yeni bir icadda olan...
 30. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 31. Yakında sizi hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!...
 32. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 33. Ey cinler ve insanlar topluluğu? Gücünüz yeterse, göklerin ve yerin etrafından çıkıp gidin, (kaçarak ölümden kurtulun). Çıkıp kurtulamazsınız; ancak bir kuvvetle... (Fakat bu kuvvet nerede? buna gücünüz yetmez.)
 34. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 35. (Kabirlerinizden çıktığınız zaman) üstünüze saf ateşten bir alevle, bir duman salıverilir; (ve onlar, sizi mahşere sevkederler). Onları engelleyib kurtulamazsınız.
 36. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 37. Artık gök yarılıb da, yağ gibi eriyip kızaran bir gül rengine büründüğü zaman,
 38. Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?
 39. (Semâ yarıldığı zaman, herkes sîmasından tanınacağı için) o gün ne insana, ne cinne günahı sorulmıyacak, (sual mahşerde olacak.)
 40. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 41. Mücrimler (müşrikler) sîmalarından tanınır da yakalanır perçemleriyle ayaklarından...
 42. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?
 43. İşte bu, mücrimlerin yalan saydıkları cehennem...
 44. Onlar, bu ateş ile harareti en yüksek dereceye ulaşmış kaynar su arasında dolaşırlar.
 45. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 46. (Hesab için) Rabbi huzurunda durmaktan korkan için iki cennet var, (biri insanlara, diğeri cinlere ait).
 47. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 48. O cennetlerin her ikisi de türlü ağaçlı ve meyvalıklıdır.
 49. O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 50. O cennetlerde akar iki kaynak var.
 51. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 52. (Cennetlerin) ikisinde de her meyveden çift çift (kuru ve yaş) var.
 53. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 54. (Rableri huzurunda hesap vermekten korkanlar), astarları kalın ipekten olan yaygılar üzerinde yaslanıp oturarak nimetlenirler. Her iki cennetin meyvalarının toplanışı da yakından... (Zahmetsizce alınabilecek şekilde pek yakın).
 55. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 56. O cennetlerde, gözlerini kocalarından başkasına çevirmiyen hanımlar vardır ki, bu kocalarından önce, kendilerine ne bir insan dokunmuştur, ne de bir cin?!
 57. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?
 58. Sanki o hanımlar, (saflık ve beyazlıkta, birer) yakut ve mercan...
 59. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?
 60. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
 61. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 62. Bu iki cennetden başka (onlar için daha) iki cennet var.
 63. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 64. Her ikisi koyu yeşildirler, onlar...
 65. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 66. İçlerinden fışkıran iki şadırvan...
 67. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?
 68. (O diğer iki cennetin) içlerinde çeşitli meyveler, hurma ve nar var.
 69. O halde, (ey insanlar ve cinler), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 70. Cennetlerin hepsinde huyları iyi olan güzel yüzlü hanımlar...
 71. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 72. Çadırlarda (kocalarına) hasredilmiş hûriler var...
 73. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 74. Onlara, kocalarından önce ne insan dokunmuştur, ne cin?!
 75. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 76. (Kocaları) yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanarak nimetlenirler.
 77. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 78. Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi, ne yücedir aşikâr!
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. (1-2) Rahman olan Allah Kuran´i ogretti;
 2. (1-2) Rahman olan Allah Kuran´i ogretti;
 3. (3-4) Insani yaratti, ona konusmayi ogretti.
 4. (3-4) Insani yaratti, ona konusmayi ogretti.
 5. Gunes ve ayin hareketleri bir hesaba goredir.
 6. Bitkiler ve agaclar O´nun buyruguna boyun egerler.
 7. O, gogu yukseltmistir; tartiyi koymustur.
 8. Artik tartida tecavuz etmeyin.
 9. Tartmayi dogru yapin, tartiyi eksik tutmayin.
 10. Allah, yeri canli yaratiklar icin meydana getirmistir.
 11. (11-12) Orada meyveler, salkimli hurma agaclari, kabuklu taneler, guzel kokulu otlar vardir.
 12. (11-12) Orada meyveler, salkimli hurma agaclari, kabuklu taneler, guzel kokulu otlar vardir.
 13. Ey insanlar ve cinler! Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 14. O, insani pismis camur gibi kuru balciktan yaratmistir.
 15. Cinleri de yalin bir alevden yaratmistir.
 16. Oyleyken; Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 17. O, iki dogunun Rabbidir, iki batinin Rabbidir.
 18. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 19. Aci ve tatli sulu iki denizi birbirine kavusmamak uzere salivermistir.
 20. Aralarinda bir engel vardir; birbirinin sinirini asamazlar.
 21. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 22. Bu iki denizden de inci ve mercan cikar.
 23. Oyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 24. Denizde yuruyen daglar gibi gemiler O´nundur.
 25. Oyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?*
 26. Yeryuzunde bulunan her sey fanidir.
 27. Ancak, yuce ve comert olan Rabbinin varligi bakidir.
 28. Oyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 29. Goklerde ve yerde olan kimseler her seyi O´ndan isterler; O her an kainata tasarruf etmektedir.
 30. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 31. Ey insan ve cin topluluklari! Sizin de hesabinizi ele alacagiz.
 32. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 33. Ey cin ve insan topluluklari! Goklerin ve yerin cevresini asip gecmeye gucunuz yetiyorsa gecin! Ama Allah´in verdigi bir guc olmaksizin gecemezsiniz ki!
 34. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 35. Ey insanlar ve cinler! Uzerinize dumansiz bir alev ve atessiz bir duman gonderilir de kurtulamazsiniz.
 36. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 37. Gok yarilip da, gul gibi kizardigi, yag gibi eridigi zaman haliniz nice olur?
 38. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 39. O gun ne insana ve ne cine sucu sorulur.
 40. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 41. Suclular simalarindan taninirlar da, alin saclarindan ve ayaklarindan yakalanirlar.
 42. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangsini yalanlarsiniz?
 43. Iste suclularin yalanladiklari cehennem budur.
 44. Onlar, cehennem atesiyle kaynar su arasinda dolasir dururlar.
 45. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?*
 46. Rabbine karsi durmaktan korkan kimseye iki cennet vardir.
 47. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 48. Bu iki cennet turlu agaclarla doludur.
 49. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 50. N/A
 51. N/A
 52. Bu cennetlerde turlu meyveden cift cift vardir.
 53. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 54. Orada, ortuleri parlak atlastan yataklara yaslanirlar; iki cennetin meyvelerini de kolayca toplarlar.
 55. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 56. Orada, bakislarini yalniz eslerine cevirmis, daha once ne insan ve ne de cinlerin dokunmus oldugu esler vardir.?
 57. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 58. Onlar yakut ve mercan gibidirler.
 59. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 60. Iyiligin karsiligi ancak iyilik degil midir?
 61. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 62. Bu iki cennetten baska iki cennet daha vardir.
 63. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 64. Renkleri koyu yesildir.
 65. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 66. Ikisinde de durmadan fiskiran iki kaynak vardir.
 67. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 68. Ikisinde de turlu turlu meyveler, hurmaliklar ve nar agaclari vardir.
 69. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 70. Oralarda iyi huylu guzel kadinlar vardir.
 71. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 72. Cadirlar icinde ceylan gozluler vardir.
 73. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 74. Onlara daha once insan da, cin de dokunmamistir.
 75. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 76. Cennetlikler orada yesil yastiklara ve harikulade islemeli doseklere yaslanirlar.
 77. Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
 78. Buyuk ve pek comert olan Rabbinin adi ne yucedir!*
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Rahman (olan Allah);
 2. Kur´ân´ı öğretti.
 3. İnsanı yarattı;
 4. Ona anlatma ve açıklama yeteneği verdi.
 5. Güneş ve Ay hesap iledir,
 6. Bitki ve ağaç (türleri) secde ederler.
 7. Gökyüzünü O yükseltti ve ölçü-tartıyı koydu.
 8. Sakın tartıda hakkı, insafı aşmayın !
 9. Tartıyı adaletle ayakta tutun, tartıyı eksik tartmayın.
 10. Yeryüzünü de ancak ve sadece canlı varlıklar için alçaltıp koydu.
 11. Onda meyveler ve salkım tomurcuklu hurma ağacı vardır.
 12. Kabuklu, kapçıklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.
 13. O halde (ey insanlar ve cinler!) Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz ?
 14. insanı testi gibi ses çıkaran kuru balçıktan yarattı
 15. Cânn´ı (Cinleri) de dumansız bir ateşten yarattı.
 16. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?
