Tin

التّ۪ينِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Andolsun Tîn´e ve Zeytûn´a.
 2. Ve Tûr-ı Sînâ´ya.
 3. Ve bu emîn şehre.
 4. Gerçekten de biz, insanı, en güzel bir sûrete sâhip olarak yarattık.
 5. Sonra da onu döndürdük, aşağıların en aşağısına attık.
 6. Ancak inananlar ve iyi işlerde bulunanlar başka, gerçekten de onlara bitmez tükenmez, başa kakılmaz bir mükâfat var.
 7. Artık dîni yalanlamana sebep nedir?
 8. Allah, hükmedenlerin en üstünü değil midir?
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. İncire, zeytine,
 2. Sina dağına,
 3. Ve şu emîn beldeye yemin ederim ki,
 4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
 5. Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.
 6. Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.
 7. Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?
 8. Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir?
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. İncire ve zeytine andolsun,
 2. Sina dağına,
 3. Ve şu emin beldeye (güvenilir şehre).
 4. Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.
 5. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.
 6. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
 7. Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?
 8. Allah hükmedenlerin hakimi değil midir?
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. And olsun incire, zeytine,
 2. (Hz. Mûsa’nın Rabbine münacaatta bulunduğu) Sinâ dağına,
 3. Bir de bu emîn şehre (Mekke’ye) ki:
 4. Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.
 5. Sonra onu, (küfre varınca) aşağıların aşağısına çevirdik, (cehennemlik yaptık).
 6. Ancak iman edib salih ameller işliyenler başka; onlar için kesilib tükenmez bir mükâfat vardır.
 7. O halde, (ey insan! Bunca deliller ortaya çıktıktan), sonra, seni, hesab gününü inkâra götüren ne?
 8. Allah, hâkimlerin Hâkimi değil mi?
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. Incir ve zeytine and olsun,
 2. And olsun Sina dagina,
 3. And olsun bu guvenli Mekke sehrine ki:
 4. Biz insani en guzel sekilde yarattik,
 5. Sonra onu asagilarin en asagisi kildik.
 6. Yalniz, inanip yararli is isleyenler bunun disindadir. Onlara kesintisiz ecir vardir.
 7. Oyleyken, sana dini yalan saydirtan nedir?
 8. Allah, hukmedenlerin en iyi hukmedeni degil midir?
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. İncir ve zeytine,
 2. Sina dağına,
 3. Ve güven veren bu şehre (Mekke´ye) and olsun ki,
 4. Biz elbette insanı en güzel biçimde yarattık.
 5. Sonra da onu (kendi kıymetini bilmediği için) aşağıların aşağısına çevirdik.
 6. Ancak imân edip iyi-yararlı âmellerde bulunanlar müstesna; onlar için ardı arkası kesilmez ecir vardır.
 7. O halde (bunca belge ve açık delillerden) sonra seni hesap ve ceza hakkında ne (gibi şey) yalanlayabilir?
 8. Allah, hükmedenlerin en doğru, en güzel hükmedeni değil midir?
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. Tîn’e ve zeytûn’a andolsun.
 2. Sinâ dağına andolsun,
 3. Bu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki,
 4. Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.
 5. Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.
 6. Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.
 7. (Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?
 8. Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. (1-5) İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.
 2. (1-5) İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.
 3. (1-5) İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.
 4. (1-5) İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.
 5. (1-5) İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.
 6. Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.
 7. Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?
 8. Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir?
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Andolsun o incire, o zeytine,
 2. Sinin (Sina) dağına
 3. ve bu güvenli beldeye ki,
 4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
 5. Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.
 6. Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.
 7. O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?
 8. Allah hakimlerin hakimi değil mi?
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Tîn´e ve Zeytun´a,
 2. Sina dağına
 3. Ve bu güvenli beldeye andolsun ki,
 4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
 5. Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.
 6. Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır.
 7. O halde sana dini ne yalanlatır?
 8. Allah, hakimlerin hakimi değil mi?
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Andolsun incir ve zeytine,
 2. Andolsun sina dağına,
 3. Andolsun bu güvenli Mekke şehrine,
 4. Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık,
 5. Sonra onu aşağıların en aşağısı kıldık.
 6. Yalnız inanan iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükafat vardır.
 7. Ey insan! Öyleyken sana dini yalan saydırtan nedir?
 8. Allah hükmedenlerin en güzel hükmedeni değil midir?
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. İncire ve zeytine andolsun,
 2. Sina dağına.
 3. Ve şu güvenli (emin) beldeye (güvenilir şehre).
 4. Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık
 5. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.
 6. Ancak inanıp salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
 7. Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?
