Zilzâl

الزِّلْزَالِ

Yazar: Abdulbakî Gölpınarlı - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Yeryüzü, şiddetli bir depremle sarsılınca.
 2. Ve yeryüzü, ağırlıklarını çıkarınca.
 3. Ve insan, ne oluyor ki buna deyince.
 4. O gün, bütün haberlerini anlatınca.
 5. Çünkü Rabbin, vahyetmiştir, bildirmiştir ona.
 6. O gün insanlar, gittikleri yerden gelirler, yaptıklarını görmek için.
 7. Artık kim, bir zerre ağırlığı hayır yapmışsa görür onu.
 8. Ve kim, bir zerre ağırlığı şer yapmışsa görür onu.
Yazar: Adem Uğur - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı,
 2. Toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı,
 3. Ve insan "Ne oluyor buna!" dediği vakit,
 4. İşte o gün (yer) haberlerini anlatır,
 5. Rabbinin ona bildirmesiyle.
 6. O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.
 7. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür.
 8. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.
Yazar: Ali Bulaç - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meal ve Sözlük
 1. Yer, o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı,
 2. Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardığı,
 3. Ve insan: "Buna ne oluyor?" dediği zaman;
 4. O gün (yer), haberlerini anlatacaktır.
 5. Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.
 6. O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp-çıkarlar.
 7. Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür.
 8. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür.
Yazar: Ali Fikri Yavuz - Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Alisi
 1. Arz, şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı;
 2. Arz, içindekileri dışarıya çıkarıb attığı;
 3. Ve insan “- Bu arza ne oluyor?” dediği zaman,
 4. O gün (arz, iyi ve kötü üzerinde ne işlendiğinin) haberlerini anlatacaktır.
 5. Çünkü Rabbin O’na (anlatacağı şeyleri) vahy etmiştir.
 6. O gün (kıyamette) insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için (rütbelerinin icabı) fırka fırka (kabirlerinden) çıkacaktır.
 7. Zira, kim zerre miktarı bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecek.
 8. Kim de, zerre miktarı bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.
Yazar: Bekir Sadak - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı
 1. (1-3) Yer dehsetle sarsildikca sarsildigi, yeryuzu agirliklarini disariya cikardigi ve insanin: «Buna ne oluyor?» dedigi zaman;
 2. (1-3) Yer dehsetle sarsildikca sarsildigi, yeryuzu agirliklarini disariya cikardigi ve insanin: «Buna ne oluyor?» dedigi zaman;
 3. (1-3) Yer dehsetle sarsildikca sarsildigi, yeryuzu agirliklarini disariya cikardigi ve insanin: «Buna ne oluyor?» dedigi zaman;
 4. (4-5) Iste o gun, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatir.
 5. (4-5) Iste o gun, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatir.
 6. O gun insanlar islerinin kendilerine gosterilmesi icin boluk boluk donerler.
 7. Kim zerre kadar iyilik yapmissa onu gorur.
 8. Kim de zerre kadar kotuluk yapmissa onu gorur. *
Yazar: Celal Yıldırım - Tefsirli Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Yerküre o müthiş deprem ile sarsıldığı,
 2. Yeryüzü (dibindeki) ağırlıklarını çıkardığı,
 3. Ve insan da «ne oluyor buna ?» dediği zaman.
 4. Yeryüzü o gün —Rabbi cna vahyettiği için— haberlerini anlatır da anlatır.
 5. Yeryüzü o gün —Rabbi cna vahyettiği için— haberlerini anlatır da anlatır.
 6. O gün insanlar —amellerinin kendilerine gösterilmesi için— bölük bölük dağınık halde çıkıp gelirler.
 7. Artık kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onu görecek.
 8. Kim de zerre kadar bir kötülük işlemişse onu görecek..
Yazar: Diyanet - Diyanet 1
 1. (1-3) Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman,
 2. (1-3) Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman,
 3. (1-3) Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman,
 4. İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.
 5. Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
 6. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
 7. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir.
 8. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.
Yazar: Diyanet - Diyanet 2
 1. (1-5) Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
 2. (1-5) Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
 3. (1-5) Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
 4. (1-5) Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
 5. (1-5) Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
 6. O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.
 7. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür.
 8. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Yer o sarsıntıyla sarsıldığında,
 2. yer ağırlıklarını çıkardığında,
 3. İnsan: «Buna ne oluyor?» dediğinde;
 4. o gün, (yer) bütün haberlerini anlatır.
 5. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
 6. O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölükler halinde fırlayıp çıkacaklardır.
 7. Her kim zerre kadar bir hayır isterse onu görecek;
 8. her kim de zerre kadar bir kötülük işlerse onu görecektir.
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır - Kur'an-ı Kerim ve Meali (Sadeleştirilmiş)
 1. Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
 2. Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
 3. Ve insan: «Ona ne oluyor?» dediği zaman.
 4. (4-5) O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.
 5. (4-5) O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.
 6. O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
 7. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
 8. Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.
Yazar: Seyyid Kutub - Fizilal-il Kuran
 1. Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı,
 2. Yeryüzü ağırlıklarını dışarı çıkardığı,
 3. Ve insanın «Buna ne oluyor» dediği zaman,
 4. İşte o gün yer haberlerini söyler,
 5. Çünkü Rabbin ona vahiy ile herşeyi bildirmiştir.
 6. O gün insanlar ayrı ayrı gruplar halinde, ilahi divana çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.
 7. Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür,
 8. Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür.
Yazar: Gültekin Onan - Kur'an-ı Kerim ve Meali
 1. Yer, o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı,
 2. Yer, ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı,
 3. Ve insan: "Buna ne oluyor?" dediği zaman;
 4. O gün (yer), haberlerini anlatacaktır.
 5. Çünkü senin rabbin, ona vahyetmiştir.