 17. O, iki doğunun da Rabbıdır, iki batının da Rabbıdır.
 18. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 19. Birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi;
 20. Aralarında bir engel vardır ki, biri diğerinin sınırını geçemez.
 21. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 22. İkisinden de çıkar inci ile mercan.
 23. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 24. Denizde dağlar gibi yükselen gemiler O´nundur.
 25. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?
 26. Yerin üstündeki her şey fânidir.
 27. Çok yüce azamet ve iyilik sahibi olan Rabbin zâtı bakidir, baki kalacaktır.
 28. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?
 29. Göklerdeki ve yerdeki kimseler hep O´ndan ister; O, her gün (her dem ve an) bir işte, bir tecellidedir.
 30. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 31. Ey (yeryüzünün) iki ağırlığı (olan insanlar ve cinler)! Yakında (Kıyamet günü) sizinle meşgul olup gerekeni yapacağız.
 32. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?
 33. Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp geçmeye güç getirebilirseniz, haydi geçin.. Ama geçemezsiniz, ancak bir sultan (açık belge, kesin delil, hesap, kuvvet ve üstünlük) ile geçebilirsiniz.
 34. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 35. Üzerinize dumansız bir ateş ve bunaltıcı bir duman (gaz) gönderilir de artık kendinizi savunamaz ve kurtaramazsınız.
 36. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 37. Gök yarılıp gül rengine dönüşerek yağ gibi eridiği zaman...
 38. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 39. O gün, ne insanlara, ne de cinlere günahlarının sebebi) sorulmaz.
 40. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 41. Suçlu günahkârlar yüzlerindeki belirtileriyle bilinip tanınırlar. Alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar (da yaka-paça Cehennem´e atılırlar).
 42. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 43. İşte bu, suçlu günahkârların yalanladığı Cehennem´dir.
 44. Onlar, Cehennem ateşiyle son derece kaynar su arasında dolaşıp dururlar.
 45. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 46. Rabbı´nın (hüküm ve adalet) makamından korkan kimseye iki Cennet vardır.
 47. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?
 48. İkisi de bol çeşitli ağaçlara sahiptirler.
 49. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 50. İkisinde akıp duran iki pınar vardır.
 51. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?
 52. İkisinde de her çeşit meyveden çift çift vardır.
 53. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?
 54. Onlar (o Cennetlere lâyık görülen bahtiyarlar), astarlan kalınca atlastan olan döşekler üzerine yaslanırlar. Her iki Cennet´teki meyveler ise kolayca devşirilecek şekilde yakındır..
 55. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 56. Cennetlerde gözlerini sadece kendi eşlerine çevirmiş, daha önce kendilerine ne insan, ne de cin dokunmamış zevceler vardır.
 57. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?
 58. Onlar (o zevceler) sanki yakutlar ve mercanlardır.
 59. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 60. iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
 61. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?
 62. Bu ikisinden başka iki Cennet daha vardır.
 63. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 64. Bu ikisi dekoyu yeşildir.
 65. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 66. İkisinde de durmadan fışkırıp akan iki pınar vardır.
 67. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 68. ikisinde de meyva, hurma ve nar vardır.
 69. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 70. Cennetlerde huyları güzel, yüzleri güzel hayırlı kadınlar vardır.
 71. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 72. Otaklarında tüller ardında huriler vardır.
 73. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 74. Bunlardan önce onlara hiçbir insan ve cin dokunmamıştır.
 75. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 76. Eşleri yeşil yastıklara ve benzeri görülmeyen döşeklere yaslanırlar.
 77. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
 78. Büyüklük, ululuk, saygınlık, cömertlik, iyilik sahibi olan Rabb´ının ismi çok mübarektir, çok yücedir.
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. (1-2) Rahmân, Kur’an’ı öğretti.
 2. (1-2) Rahmân, Kur’an’ı öğretti.
 3. İnsanı yarattı.
 4. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.
 5. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.
 6. Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.
 7. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.
 8. Ölçüde haddi aşmayın.
 9. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.
 10. Allah, yeri yaratıklar için var etti.
 11. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
 12. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.
 13. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 14. Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.
 15. “Cin”i de yalın bir ateşten yarattı.
 16. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 17. O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
 18. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 19. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.
 20. (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.
 21. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 22. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.
 23. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 24. Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.
 25. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 26. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.
 27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.
 28. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 29. Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.
 30. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 31. Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!
 32. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
 34. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 35. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.
 36. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 37. Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül hâline geldiği zaman (hâliniz ne olur?)
 38. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 39. İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.
 40. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 41. Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
 42. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 43. İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir.
 44. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.
 45. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 46. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.
 47. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 48. İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengârenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.
 49. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 50. İçlerinde akan iki pınar vardır.
 51. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 52. İkisinde de her meyveden çift çift vardır.
 53. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 54. Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.
 55. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 56. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.
 57. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 58. Onlar sanki yakut ve mercandır.
 59. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.
 61. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.
 63. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 64. O iki cennet koyu yeşil renktedir.
 65. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 66. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.
 67. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 68. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.
 69. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 70. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.
 71. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.
 73. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 74. Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.
 75. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 76. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).
 77. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 78. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. (1-4) Rahmân Kur´an´ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti.
 2. (1-4) Rahmân Kur´an´ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti.
 3. (1-4) Rahmân Kur´an´ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti.
 4. (1-4) Rahmân Kur´an´ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti.
 5. Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir.
 6. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler.
 7. Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu.
 8. Sakın dengeyi bozmayın.
 9. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın.
 10. Allah, yeri canlılar için yaratmıştır.
 11. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
 12. Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.
 13. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 14. Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.
 15. Cinleri öz ateşten yarattı.
 16. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 17. (O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
 18. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 19. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.
 20. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.
 21. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.
 23. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 24. Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O´nundur.
 25. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 26. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak.
 27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.
 28. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 29. Göklerde ve yerde bulunan herkes, O´ndan ister. O, her an yaratma halindedir.
 30. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 31. Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.
 32. Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz.
 34. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 35. Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız.
 36. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 37. Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman,
 38. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 39. İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz.
 40. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 41. Suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
 42. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 43. İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir.
 44. Onlar, cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar.
 45. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 46. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır.
 47. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
 48. İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.
 49. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 50. İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
 51. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 52. İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır.
 53. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 54. Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır.
 55. Öyleyken Rabinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 56. Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
 57. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 58. Sanki onlar yakut ve mercandırlar.
 59. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 60. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?
 61. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 62. Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.
 63. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 64. Bu cennetler koyu yeşildirler.
 65. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 66. İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır.
 67. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 68. İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır.
 69. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 70. İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır.
 71. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 72. Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır.
 73. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 74. Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.
 75. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 76. Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel döşemelere yaslanırlar.
 77. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 78. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Rahman,
 2. Kur´an´ı öğretti,
 3. İnsanı yarattı,
 4. ona güzel beyanı belletti.
 5. Güneş ve Ay hesap iledir;
 6. çemen, ağaç secde eder dururlar.
 7. Bak şu güzel göğe, onu yükseltti, mizanı koydu ki,
 8. tartıda taşkınlık etmeyesiniz.
 9. Tartıyı adaletle doğru tutun, teraziyi aksatmayın!
 10. Yeryüzünü mahlukat için serdi,
 11. Onda meyvalar, salkım tomurcuklu hurma ağaçları vardır.
 12. Çimli taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır;
 13. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 14. İnsanı fağfur gibi bir salsal (ateşte pişmiş gibi bir kuru çamur)dan yarattı;
 15. cinleri de maric (halis ateş)den yarattı;
 16. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 17. (O) hem iki doğunun Rabbi, hem iki batının Rabbidir;
 18. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 19. Salıvermiş iki denizi daima birbirleri ile çatışıyorlar;
 20. aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar;
 21. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 22. Onlardan inci ile mercan çıkar;
 23. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 24. Denizde akıp giden ve dağlar gibi yükselen gemiler O´nundur;
 25. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 26. Yeryüzünde bulunan herşey fanidir;
 27. Yüce ve iyilik sahibi Rabbinin yüzü bakidir;
 28. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 29. Göklerde ve yerde olanlar O´ndan dilenirler. O, her gün yeni bir tecellidedir;
 30. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 31. Yarın size kalacağız (yakında hesabınızı ele alacağız) ey insan ve cin!