 8. Tanrı hükmedenlerin hakimi değil midir?
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. Andolsun incire, zeytine,
 2. Sînâ dağına,
 3. ve şu emîn şehre ki,
 4. biz, hakıykat, insanı en güzel bir biçimde yaratdık.
 5. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.
 6. Ancak îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar başka. Çünkü onlar için (bitmez) kesilmez mükâfat vardır.
 7. O halde (bunca delillerin huzuurundan) sonra hangi şey (haber verdiğin o ba´s ve) ceza husuusunda sana yalan isnâd edebilir?
 8. Allah, haakimlerin haakimi değil mi?
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Andolsun; incire ve zeytine,
 2. Sina dağına,
 3. Ve şu emin kente,
 4. Doğrusu Biz; insanı en güzel biçimde yarattık,
 5. Sonra onu, aşağıların aşağısına döndürdük.
 6. Yalnız iman edip salih amel işleyenler müstesna. Onlara kesintisiz mükafat vardır.
 7. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir?
 8. Allah; hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil mi?
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. İncire ve zeytine andolsun.
 2. Ve tûri sînîne.
 3. Ve bu emin beldeye (Mekke Şehri´ne) (andolsun).
 4. Andolsun ki Biz, insanı (nefsini), ahseni takvim içinde (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte) yarattık.
 5. Sonra onu, esfeli safiline (en sefil hale, nefsinin karanlıklarına) iade ettik (çevirdik).
 6. Âmenû olanlar (Allah´a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi tezkiye edici amel) işleyenler hariç.İşte onlar için kesintisiz ecir (mükâfat) vardır.
 7. (Ey insan!) Öyleyse bundan sonra sana dîni tekzip ettiren (yalanlatan) nedir?
 8. Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. İnciri ve zeytini düşün,
 2. ve Sina Dağını,
 3. ve bu güvenli toprakları!
 4. Gerçek şu ki biz insanı en güzel şekilde yaratırız,
 5. ve sonra onu aşağıların en aşağısına indiririz,
 6. iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır!
 7. Öyleyse, (ey insan,) nedir bu ahlaki değerler sistemini yalanlamana yol açan?
 8. Allah hükmedenlerin en adili değil mi?
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. (1-2) Andolsun tin´e ve zeytûn´e. Ve Sina dağına.
 2. (1-2) Andolsun tin´e ve zeytûn´e. Ve Sina dağına.
 3. Ve bu emin olan beldeye.
 4. Muhakkak ki, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.
 5. Sonra da onu aşağıların en aşağısına döndürdük.
 6. Ancak o kimseler ki imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular. Artık onlar için kesilmeyecek bir mükâfaat vardır.
 7. O halde seni din hususunda bundan sonra kim tekzîp edebilir?
 8. Allah (Teâlâ) hakîmlerin en hakimi değil midir?
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. İncir ve zeytin hakkı için
 2. Sina dağı, hakkı için
 3. Bu emin belde hakkı için ki
 4. Biz insanı en mükemmel sûrette yarattık.
 5. Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük
 6. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen bir mükâfat vardır
 7. Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir
 8. Allah hakimlerin hâkimi değil midir
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Tin´e ve Zeytûn´a andolsun.
 2. Sinâ Dağına andolsun.
 3. Ve bu güvenli Şehre andolsun ki,
 4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
 5. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.
 6. Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükâfât vardır.
 7. Böyle iken sana âhiret cezâsını yalanlatan nedir?
 8. Allâh, hüküm verenlerin en iyisi değil midir?
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Andolsun, İncir ve zeytine ..
 2. Sina Dağı’na.
 3. Ve bu güvenli beldeye.
 4. Biz, insanı en güzel şekilde yarattık.
 5. Daha sonra, onu aşağıların en aşağısına indirdik.
 6. Kendilerine kesintisiz bir ödül verilecek olan iman edip doğruları yapanlar dışında.
 7. -O halde, sana dini/hesap gününü yalan saydıran nedir?
 8. -Allah, hakimlerin hakimi değil midir?
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. İncire ve zeytine andolsun,
 2. Sina dağına,
 3. Ve şu emin beldeye (güvenilir şehre).
 4. Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.
 5. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik.
 6. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
 7. Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?
 8. Allah (c.c.) hükmedenlerin hakimi değil midir?
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Yemin olsun incire, zeytine,
 2. Tûr-i Sîna´ya,
 3. Ve şu güvenli kente ki,
 4. Biz insanı, gerçekten en güzel bir biçimde yarattık.
 5. Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne/aşağıların en aşağısına çevirip attık.
 6. İman edip hayra ve barışa yönelik iş üretenler müstesna. Bunlar için kesintisiz bir ödül vardır.
 7. Böyle iken dini sana ne yalanlatır?
 8. Allah, yargıçların en güzel hüküm vereni değil mi?