 6. O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.
 7. Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür.
 8. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür.
Yazar: Hasan Basri Çantay - Kur'an Meali - Kur’an-ı Hakim Ve Meal-i Kerim
 1. Yer, kendisine âid şiddetli bir sarsıntı ile zelzeleye uğratıldığı zaman,
 2. yer, (bütün) ağırlıklarını (dışarıya fırlatıb) çıkardığı,
 3. insan «Buna ne oluyor?» dediği (zaman),
 4. O gün (yer) bütün haberlerini anlatacakdır.
 5. Çünkü Rabbi kendisine (o vech ile) vahyetmişdir.
 6. O gün insanlar, amelleri (nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için, dağınık dönecek (ler) dir!
 7. İşte kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyor (idiy) se onu (n sevabını) görecek,
 8. kim de zerre ağırlığınca şer yapıyor (idiy) se onu (n cezasını) görecek.
Yazar: İbni Kesir - Büyük Kuran Tefsiri
 1. Yer, sarsıldıkça sarsıldığı zaman;
 2. Ve yer, bütün ağırlıklarını çıkardığı zaman;
 3. İnsan; buna ne oluyor? dediği zaman,
 4. İşte o gün; o, bütün haberlerini anlatacaktır.
 5. Çünkü Rabbın kendisine vahyetmiştir.
 6. O gün insanlar, yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler.
 7. Kim, zerre mikdarı hayır işlerse; onu görür.
 8. Kim de zerre mikdarı şer işlerse; onu görür.
Yazar: İskender Ali Mihr - Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu Tefsiri
 1. Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman.
 2. Ve arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığı (zaman).
 3. Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği (zaman).
 4. O gün (izin günü), (arz) haberlerini anlatacak.
 5. Rabbinin ona vahyetmesi ile.
 6. İzin günü insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak.
 7. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür.
 8. Ve kim zerre kadar şerr işlerse onu görür.
Yazar: Muhammed Esed - Kur'an Mesajı Meal-Tefsir
 1. Yer, o (son) müthiş sarsıntı ile sarsıldığında,
 2. ve yeryüzü ağırlıklarını attı(ğında),
 3. ve insan: "Ona ne oluyor?" diye bağırdı(ğında),
 4. o Gün yer, bütün haberlerini ortaya dökecek,
 5. Rabbinin vahyettiği şekilde.
 6. O Gün bütün insanlar, (geçmiş) fiillerini görmek üzere biri öbüründen ayrılmış olarak ortaya çıkacaklar.
 7. Ve kim zerre kadar iyilik yapmışsa, onu(n karşılığını) görecek,
 8. kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu(n karşılığını) görecektir.
Yazar: Ömer Nasuhi Bilmen - Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
 1. Vaktâ ki, yer kendisine ait şiddetli bir zelzele ile sarsılır.
 2. (2-3) Ve yer ağırlıklarını dışarıya çıkarır. Ve insan, «Buna ne oluyor?» der.
 3. (2-3) Ve yer ağırlıklarını dışarıya çıkarır. Ve insan, «Buna ne oluyor?» der.
 4. O gün (yeryüzü) kendi haberlerini anlatıverir.
 5. Çünkü, şüphe yok Rabbin ona vahyetmiştir.
 6. O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek için perakende bir halde dönerler.
 7. Artık her kim bir zerre ağırlığında bir hayır işlemiş ise onu görecektir.
 8. Ve her kim bir zerre miktarı bir şer işler ise onu görecektir.
Yazar: Suat Yıldırım - Kura'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali
 1. Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman..
 2. Ve yer bağrındaki ağırlıkları çıkardığı zaman..
 3. İnsan şaşkın şaşkın: "Ne oluyor buna!" dediği zaman..
 4. İşte o gün yer, üstünde olan biten her şeyi anlatır
 5. Çünkü Rabbin ona bunları vahyeder
 6. İşte o gün bölükler halinde insanlar,kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar,ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar
 7. Zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur
 8. Zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur
Yazar: Süleyman Ateş - Kuran'ı Kerim Meali
 1. Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
 2. Yer (bağrındaki) ağırlıklarını çıkardığı,
 3. Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman!
 4. İşte o gün (yer), haberlerini söyler.
 5. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir (onun için başından geçenleri anlatır).
 6. O gün insanlar, ayrı ayrı gruplar halinde (Yüce Divâna) çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.
 7. Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür.
 8. Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür.
Yazar: Şaban Piriş - Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
 1. Yer, tam bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman.
 2. Yer, ağırlıklarını çıkardığı zaman ..
 3. İnsan: -Buna ne oluyor? dediğinde..
 4. O gün, haberlerini anlatır.
 5. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
 6. O gün insanlar yaptıklarını görmeleri için bölük bölük gelirler.
 7. Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onu görür.
 8. Kim de zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa onu görür.
Yazar: Ebu'l Al'a Mevdudi - Tefhim-ul Kuran
 1. Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı,
 2. Yer, ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı,
 3. Ve insan: «buna ne oluyor?» dediği zaman;
 4. O gün (yer), haberlerini anlatacaktır.
 5. Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.
 6. O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.
 7. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onu görür;
 8. Kim de zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, o da onu görür.
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an-ı Kerim Meali
 1. Yerküre, o sarsıntıyla sarsıldığı zaman,
 2. Ve toprak, ağırlıklarını çıkardığı zaman,
 3. Ve insan: "Ne oluyor buna?" dediği zaman,
 4. İşte o gün yerküre, tüm haberlerini söyler/anlatır.
 5. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
 6. O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.
 7. Artık, kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür.
 8. Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.