 32. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 33. Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin çevresinden aşıp geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin, (ama) bir güce sahip olmadan geçemezsiniz;
 34. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 35. Üstünüze ateşten bir alev, bir zehir duman salınır; aman dileseniz de kurtulamazsınız;
 36. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 37. Gök yarılıp, yağ gibi eriyen, kızaran ve yanan bir gül (gibi) olduğu zaman;
 38. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 39. O gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz;
 40. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 41. Suçlular yüzlerinden tanınır, perçemleriyle ayaklarından tutulur;
 42. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 43. İşte bu, suçluların yalan dedikleri cehennem;
 44. onunla kaynar su arasında dolaşırlar;
 45. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 46. Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır;
 47. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 48. Her birinden çeşitli meyvalar, çeşitli ağaçlar vardır;
 49. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 50. Onlarda akıp giden iki kaynak vardır;
 51. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 52. Onlarda her meyveden çift çift vardır;
 53. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 54. Astarları atlastan mefruşata yaslanırlar. Her iki cennetin derimi (devşirmesi) de yakındandır;
 55. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 56. O cennetlerde önlerine bakan öyle dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmamıştır;
 57. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 58. Onları yakut ve mercan sanırsın;
 59. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 60. Güzel davranmanın karşılığı elbette güzelliktir;
 61. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 62. Ötelerinden (bu ikisinden başka) iki cennet daha vardır;
 63. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 64. Yağız yeşil (yemyeşil) ne gönül alıcı!
 65. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 66. Bunlarda püsküren çifte şadırvan;
 67. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 68. Bunlarda bir meyve, bir başka hurma, bir başka nar vardır;
 69. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 70. İçlerinde dilberler, güzel kadınlar vardır;
 71. şimdi Rabbinizin hangı nimetlerine yalan dersiniz?
 72. Cibinliklerde gizlenip duran huriler;
 73. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 74. Onlardan önce onlara insan ve cin dokunmamıştır;
 75. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 76. Yeşil yastıklara ve güzel işlemeli döşeklere kurulmuşlardır;
 77. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 78. Ululuk ve ikram sahibi Rabbinin adı yüce, çok yücedir!
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Rahmân (çok merhametli olan Allah)
 2. Kurân´ı öğretti.
 3. İnsanı yarattı.
 4. Ona beyanı öğretti.
 5. Güneş de ay da bir hesab iledir.
 6. Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.
 7. Göğü yükseltti ve mizanı koydu.
 8. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.
 9. Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.
 10. (Allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu.
 11. Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
 12. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.
 13. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 14. Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.
 15. Cinleri de hâlis ateşten yarattı.
 16. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 17. (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
 18. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 19. (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.
 20. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.
 21. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.
 23. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 24. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur.
 25. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 26. Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.
 27. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.
 28. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 29. Göklerde ve yerde bulunanlar, O´ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir.
 30. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 31. Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.
 32. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Ama Allah´ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.
 34. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 35. Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.
 36. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz
 37. Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman...
 38. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 39. İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.
 40. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 41. Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.
 42. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 43. İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir.
 44. Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.
 45. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 46. Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.
 47. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 48. İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır.
 49. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 50. İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
 51. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 52. İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır.
 53. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 54. Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.
 55. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 56. Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
 57. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 58. Sanki onlar yâkut ve mercandırlar.
 59. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?
 61. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 62. Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.
 63. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 64. (Bu cennetler) yemyeşildirler.
 65. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 66. İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.
 67. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 68. İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır.
 69. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 70. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.
 71. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 72. Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.
 73. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 74. Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
 75. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 76. Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.
 77. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 78. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Rahman olan Allah.
 2. Kur´an´ı öğretti.
 3. İnsanı yarattı.
 4. Ona düşüncesini açıklamayı öğretti.
 5. Güneşin ve ayın konumları ve hareketleri belirli bir hesaba dayanır.
 6. Bitkiler ve ağaçlar O´nun buyruğuna boyun eğerler.
 7. O, göğü yüksek yarattı ve tartı ilkesini koydu.
 8. Tartıda titiz olun diye.
 9. Teraziyi doğru tutunuz, sakın eksik tartmayız.
 10. Allah, yeryüzünü canlıların ayakları altına serdi.
 11. Orada türlü türlü meyvalar, salkımlı hurma ağaçları var.
 12. Yine orada yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler var.
 13. Ey insanlar ve cinler, peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 14. O insanı pişmiş çamuru andıran kuru balçıktan yarattı.
 15. Cinleri de dumansız alevden yarattı.
 16. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 17. O iki doğunun da Rabbidir, iki batının da.
 18. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 19. Acı ve tatlı sulu iki denizi birbiri üzerine salarak yanyana getirdi.
 20. Ama aralarında birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel vardır.
 21. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 22. Her iki denizden de inci ve mercan çıkar.
 23. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 24. O´nun denizlerde yüzen, dağlar gibi iri gemileri vardır.
 25. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 26. Yeryüzündeki her şey yok olacaktır.
 27. Sadece kerem sahibi, yüce Rabbinin varlığı süreklidir.
 28. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 29. Göktekiler ve yerdekiler hep O´ndan bir şey isterler. O her gün (her an) yeni bir işle meşguldür.
 30. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 31. Ey insanlar ve cinler, yakında sizinle hesaplaşmak için özel vakit ayıracağız.
 32. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 33. Ey cinler ve insanlar, eğer göklerin ve yerin sınırlarını aşarak kaçmaya gücünüz yetiyorsa kaçınız. Fakat ancak özel bir gücünüz varsa bunu başarabilirsiniz.
 34. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 35. Üzerinize dumansız alev ve bakır eriyiği püskürtülür de bu azaptan sizi kurtaran bulunmaz.
 36. Peki, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 37. Gök parçalanıp da kırmızı gül renginde bir yağ eriyiğine dönüştüğü zaman;
 38. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 39. O gün ne insana ne de cinne suçu sorulmaz.
 40. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 41. Suçlular yüz ifadelerinden tanınarak perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
 42. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 43. İşte suçluların yalanladıkları cehennem budur.
 44. Cehennem ile kaynar su arasında mekik dokurlar.
 45. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 46. Rabbinin huzuruna çıkacağı andan korkanlara cennette bir konut verilecektir.
 47. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 48. Bu cennet konutlarının bahçeleri sık dallı ağaçlarla kaplıdır.
 49. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 50. Bu iki konutta birer pınar akmaktadır.
 51. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 52. Bu konutların bahçelerindeki ağaçlarda her meyvanın iki çeşidi vardır.
 53. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 54. Bu konutlarda ağırlananlar astarları yaldızlı atlastan minderlere yaslanırlar. Her iki konutun bahçelerindeki ağaçların meyvaları yere yakındır, kolayca devşirilebilirler.
 55. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 56. Bu konutlarda gözleri erkeklerinden başkasını görmeyen, daha önce ne insan ve ne de cin kökenli bir erkeğin, el değdirmediği eşler vardır.
 57. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 58. O eşler sanki birer yakut ve mercandırlar.
 59. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 60. İyiliğin, iyilikten başka bir karşılığı olabilir mi?
 61. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 62. Bu iki cennet konutunda ali düzeyde iki cennet konutu daha vardır.
 63. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 64. Bu konutların renkleri koyu yeşildir.
 65. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 66. İki konutta sürekli kaynayan iki pınar vardır:
 67. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 68. İki konutun bahçelerinde de çeşitli meyva, hurma ve nar ağaçları vardır.
 69. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 70. O konutlarda iyi huylu, güzel kadınlar vardır.
 71. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 72. O kadınlar ceylan gözlüdürler ve çadırlarının dışına hiç çıkmazlar.
 73. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 74. Daha önce onlara ne cin ne insan kökenli hiçbir erkeğin eli değmemiştir.
 75. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz
 76. Bu konutlarda ağırlananlar yeşil yastıklara ve güzel işlemeli minderlere yaslanırlar.
 77. Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
 78. Kerem sahibi, ulu Rabbinin adı ne yücedir!
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Rahman.
 2. Kuran´ı öğretti.
 3. İnsanı yarattı.
 4. Ona beyanı öğretti.
 5. Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.
 6. Bitki ve ağaç (O´na) secde etmektedirler.
 7. Gökyüzü, onu da yükseltti ve mizanı koydu.
 8. Sakın mizanda ´haksızlık ve taşkınlık yapmayın.´
 9. Tartıyı adaletle tutup doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.
 10. Yere gelince, onu da (yaratılmış bütün) varlıklar (enam) için alçalttı/koydu.
 11. Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var.
 12. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler.
 13. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 14. İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.
 15. Cannı (cinni) da ´yalın/dumansız bir ateşten´ yarattı.
 16. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 17. O, iki doğunun da rabbidir, iki batının da rabbidir.
 18. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 19. Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.
 20. İkisi arasında bir engel (berzah) vardır, birbirlerinin sınırını geçmezler.
 21. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.
 23. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 24. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O´nundur.
 25. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 26. (Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur;
 27. Celal ve ikram sahibi olan rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacaktır.
 28. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 29. Göklerde ve yerde olan ne varsa O´ndan ister. O, her gün bir iştedir.
 30. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 31. Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin), yakında (ahirette hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.
 32. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 33. Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın; ancak ´üstün bir güç (sultan)´ olmaksızın aşamazsınız.
 34. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 35. İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de ´kurtulup başaramazsınız´.
 36. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 37. Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;
 38. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 39. İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.
 40. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 41. (Çünkü o gün) Suçlu günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.
 42. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 43. İşte bu, suçlu günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir.
 44. Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp dolaşırlar.
 45. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 46. Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.
 47. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 48. Çeşit çeşit ´inceliklere ve güzelliklere´ (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler.
 49. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 50. İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.
 51. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 52. İkisinde de her meyveden iki çift vardır.
 53. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 54. Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve devşirmesi (oradakilere) yakın (kolay)dır.
 55. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 56. Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.
 57. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 58. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.
 59. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 60. İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır?
 61. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 62. Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha var.
 63. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 64. Alabildiğine yemyeşildirler.
 65. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 66. İçlerinde durmaksızın fışkırıp akan iki pınar vardır.
 67. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 68. İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz hurma ve eşsiz nar vardır.
 69. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 70. Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.
 71. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 72. Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.
 73. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 74. Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.
 75. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerirıi yalanlayabilirsiniz?
 76. Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar.
 77. Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 78. Celal ve ikram sahibi olan rabbinin adı ne yücedir.
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. (1-2) Kur´ânı O çok esirgeyici (Allah) öğretdi.
 2. (1-2) Kur´ânı O çok esirgeyici (Allah) öğretdi.
 3. insanı O yaratdı.
 4. Ona beyânı O ta´lîm etdi.
 5. Güneş de, ay da hisabladır.
 6. Sakı olmayan nebat da, ağaç da (Ona) secde ederler.
 7. Gök (e gelince:) Onu da (Allah) yükseltdi. Bir de mîzânı koydu,
 8. (8-9) Tartıda haksızlık etmeyin, ve teraziyi adaletle doğrultun, tartılanı eksik yapmayın diye.
 9. (8-9) Tartıda haksızlık etmeyin, ve teraziyi adaletle doğrultun, tartılanı eksik yapmayın diye.
 10. Yer (e gelince:) Onu da bütün mahlûkaaı (ın fâidesi) için alçaltdı.
 11. Ki onda (türlü) meyve (ler), domurcuklu hurma ağaç (lar) ı,
 12. Samanlı tane (ler), hoş kokulu nebat (lar) vardır.
 13. O halde (ey ins-ü cin) Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 14. O, insanı bardak gibi (çınlayan) kupkuru bir balçıkdan yaratdı.
 15. Cânnı da yalın bir ateşden yaratdı.
 16. O halde Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 17. O, hem iki doğunun Rabbi, hem iki batının Rabbidir.
 18. O halde Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 19. (Suyu acı ve tatlı) iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermişdir.
 20. (Böyle iken) aralarında yekdiğerine tecâvüz etmiye mâni birperde vardır.
 21. O halde Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 22. O iki (deniz) den (büyük ve küçük) inci ve mercan çıkar.
 23. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 24. Denizde uzun dağlar gibi yükselen gemiler de Onun.
 25. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 26. (yer) üzerinde bulunan her canlı fânidir.
 27. (Ancak) azamet ve ikram saahibi olan Rabbinin zâti baakıy kalacakdır.
 28. Böyle iken Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 29. Göklerde ve yerde kim (ve ne) varsa Ondan ister, O, hergün bir işdedir.
 30. O halde Rabbinin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 31. Ey ins ve cin ileride siz (in nisabınızı görmiy) e yöneleceğiz.
 32. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 33. Ey cin ve insan cemâat (ler) i, göklerin ve yerin bucaklarından geç (ib de ilâhî kazaadan selâmete er) miye gücünüz, yetiyorsa —ki (Allahın bahşedeceği) bir kudretle olmadıkça asla geçemezsiniz— haydi geçin (kurtulun)!
 34. O halde Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 35. Üzerinize ateşden (dumansız) bir yalınla (kara) bir duman salıverilecek, öyle ki birbirinizi kurtaramayacak, yardımlaşamayacaksınız.
 36. Şîmdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 37. Artık gök yarılıb da kırmızı sahtiyan gibi bir gül olduğu zaman,
 38. Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabileceksiniz?
 39. İşte o gün ne insana, ne cinne günâhı sorulmayacak.
 40. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 41. Günahkârlar sîmâlariyle tanılacak da perçemlerinden ve ayaklarından tutulacak.
 42. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 43. İşte bu, o günahkârların yalan saydıkları cehennemdir.
 44. Onlar bununla kaynar su arasında (bocalayıb) dolaşacaklar.
 45. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 46. Rabbinin huzuurunda durmakdan korkan kimseler için iki cennet vardır.
 47. O halde Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 48. (Bu cennetler) çeşid çeşid ağaçlar (la doludur).
 49. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 50. Bu iki (cennet) de akar iki kaynak vardır.
 51. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 52. Bu iki (cennet) de her meyveden çifte çifte (nevi) ler vardır.
 53. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yaları sayabilirsiniz?
 54. Hepsi de, astarları atlasdan olan döşemelere yaslanarak (nimetlenirler). Her iki cennetden devşirilen meyve (ler, ehl-i cennete) yakındır.
 55. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 56. Oralarda gözünü yalınız zevcelerine hasretmiş (öyle dilber) ler vardır ki bunlardan evvel ne bir insan, ne bir cin asla kendilerine dokunmamışdır.
 57. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 58. Sanki onlar (birer) yaakutdur, mercandır.
 59. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 60. iyiliğin mükâfatı iyilikden başka mıdır?
 61. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 62. (O) ki (cennet) den başka iki cennet daha vardır.
 63. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 64. (Bu cennetler) koyu yeşil (renkde) dirler.
 65. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 66. İçlerinde (suları) durmayıb fışkıran iki pınar vardır.
 67. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 68. İçlerinde her nev´i meyveler, hurma ve nar vardır.
 69. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 70. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.
 71. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 72. Çadırlar içinde ehl-i perde huurîler yardır.
 73. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 74. Bunlara onlardan evvel ne bir insan, ne bir cin dokunmamışdır.
 75. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 76. (Zevceleri) yeşil yasdıklara ve güzel döşemelere yaslanarak (ni´merlenirler).
 77. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 78. Azamet, saltanat ve ikram saahibi Rabbinin adı ne yücedir!
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Rahman.
 2. Kur´an´ı öğretti.
 3. İnsanı yarattı.
 4. Ona beyanı öğretti.
 5. Güneş de, ay da bir hesab iledir.
 6. Bitkiler ve ağaçlar da secde ederler.
 7. Göğü yükseltmiş, mizanı koymuştur.
 8. Tartıda haksızlık etmeyin.
 9. Tartıyı doğru yapın, tartılanı eksik yapmayın.
 10. Yeri de yaratıklar için alçalttı.
 11. Onda meyveler, salkımlı hurma ağaçları;
 12. Yapraklı taneler ve kokulu bitkiler var.
 13. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 14. İnsanı pişmiş çamur gibi kupkuru bir balçıktan yaratmıştır.
 15. Cinnleri de yalın bir alevden yaratmıştır.
 16. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 17. O; hem iki doğunun Rabbı, hem de iki batının Rabbıdır.
 18. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 19. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.
 20. Aralarında bir engel vardır, birbirinin sınırını aşamazlar.
 21. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 22. Her ikisinden de inci ve mercan çıkar.
 23. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 24. Denizde yüzen koca dağlar gibi gemiler de O´nundur.
 25. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 26. Onun üzerinde her bulunan fanidir.
 27. Ancak celal ve ikram sahibi Rabbının zatı baki kalacaktır.
 28. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 29. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi O´ndan ister. O; her gün bir şe´n üzeredir.
 30. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 31. Ey insanlar ve cinnler; yakında size de yöneleceğiz
 32. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 33. Ey cinnler ve insanlar topluluğu; göklerin ve yerin çevresinden geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa geçip gidin. Ama üstün bir güç olmadan geçemezsiniz.
 34. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 35. Üzerinize dumansız bir alev ve ateşsiz bir duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız.
 36. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 37. Gök, yarılıp da kırmızı sahtiyan gibi bir gül olduğu zaman,
 38. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 39. İşte o gün; insana da, cinne de günahından sorulmaz.
 40. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz. _
 41. Suçlular simalarından tanınırlar da perçemlerinden ve ayaklarından tutulurlar.
 42. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 43. Suçluların yalanladıkları cehennem, işte budur.
 44. Onlar bununla kaynar su arasında dolaşır dururlar.
 45. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 46. Rabbının makamından korkana iki cennet vardır.
 47. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 48. Her ikisi çeşit çeşit ağaçlarla doludur.
 49. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 50. İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.
 51. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 52. İkisinde de her tür meyveden çift çift vardır.
 53. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 54. Hepsi de örtüleri atlastan döşemelere yaslanırlar. İki cennetin meyvelerini de kolayca toplarlar.
 55. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 56. Oralarda bakışlarını yalnız eşlerine çevirmişler vardır ki, daha önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cinn dokunmuştur.
 57. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 58. Sanki onlar yakut ve mercandırlar.
 59. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 60. İhsanın karşılığı, ihsandan başkası mıdır?
 61. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 62. O ikisinden başka iki cennet daha vardır.
 63. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 64. Koyu yeşildirler.
 65. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 66. İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır.
 67. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 68. İkisinde de meyveler, hurma ve nar vardır.
 69. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 70. Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.
 71. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 72. Otağlar içinde korunmuş huriler vardır.
 73. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 74. Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmuştur.
 75. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 76. Yeşil yastıklara ve güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.
 77. Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
 78. Celal ve ikram sahibi Rabbının adı ne yücedir.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. (O) Rahman´dır.
 2. Kur´ân´ı, O öğretti.
 3. İnsanı, O yarattı.
 4. Ona, beyanı (idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı) O öğretti.
 5. Güneş ve Ay (yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri), (astrofizik) hesaplarladır (hassas dengelerle dizayn edilmiştir).
 6. Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de (Allah´a) secde ederler.
 7. Ve sema; onu yükseltti (astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi) ve mizanı (ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini) vazetti.
 8. Mizanda (ölçmede) haddi aşmayınız (haksızlık yapmayınız).
 9. Ve vezni (tartmayı), adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin (ölçmede eksiklik yapmayın).
 10. Ve arz; onu, hayvanlar (ve bütün canlılar) için vazetti (jeolojik olaylarla, üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti).
 11. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır.
 12. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.
 13. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 14. (Allah) insanı, fahhar gibi ses veren salsalinden yarattı.
 15. Ve cinleri, mariç ateşten (parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden) yarattı.
 16. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 17. O, iki doğunun ve iki batının (insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının) Rabbidir.
 18. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 19. İki denizi birbiri ile karşılaşacak (birbirine kavuşacak) şekilde akıttı.
 20. İkisi arasında berzah (engel) vardır, ikisi birbirinin sınırını geçemez (birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz).
 21. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.
 23. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 24. Denizde akıp giden, dağlar gibi (yüksek) inşa edilmiş büyük gemiler O´nundur.
 25. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 26. Bütün kişiler (insanlar ve cinler) fanidir (yok olucudur).
 27. Ve celâl ve ikram sahibi Rabbinin Vechi (Zatı) bâki kalacaktır.
 28. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 29. Göklerde ve yerde olanlar, O´ndan isterler (dilerler). O hergün (her an) bir şe´n (ayrı bir tecelli, yeni bir oluş) üzerindedir.
 30. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 31. Ey ağırlık sahibi olanlar (kendi âlemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle, ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler)! Yakında sizinle ilgileneceğiz (mahşerde hesabınızı göreceğiz).
 32. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 33. Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından (çaplarından) nüfuz etmeye (çıkıp gitmeye) eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin (geçip, çıkın)! Bir sultan (bir güç) olmaksızın nüfuz edemezsiniz (geçip çıkamazsınız).
 34. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 35. Sizin üzerinize, ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız (kurtulamazsınız).
 36. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 37. Gökyüzü yarılınca, işte o zaman, erimiş yağ (rengi) gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir.
 38. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 39. Artık izin günü insanlar ve cinler, günahlarından sorulmaz.
 40. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 41. Mücrimler (suçlular) simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.
 42. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 43. İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem.
 44. Onunla (cehennemle) kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar.
 45. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 46. Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır.
 47. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 48. İkisi de fenlere (bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara) sahiptir.
 49. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 50. İkisinde de akan iki pınar vardır.
 51. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 52. İkisinde de (iki cennette de) bütün meyvelerden iki çift vardır.
 53. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 54. Astarları kalın ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri (cennet ehline) yakındır.
 55. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 56. Onlarda (iki cennette de) bakışlarını (yalnız eşlerine) hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır.
 57. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 58. Onlar sanki yakut ve mercan gibidir.
 59. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 60. İhsanın, ihsandan başka mükâfatı var mı ki (olabilir mi)?
 61. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 62. Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır.
 63. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 64. İkisi de (iki cennet de) yemyeşildir.
 65. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 66. İkisinde de (iki cennette de) devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır.
 67. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 68. İkisinde de (iki cennette de) meyveler, hurmalar ve narlar vardır.
 69. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 70. Onlarda (cennetlerde), hayırlı güzel kadınlar vardır.
 71. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 72. Otağlarda (özel çadırlarda) huriler vardır.
 73. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 74. Onlara, kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de (dokunmamıştır).
 75. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 76. Onlar (cennetlikler), yüksek yeşil refrefler (yastıklar) ve harikulâde güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır.
 77. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 78. Celâl ve İkram Sahibi Rabbinin İsmi Mübarek´tir (Çok Yüce´dir).
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. Rahman,
 2. Bu Kuran´ı (insana) öğretti.
 3. O, insanı yarattı:
 4. ona açık ve berrak şekilde düşünmeyi ve konuşmayı öğretti.
 5. Güneş ve ay (O´nun buyruğu doğrultusunda) kendileri için belirlenen yörüngelerde akarlar;
 6. yıldızlar ve ağaçlar (O´nun önünde) yere kapanırlar.
 7. Ve O, gökleri yükseltti ve (her şey için) bir ölçü koydu
 8. ki (siz, ey insanlar,) asla (doğruluk ve haklılık) ölçüsünden şaşmayasınız!
 9. Öyleyse (yaptıklarınızı) adaletle tartın ve ölçüyü eksik tutmayın!
 10. O, yeri, bütün canlı varlıklar için genişletip yaymıştır,
 11. üzerinde meyveler ve salkım salkım hurma ağaçlarıyla
 12. ve filizlenip dal veren tohumları ve hoş kokulu bitkileriyle.
 13. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 14. O, insanı çömlek gibi pişmiş çamurdan yarattı,
 15. halbuki görünmez varlıkları garip bir ateş alevinden yaratmıştır.
 16. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 17. (O,) gündoğumunun en uzak iki noktasının ve günbatımının en uzak iki noktasının Rabbi(dir).
 18. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 19. O, birbirlerine kavuşup karışabilmeleri için iki büyük su kütlesini serbest bırakmıştır;
 20. (ama) aralarında aşamayacakları bir engel var.
 21. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 22. Bu (su kütle)lerinin ikisinden büyüklü küçüklü inciler çıkar.
 23. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 24. Ve (hareket halindeki) dağlar gibi denizler üzerinde yüzüp giden kocaman gemiler O´nundur.
 25. Peki, öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 26. Göklerde ve yerde var olan her şey yok olup gitmeye mahkumdur;
 27. ama kudret ve ihtişam sahibi olan Rabbinizin Zatı sonsuza dek kalıcıdır.
 28. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 29. Göklerde ve yerdeki bütün mevcudat O(nun kanunları)na tabidir: (ve) O, her gün kendini bambaşka (şaşkınlık verici) bir yolla ifade eder.
 30. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 31. (Bir gün) sizden hesap soracağız, siz ey günah yüklü çift!
 32. Bu durumda, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 33. Siz ey görünmez varlıklar(ın) ve insanlar(ın şerlileriy)le bir arada yaşayanlar! Eğer göklerin ve yerin ötelerine geçebileceğinizi (düşünüyorsanız), haydi geçin! (Ama) onların ötesine geçemezsiniz, (Allah´tan) bir yardım olmazsa!
 34. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 35. Bir ateş alevi ve duman üzerinize salınacak ve hiçbir yardım görmeyeceksiniz!
 36. Bu durumda, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 37. Gök parça parça yarıldığı ve (yanık) yağ gibi kızıllaştığı zaman:
 38. Hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 39. O Gün ne insana ne de görünmez varlığa günahları hakkında bir şey sorulmayacaktır.
 40. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 41. Bütün günahkarlar işaretlerinden tanınacak ve alınları ile ayaklarından yakalanacaklar!
 42. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 43. İşte bu, günahkarların (şimdi) yalanladıkları cehennemdir:
 44. onlar, cehennem ile (kendi) yakıcı ümitsizlikleri arasında gidip gelecekler!
 45. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 46. Rablerinin huzuruna korku içinde çıkanlar için iki (cennet) bahçe(si hazırlanmıştır.)
 47. Öyleyse, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 48. Türlü türlü harika renkler (ile bezenmiş iki bahçe).
 49. Öyleyse, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 50. Bu iki (bahçenin her birin)de iki çeşme akacak.
 51. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 52. İkisinde de her meyveden iki cins bulunacak.
 53. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 54. (İşte böyle bir cennette, kutsananlar) atlastan dokunmuş halılara uzanarak (hayat sürecekler); ve bu iki bahçenin meyvesi kolayca erişebilecekleri yerde bulunacak.
 55. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?
 56. Bu (bahçe)lerde, ne insanın ne de görünmez bir varlığın daha önce hiç dokunmadığı yumuşak bakışlı eşler bulunacak.
 57. Öyleyse, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 58. İncilerin ve yakutların (güzelliği) gibi (muhteşem güzellikler vaad edildiği zaman,)
 59. hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 60. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey olabilir mi?
 61. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 62. Ve o ikisinin yanında (başka) iki bahçe daha olacak;
 63. o halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 64. Yemyeşil iki (bahçe).
 65. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 66. Bu iki (bahçe)nin (her birinde) iki kaynak fışkıracak.
 67. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 68. Onların ikisinde de (çeşit çeşit meyveler), hurmalar ve narlar olacak.
 69. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 70. Ve bu (bahçeler)de (her)şeyin en muhteşemi ve en güzeli bulunacak.
 71. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 72. (Kutsananlar, orada, harika) çadırlarda saf ve çekingen, yumuşak huylu eşleri (ile birlikte yaşayacaklar).
 73. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 74. Daha önce ne bir insanın ne de görünmez varlığın dokunmadığı (eşler).
 75. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 76. (Onlar, böyle bir cennette) yeşil çimenler ve harikulade güzellikte halılar üzerinde uzanarak (hayat sürecekler).
 77. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
 78. İhtişam sahibi ve kerim Rabbinin ismi ne yücedir!
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. O Rahmân olan Mabûd-i Zîşân.
 2. (2-3) Kur´an´ı (Peygamberine) talim buyurdu. İnsanı yarattı.
 3. (2-3) Kur´an´ı (Peygamberine) talim buyurdu. İnsanı yarattı.
 4. Ona beyanı (ifade-i meramı) öğretti.
 5. Güneş ve ay, (muntazam) bir hesab ile cereyan etmektedir.
 6. Ve çimen ve ağaç secde ederler.
 7. (7-8) Semayı yükseltti ve mizanı vaz´etti. Tâ ki, hadd-i tecavüz etmeyesiniz.
 8. (7-8) Semayı yükseltti ve mizanı vaz´etti. Tâ ki, hadd-i tecavüz etmeyesiniz.
 9. Ve mizanı adâletle yerine getiriniz ve tartıyı noksan etmeyiniz
 10. Yeryüzünü de her zîhayat için döşedi.
 11. Orada mütenevvi meyveler ve tomurcuklar sahibi olan hurma ağaçları vardır.
 12. Yaprak sahibi daneler ve iyi kokulu nebat (vardır).
 13. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 14. İnsanı pişmiş çamurdan yapılmış çanak gibi bir kurumuş ses verir balçıktan yarattı.
 15. Cinleri de dumanı olmayan halis bir ateş alevinden yarattı.
 16. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 17. İki maşrıkın Rabbi ve iki mağribin Rabbidir.
 18. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 19. (O) İki denizi salıvermiştir, birbirine kavuşurlar.
 20. Aralarında bir engel vardır, birbirine tecavüz etmezler.
 21. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 22. (22-23) O ikisinden inci ile mercan çıkar. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 23. (22-23) O ikisinden inci ile mercan çıkar. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 24. Denizde dağlar gibi yapılmış olan büyük gemiler de O´nun içindir.
 25. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 26. Onun üzerinde bulunan herkes fânidir.
 27. Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı ise bâki kalacaktır.
 28. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 29. Göklerde ve yerde her kim var ise O´ndan dilerler. O, her gün bir işle (meşgul)dür.
 30. Artık Rabbinizin hangi nimetlerini tekzîp edersiniz?
 31. Ey ins ve cin! Yakında sizin için teveccüh edeceğiz.
 32. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 33. Ey cin ve ins cemaatı! Eğer göklerin ve yerin çevrelerinden çıkıp gitmeğe gücünüz yeterse hemen çıkıp gidiniz. Halbuki, bir kuvvet olmadıkça siz çıkıp gidemezsiniz.
 34. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 35. (35-36) Sizin üzerinize ateşten dumansız bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir, artık yardımlaşamıyacaksınızdır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 36. (35-36) Sizin üzerinize ateşten dumansız bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir, artık yardımlaşamıyacaksınızdır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 37. İşte o zaman ki, gök parçalanır da hemen kızıl deri gibi bir gül olmuş olur.
 38. Artık Rabbinizin hangi nimetlerini tekzîp edersiniz?
 39. İşte o gün ne bir insan ve ne de bir cin günahından sorulmayacaktır.
 40. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 41. Günahkarlar sîmalarıyla tanınırlar. Artık alınlarıyla ve ayaklarıyla yakalanırlar.
 42. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 43. İşte bu, o cehennemdir ki, bunu o gün günahkârlar tekzîb ederler.
 44. O cehennemin arasıyla son derece sıcak bir su arasında dolaşacaklardır.
 45. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 46. (46-47) Ve Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 47. (46-47) Ve Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 48. (O iki cennet) Mütenevvi ağaçlara, meyvelere sahiptirler.
 49. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 50. (50-51) İkisinde iki pınar vardır ki, cereyan ederler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 51. (50-51) İkisinde iki pınar vardır ki, cereyan ederler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 52. İkisinde de her türlü yemişten iki çift vardır.
 53. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 54. (Onlar) Astarları kalın ipek kumaştan olan döşekler üzerine dayanmış bir halde olacaklardır ve o iki cennetin meyvelerinin toplanışı da yakındır.
 55. Artık rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 56. (56-57) O cennetlerde nazarlarını (yalnız kendi kocalarına) hasretmiş kadınlar vardır ki, kendilerine onlardan önce ne bir insan ve ne de bir cin dokunmamıştır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 57. (56-57) O cennetlerde nazarlarını (yalnız kendi kocalarına) hasretmiş kadınlar vardır ki, kendilerine onlardan önce ne bir insan ve ne de bir cin dokunmamıştır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 58. (58-60) Sanki onlar, yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? İyiliğin mükâfaatı, iyilikten başka mıdır? (elbette değildir)
 59. (58-60) Sanki onlar, yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? İyiliğin mükâfaatı, iyilikten başka mıdır? (elbette değildir)
 60. (58-60) Sanki onlar, yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? İyiliğin mükâfaatı, iyilikten başka mıdır? (elbette değildir)
 61. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 62. (62-63) O iki cennetin ötelerinde de iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 63. (62-63) O iki cennetin ötelerinde de iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 64. (64-65) (O iki cennet) Koyu yeşil renktedirler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 65. (64-65) (O iki cennet) Koyu yeşil renktedirler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 66. (66-67) O ikisinde de iki fışkıran pınar vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 67. (66-67) O ikisinde de iki fışkıran pınar vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
 68. O ikisinde her nevi meyve ve hurma ve nar (ağaçları) vardır.
 69. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.
 70. O cennetlerde hayırlı huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.
 71. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.
 72. (Onlar) Çadırlarda ikamete müdavim hurilerdir.
 73. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.
 74. Onlara kocalarından evvel ne bir insan ve ne de bir cin dokunmamıştır.
 75. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.
 76. (O cennet ehli) Yeşil yastıklara ve pek güzel, nâdir döşemelere yaslanmış (bir halde bulunacak)lardır.
 77. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.
 78. Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi, mübarek (â´li, mukaddes) olmuştur.
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Rahman Kur´ân´ı öğretti
 2. İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti
 3. Güneş ve Ay bir hesap ile hareket ederler.
 4. Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler.
 5. Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mîzânı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız.
 6. Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın, sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın
 7. Allah yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi
 8. Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır
 9. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 10. İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı
 11. Cinni ise hâlis ateşten yarattı
 12. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 13. O hem iki doğunun, hem iki batının Rabbidir.
 14. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 15. O iki denizi salıverdi, birbirine kavuşurlar
 16. Fakat aralarında bir engel bulunduğundan, birbirinin sınırını aşmazlar
 17. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 18. Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar.
 19. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 20. Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler O´nundur
 21. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 22. Yerin üstünde olan herkes fanidir.
 23. Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin Zatı baki kalır
 24. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 25. Göklerde olan, yerde olan herkes, ihtiyaçları için O´na yalvarır (bütün bunları gerçekleştirmek için) O, her an yeni tecellilerle iş başındadır
 26. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 27. Hele az bekleyin, ey cin ve ins topluluğu! Yakında sizin de sıranız gelecek
 28. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 29. Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım!Ama geçemezsiniz, ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz
 30. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 31. Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız.
 32. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 33. Gök yarılıp kızıl sahtiyan gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde öyle müthiş işler olacak ki!
 34. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 35. Artık o gün insanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması, soruya hacet bırakmaz
 36. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 37. Suçlular simalarından tanınırlar, perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar
 38. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 39. Ve onlara: "İşte suçluların yalan saydıkları cehennem!" denilir
 40. Onlar cehennem ile kaynar su arasında devamlı gidip gelirler
 41. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 42. Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var
 43. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 44. Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur
 45. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 46. İkisinde de akıp giden iki pınar vardır
 47. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 48. İkisinde de her çeşit meyveler, çift çift vardır
 49. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 50. O cennetlikler, astarları kalın atlasdan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri, hemen ellerinin altında olacaktır.
 51. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 52. O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen, tatlı bakışlı öyle güzeller vardır ki, daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır
 53. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 54. O hanımlar parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar
 55. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 56. Öyle ya, iyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı
 57. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 58. Bu ikisinden başka, onların ikişer cenneti daha vardır
 59. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 60. Bunlar da yemyeşildir
 61. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 62. Bunlarda da kaynayan iki pınar var
 63. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 64. Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar..
 65. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 66. Onların da içinde iyi huylu, güzel hanımlar
 67. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 68. Otaklarda eşlerine hasredilmiş güzeller
 69. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 70. Öyle güzeller ki daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmamıştır
 71. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 72. Yeşil yastıklara ve hârikulade güzel güzel döşemelere yaslanırlar
 73. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz
 74. Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Çok merhametli (Allâh),
 2. Kur´ân´ı öğretti.
 3. İnsanı yarattı.
 4. Ona beyânı (konuşup, düşüncelerini açıklamayı) öğretti.
 5. Güneş de, Ay da bir hesap ile (cereyan etmekte)dir.
 6. Necm (bitkiler, yıldızlar) ve ağaçlar (Allah´a) secde etmektedirler.
 7. Göğü yükseltti ve mizânı koydu.
 8. Tartıda taşkınlık edip dengeyi bozmayın.
 9. Tartıyı adâletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.
 10. (Allâh) Yeri halk için koydu.
 11. Onda meyva(lar) ve salkımlı hurmalar var.
 12. Saplı ve yapraklı dâne(ler) ve hoş kokulu bitkiler var.
 13. (Ey cinler ve insanlar topluluğu) Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 14. İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı.
 15. Cin´i de hâlis ateşten yarattı.
 16. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 17. İki doğunun ve iki batının Rabbidir.
 18. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 19. İki denizi salıverdi, birbirine kavuşuyorlar,
 20. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.
 21. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.
 23. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 24. Denizde koca dağlar gibi akıp giden kocaman gemiler de O´nundur.
 25. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 26. (Yer) Üzerinde bulunan her şey yok olacaktır.
 27. Yalnız Rabbinin celâl ve ikrâm sâhibi yüzü bâki kalacaktır.
 28. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 29. Göklerde ve yerde bulunanlar (her şeyi) O´ndan isterler. O, her gün (her ân) yeni bir iştedir.
 30. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 31. Ey iki sekal, sizin için de boş vaktimiz olacak (sizin de hesabınızı göreceğiz).
 32. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 33. Ey cinler ve insanlar topluluğu, göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeğe gücünüz yeterse geçin gidin. Ancak kudretle geçebilirsiniz.
 34. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 35. İkinizin de üzerine, ateşten yalın alev ve kıpkızıl bir duman (yahut erimiş bakır) gönderilir, başaramazsınız.
 36. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 37. Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman...
 38. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 39. O gün ne insana, ne de cin´e günâhından sorulur.
 40. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 41. Suçlular, simâlarından tanınır, alınlar(ın)dan ve ayaklar(ın)dan tutulur.
 42. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 43. "İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir!"
 44. Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.
 45. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 46. Rabbinin divânında dur(up hesap ver)mekten korkan kimseye iki cennet var.
 47. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 48. İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları var.
 49. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 50. İkisinde de akıp giden iki kaynak var.
 51. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 52. İkisinde de her meyvadan iki çift var.
 53. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 54. (Orada) Astarları kalın atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.
 55. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 56. Onlarda bakışları kısa (yalnız kocalarına bakan) öyle dilberler de var ki, bunlardan önce onları ne insan, ne de cin kanatmamıştır.
 57. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 58. Sanki onlar yâkut ve mercandırlar.
 59. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?
 61. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 62. Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha var.
 63. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 64. Yemyeşildirler.
 65. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 66. İkisinde de fışkıran iki kaynak var.
 67. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 68. İkisinde de meyva, hurma ve nar var.
 69. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 70. Onlarda da iyi huylu, güzel kadınlar var.
 71. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 72. Çadırlara kapanmış hûriler.
 73. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 74. Bunlardan önce onları ne insan, ne de cin kanatmamıştır.
 75. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 76. (Cennettekiler) Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.
 77. Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalanlıyorsunuz?
 78. Büyüklük ve ikrâm sâhibi Rabbinin adı ne yücedir!
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Rahman,
 2. Kur’anı öğretti.
 3. İnsanı yarattı.
 4. Ona beyanı öğretti
 5. Güneş ve ay bir hesaba bağlıdır
 6. Bitkiler, ağaçlar da boyun eğerler.
 7. (Allah) Göğü yükseltip, ona da bir ölçü koydu.
 8. O halde, ölçüde eğrilik yapmayın
 9. Doğru tartın, eksik tartmayın.
 10. Yeryüzünü yarattıkları için alçalttı. Boyun eğdirdi.
 11. Orada meyveler, salkım salkım hurmalar...
 12. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.
 13. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 14. İnsanı iyice pişmiş gibi kuru balçıktan yarattı.
 15. Cinleri de yalın bir alevden yarattı.
 16. O halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 17. O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir.
 18. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz.
 19. İki denizi birbiriyle kavuşsun diye salıvermiştir.
 20. Birbirine kavuşmasını önleyen aralarında bir engel vardır.
 21. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz.
 22. Onlardan inci ve mercan çıkar.
 23. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 24. Denizlerde yüzen dağlar gibi gemiler de Onundur.
 25. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz
 26. Yeryüzünde bulunan herşey fanidir.
 27. Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinizin vechi/yönü kalıcıdır.
 28. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 29. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi O’ndan ister. O, her gün bir iştedir.
 30. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 31. -Size de yöneleceğiz, Ey cin ve insan topluluğu!
 32. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 33. -Ey cin ve insan toplumu, eğer göklerin ve yerin sınırlarını aşmaya gücünüz yeterse haydi aşın! Fakat gücünüz olmadıkça aşamazsınız.
 34. -O halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 35. Üstünüze ateşten bir alev bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.
 36. Şimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 37. Gök yarıldığı ve kırmızı sahtiyan gibi bir gül olduğu zaman.
 38. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 39. O gün hiçbir insana ve cine günahı sorulmaz.
 40. O zaman, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz.
 41. Suçlular simalarından tanınır, sonra da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanır.
 42. Gelin bakalım Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 43. İşte, bu suçluların yalanladığı cehennemdir.
 44. Onlar bununla kaynar su arasında dolaşıp dururlar.
 45. Şimdi, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız?
 46. Rabbinin makamından korkanlara iki cennet vardır.
 47. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 48. Her ikisi de çeşit çeşit ağaçlara sahiptir.
 49. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 50. Onların ikisinde de akan iki pınar vardır.
 51. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 52. İkisinde de her meyveden çift çift...
 53. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 54. Orada atlastan döşemelere yaslanacaklar. İki cennetin meyveleri de çok yakındır.
 55. Şimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 56. O cennetlerde bakışlarını yalnız eşlerine çevirmiş, onlardan önce hiçbir insan ve cinin dokunmadığı eşler vardır.
 57. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 58. Sanki onlar yakut ve mercan gibidir.
 59. Şimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 60. İyiliğin mükafatı, iyilikten başka ne olur?
 61. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 62. Bunlardan başka iki cennet daha var.
 63. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 64. İkisi de yeşillik içinde ..
 65. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 66. İkisinde de fışkıran iki pınar vardır.
 67. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 68. Her ikisinde de çeşit çeşit meyve, hurma ve nar var.
 69. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz.
 70. Orada huyları güzel, güzeller vardır.
 71. Artık Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 72. Otağlar içinde korunmuş huriler..
 73. Artık Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 74. Onlardan önce, o hurilere hiçbir insan ve cin eli değmemiştir.
 75. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 76. Yeşil yastıklara, güzel ve kusursuz dizayn edilmiş döşeklere yaslanırlar.
 77. (77-78) “O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz”. Azamet ve cömertlik sahibi Rabbinin ismi ne yücedir!..
 78. (77-78) “O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz”. Azamet ve cömertlik sahibi Rabbinin ismi ne yücedir!..
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. Rahman (olan Allah).
 2. Kur´an´ı öğretti.
 3. İnsanı yarattı.
 4. Ona beyanı öğretti.
 5. Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.
 6. Bitki ve ağaç (O´na) secde etmektedirler.
 7. Gök ise, onu da yükseltti ve mizanı yerleştirip koydu.
 8. Sakın mizanda ´haksızlık ve taşkınlık yapmayın.´
 9. Tartıyı adaletle tutup doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.
 10. Yere gelince; onu da (yaratılmış bütün) varlıklar için alçaltıp koydu.
 11. Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar vardır,
 12. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler.
 13. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 14. İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.
 15. Cânn´ı (cinni) da ´yalın/dumansız bir ateşten´ yarattı.
 16. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 17. O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.
 18. Şu hade Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 19. Birbirleriyle kavuşup karşılaşmak üzere iki denizi salıverdi.
 20. İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.
 21. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.
 23. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 24. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de O´nundur.
 25. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 26. (Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur;
 27. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (zatı) bakî kalacaktır.
 28. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 29. Göklerde ve yerde olan ne varsa O´ndan ister. O, her gün bir iştedir.
 30. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 31. Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin), yakında (ahirette hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.
 32. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 33. Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşıp geçin; ancak ´üstün bir güç (sultan)´ olmaksızın aşıp geçemezsiniz.
 34. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 35. İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de ´kurtulup başaramazsınız.´
 36. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 37. Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;
 38. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 39. İşte o gün, ne insana, ne de cinne günahından sorulmaz.
 40. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 41. (Çünkü o gün) Suçlu günahkârlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanıverir.
 42. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 43. İşte bu, suçlu günahkârların kendisini yalanlamakta oldukları Cehennemdir.
 44. Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp dolaşırlar.
 45. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 46. Rabbin makamından korkan kimse için ise iki Cennet vardır.
 47. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 48. Çeşit çeşit ´inceliklere ve güzelliklere´ (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler.
 49. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 50. İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.
 51. Şu halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 52. İkisinde de her meyveden iki çift vardır.
 53. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 54. Astarları, ağır işlenmiş atlastan olan yataklar üzerinde yaslanıp dayanırlar. İki Cennetin de meyve devşirmesi (oradakilere) yakın (kolay)dır.
 55. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 56. Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş (öyle) kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmamıştır.
 57. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 58. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.
 59. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 60. İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır?
 61. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 62. Bu ikisinin ötesinde iki Cennet daha var.
 63. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 64. Alabildiğine yemyeşildirler.
 65. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 66. İçlerinde durmaksızın fışkırıp akan iki pınar vardır.
 67. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 68. İçlerinde (her türden) meyveler, eşsiz hurma ve eşsiz nar vardır.
 69. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 70. Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.
 71. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 72. Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.
 73. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 74. Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmamıştır.
 75. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 76. Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere dayanıp yaslanırlar.
 77. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
 78. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. O Rahman,
 2. O öğretti Kur´an´ı,
 3. O yarattı insanı,
 4. O belletti ona beyanı.
 5. Güneş ve Ay. Hesaba bağlıdır herbirinin her şeyi.
 6. Çimen/yıldız ve ağaç secde ediyorlar.
 7. Ve gök. Yükseltti onu. Ve koydu şaşmaz ölçüyü, mizanı.
 8. Azgınlık etmeyin ölçü ve tartıda, saptırmayın mizanı.
 9. Ölçüyü titizlikle, adaletle koruyun ve hüsrana araç yapmayın mizanı.
 10. Ve yerküre. Koydu onu toprakta yaşayacak yaratıklar için.
 11. Bir meyve var onda. Ve salkımlarla donatılmış hurma ağaçları.
 12. Çimli ve samanlı dâne ve hoş kokulu otlar vardır.
 13. Bu böyle iken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 14. İnsanı, pişirilmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yarattı.
 15. Cini de ateşin dumansızından yarattı.
 16. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 17. İki doğunun Rabbi de O´dur, iki batının Rabbi de.
 18. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 19. Salmıştır iki denizi; buluşup kucaklaşıyorlar.
 20. Bir ayırıcı var aralarında; kendi sınırlarını aşmıyorlar.
 21. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 22. Çıkıyor onlardan inci ile mercan.
 23. Peki Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 24. Denizde koca dağlar gibi akıp giden o görkemli gemiler de O´nundur.
 25. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 26. Yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktır.
 27. Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.
 28. Peki, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 29. Göklerde ve yerde kim varsa O´ndan ister. O, her an yeni bir iş ve oluştadır.
 30. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 31. Ey ağırlıklı ve onurlu iki toplum/ey insan ve cin toplulukları! Sizinle de meşgul olacağız.
 32. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin bucaklarından/köşelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında bir şeyle geçip gidemezsiniz!
 34. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 35. İkinizin de üzerine ateşten bir alev ve erimiş bakır/duman gönderilir de başarılı olamazsınız.
 36. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 37. Gök yarılarak, eriyip kızarmış yağ/kırmızıya boyanmış deri gibi bir gül haline geldiği zaman,
 38. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
 39. O gün günahlarından ne cin sorguya çekilir ne de insan.
 40. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
 41. Suçlular, yüzlerinden tanınır da yakalanırlar perçemlerinden ve ayaklarından.
 42. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
 43. İşte bu, günahkârların yalanlayıp durdukları cehennemdir.
 44. Onlar, onunla kaynar su arasında dolaşırlar.
 45. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 46. Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet var.
 47. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayabilirsiniz yalan?
 48. İkisi de çeşit çeşit ağaçlarla/bitkilerle doludur.
 49. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 50. O cennetlerde iki nehir var, kaynayıp akan.
 51. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 52. O cennetlerde iki çift var her meyvadan.
 53. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 54. Astarları atlastan döşeklere yaslanırlar. İki cennetin meyveleri elle alınacak kadar yakındır.
 55. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 56. O cennetlerde, bakışlarını eşlerine dikmiş öyle dilberler vardır ki, daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan.
 57. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 58. Sanki yakut onlar, sanki mercan...
 59. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 60. İhsanın karşılığı sadece ihsan...
 61. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 62. İkisinden başka, iki cennet daha var.
 63. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 64. İkisi de yeşil mi yeşil...
 65. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 66. İkisinde de iki kaynak var, sürekli fışkıran.
 67. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 68. İkisinde de meyve, hurma ve nar var.
 69. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 70. İçlerinde iyi mi iyi, güzel mi güzel hanımlar var.
 71. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 72. Çadırlar içinde bekletilen huriler var.
 73. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 74. Daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan.
 75. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 76. Yeşil yastıklarda, emsalsiz döşekler üzerinde yatarlar yan.
 77. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 78. İkram ve kudret sahibi Rabbinin ismi öyle yüce ki...